O autorovi

JUDr. Ing. František Beneš, CSc. (1955)

big


  • Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze
    a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Původním povoláním nakladatelský redaktor.
  • Od roku 1984 vedoucí obchodního oddělení Poštovní filatelistické služby (Pofis),
  • 1989 – 1993 předseda spotřebního družstva Profil,
  • 1990 – 1991 vedoucí oddělení známkové tvorby Federálního ministerstva spojů,
  • od roku 1993 působí v pražském Domě filatelie.
  • od roku 1985 soudní znalec v oboru filatelie,
  • od roku 2004 předseda Komise znalců Svazu českých filatelistů (SČF).

Člen Mezinárodní asociace filatelistických znalců (AIEP) a Mezinárodní asociace filatelistických novinářů (AIJP). Autor řady publikací z oboru filatelie, s některými se můžete blíže seznámit na této stránce.


Moje publikace

Od roku 1993 jsem v nakladatelstvích Pofis, Profil
a Filatelie vydal na dvacet knižních publikací, s nimiž bych Vás tu rád postupně seznámil. Z některých jsou zveřejněny jen ukázky, jiné jsou zde celé a můžete si je přečíst, nebo jimi jen tak listovat.

Od roku 1995 vyšly v časopise Filatelie, ale i v dalších časopisech, desítky mých článků a studií, s nimiž se tu můžete postupně seznámit. Zařazeny jsou podle témat do několika okruhů.

Knihy i články si můžete zobrazit jako pdf v podobě, jak byly původně vydány. Některé byly pro tento web doplněny a rozšířeny, aby zachytily nejnovější stav poznání. Vedle toho jsou tyto knihy a články zařazeny
i jako textové soubory bez obrázků, určené zejména pro internetové vyhledavače, jejichž pomocí v nich můžete snadno najít, co vás zajímá. Poté však pro komfortnější čtení doporučuji přepnout na článek
v podobě pdf, pro což je u každého textového souboru zařazeno tlačítko.

Některé starší články už nejsou k dispozici v podobě pdf, a tak je vedle textového souboru zařazen jejich scan, na který můžete rovněž přepnout.