Články

Trosečník na kře ledové

Trosečník na kře ledové

František Beneš

Název emise: František Běhounek
Den vydání: 18. října 2023
Hodnota: 72 Kč; kat. č. A1234
Rozměry známkového obrazu: 40 x 50 mm
Rozměry aršíku: 109 x 144 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Rytec známky i FDC: Václav Fajt
Druh tisku: OTp+OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP
Náklad: 23.000 aršíků
FDC: OTp; Náklad: 2.300; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Trosečník na kře ledové

100 let od historického předělu v naší známkové tvorbě

100 let od historického předělu v naší známkové tvorbě

František Beneš

V tomto měsíci si připomínáme sté výročí významného předělu v naší známkové tvorbě – zavedení ušlechtilé a bezpečné tiskové techniky, plastického tisku z hloubky. Ten ji provází až do současnosti, v průběhu doby napomohl vytvořit charakteristickou podobu našich známek a jistě má podíl na tom, že řada z nich skončila na předních místech ve světových soutěžích o nejkrásnější známku nebo si dokonce odnesly palmu vítězství.
Přísně vzato, tiskem z hloubky je i neotypie, jíž byla v roce 1919 zhotovena polovina dobročinného vydání Sirotám po legionářích a v roce 1920 dvouznámková emise Husita. Z praktického hlediska však jde o tisk téměř plochý, při němž jsou tisknoucí místa v tiskové desce prohloubena jen nepatrně.
Continue reading 100 let od historického předělu v naší známkové tvorbě

Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

František Beneš

Název emise: Společné vydání ČR a SR: 30. výročí vzniku České pošty a Slovenské pošty
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 63 Kč; Kat. č.: 1233
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, česká známka umístěna na poli vlevo)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Jozef Česla
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 sérií
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 3 €; Kat. č.: 803
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, slovenská známka umístěna na poli vpravo)
Náklad: 60.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Martin Činovský
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.300 sérií

Continue reading Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

Myrónův Diskobolos ze dvou stran

Myrónův Diskobolos ze dvou stran

František Beneš

Název emise: Diskobolos
(výplatní známka s kupony pro přítisky)
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1232
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 potištěných jednotlivě a 6 tvořících jeden obraz, obojí s podobným tématem jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 91 tis. známek (= 13 tis. PL), z toho část nákladu s nepotištěnými kupony pro přítisky
FDC: nebyla vydána

Continue reading Myrónův Diskobolos ze dvou stran

Aršík Shakespearovské hry

Aršík Shakespearovské hry

František Beneš

Den vydání: 6. září 2023
Hodnoty: „E“ resp. „Z“ (=44 resp. 50 Kč ke dni vydání)
„E“ (40 x 50 mm); kat. č. 1228 – Královna
„E“ (40 x 30 mm); kat. č. 1229 – Elf
„Z“ (40 x 50 mm); kat. č. 1230 – Postava s loutnou
„Z“ (40 x 30 mm); kat. č. 1231 – Šašek
Rozměr aršíku: 190 x 120 mm
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Druh tisku: OF; Tisková forma: 4 AP; Náklad: 24.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300 sérií

Continue reading Aršík Shakespearovské hry

Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

František Beneš

Název emise: Františkovy Lázně
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1227
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tiskové formy: 2x PA 50, SL 6x (8 + /2+2/K)
Náklad: 500 tis. známek + 8 tis. SL
Rytec FDC: Martin Srb; Náklad: 2.400
Tisk FDC: OTp; Tiskárna Hradištko

Continue reading Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

Maková panenka a motýl Emanuel padesátiletí

Maková panenka a motýl Emanuel padesátiletí

František Beneš

Název emise: Maková panenka a motýl Emanuel
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (=27 Kč ke dni vydání); kat. č. 1226
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Grafická úprava: Petr Foltera
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 6x sešitek (10 samolepicích známek)
Náklad: 100.000 sešitků
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2400

Continue reading Maková panenka a motýl Emanuel padesátiletí

Pravost lepu poštovních známek

Pravost lepu poštovních známek

František Beneš

Pod tímto titulkem v dubnové Filatelii před osmadvaceti lety (jak ten čas utíká!) vyšel v rubrice Znalecká hlídka můj text zabývající se stejnou problematikou, jako článek na přechozích stranách čísla dnešního. Oba materiály dělí bezmála tři dekády, během nichž však téma neztratilo nic na své závažnosti. Proto původní článek v aktualizované podobě přinášíme znovu.

Čtenář J. Plichta z Prahy nám tehdy napsal, že velmi vítá zahájení činnosti Filatelistické zkušebny v Domě filatelie Profil v Praze: „Přeji zkušebně, aby brzy získala mezinárodní akreditaci a naši filatelisté operující v mezinárodním měřítku nemuseli platit ještě další zkoušení pravosti čs. známek v cizině. Jak jsem se dočetl, zkušebna si činí ambice i na posouzení pravosti lepu. Upozorňuji při této příležitosti na malou zprávu ve F14/79/435. Podle ní filatelističtí znalci v USA nevydávají při zkoušení známek potvrzení o pravosti lepu, protože jeho pravost nelze při dnešním stavu chemie a zručnosti reparátorů prakticky zjistit.
Continue reading Pravost lepu poštovních známek

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Blaise Pascal
Den vydání: 14. červen 2023
Hodnota: 27 Kč; č. 1220
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Pavel Piekar
Autor liniové kresby: Václav Fajt
Druh tisku: OF s liniovou kresbou
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300

Continue reading Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho