Pošta v ghettu Terezín

František Beneš Patricia Tošnerová

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám už třetí vydání práce Pošta v ghettu Terezín, na rozdíl od předchozích dvou, která vyšla v klasické tištěné podobě, toto třetí, opravené a doplněné, vydáváme elektronicky. Pro snazší prohlížení jsme jej rozdělili do řady částí, které si můžete otevřít ve formátu pdf. Orientovat se můžete podle obsahu.

Vzhledem k původní podobě tištěných vydání jsme prozatím zachovali černobílé obrázky; v zamýšleném čtvrtém – opět elektronickém – vydání bychom je však rádi nahradili ilustracemi barevnými. V této souvislosti samozřejmě uvítáme všechny podněty a připomínky.

Protektorátní poštovní výnosy a nařízení ve vztahu k židovskému obyvatelstvu

Úvod (9)
Základní protižidovská opatření v majetkoprávní oblasti (10)
Protižidovská opatření v bankovní a spořitelní službě Poštovní spořitelny (10)
Základní protižidovská opatření v pracovněprávní oblasti (11)
Protižidovská opatření v sociální a zdravotní oblasti v poštovních vyhláškách (13)
Omezení židovských obyvatel při používání služeb pošty, telegrafu, telefonu a rozhlasu (13)
Prameny (17)

Pošta v ghettu Terezín

Úvod do historie terezínského ghetta (19)
Správa ghetta Terezín (25)
Židovská samospráva ghetta (26)
Struktura pošty v ghettu a její dislokace (27)
Poštovní styk mezi protektorátem a ghettem na přelomu let 1941 – 1942 (31)
Poštovní styk mezi protektorátem a ghettem v únoru – květnu 1942 (37)
Listovní zásilky z ghetta pro příjemce v protektorátu v únoru – květnu 1942 (37)
Listovní styk z protektorátu do ghetta v únoru – květnu 1942 (39)
Pravidla listovní pošty z ghetta v období 16. 9. 1942 – 6. 5. 1945 (41)
Formuláře listovní pošty pro podej a výdej dopisnic (45)
Listovní pošta mimo pravidelný turnus a dopisy (45)
Listovní styk mezi ghettem a protektorátem v období 16. 9. 1942 – 6. 5. 1945 (46)
Dopisnice z ghetta pro příjemce na protektorátním území (46)
Listovní styk mezi protektorátem a ghettem v období 16. 9. 1942 – 6. 5. 1945 (55)
Písemný styk z protektorátu do ghetta přímým poštovním spojením (57)
Židé z říšského území v ghettu Terezín (59)
Listovní styk mezi ghettem a říšským územím (60)
Listovní styk mezi ghettem a neutrální a spřátelenou cizinou (60)
Židé ze Slovenského státu v ghettu Terezín (69)
Židé z Dánska v ghettu Terezín (69)
Židé z Nizozemska v ghettu Terezín (72)
Listovní styk s ghettem prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (73)
Poštovní styk mezi ghettem a pracovními skupinami vězňů (75)
Poštovní styk mezi ghettem a deportovanými do východních táborů (78)
Vyhlazovací tábor v Osvětimi a Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau (82)
Poštovní styk z Terezína po 6. 5. 1945 (88)
Peněžní zásilky pro vězně v ghettu (89)
Prameny (92)

Pravidla balíkového styku s ghettem

Pravidla balíkového styku s ghettem (97)
Dopisnice se stvrzením příjmu soukromé balíkové zásilky (101)
Hromadné zásilky mezinárodních organizací do ghetta (105)
Prameny (115)

Připouštěcí známky pro balíky a balíčky do ghetta v Terezíně

Připouštěcí známky (119)
Důvody zavedení připouštěcích známek (119)
Balíkový sazebník (120)
Výroba a vydání připouštěcích známek (121)
Přidělování připouštěcích známek (135)
Stvrzení příjmu připouštěcí známky (139)
Formuláře s výzvou k osobní mu vyzvednutí připouštěcí známky (139)
Formuláře pro zaslání připouštěcí známky (144)
Čísla a série připouštěcích známek (149)
Avizování balíků a balíčků do Terezína (152)
Balíčky a balíky do Terezína (155)
Evidence došlých balíků v ghettu (155)
Doručení balíčků a balíků (159)
Dopisnice pro stvrzení příjmu balíkových zásilek a avizovaných zásilek (161)
Avíza zásilek z protektorátu (161)
Dopisnice se stvrzením pří jmu soukromých balíkových zásilek (161)
Množství použitých připouštěcích známek (170)
Turnusy pro přijímání žádostí o známku (170)
Evidence připouštěcích známek (171)
Prameny a seznam zkratek (173)
Literatura (174)

Katalog filatelistického materiálu se vztahem ke ghettu Terezín

Úvod (175)
Balíková připouštěcí známka (177)
Zkusmé tisky připouštěcí známky (178)
Propagační aršíky pro Červený kříž (179)
Deskové vady (180)
Známková pole (181)
Padělky známek a aršíků (194)
Celistvosti a ostatní filatelistický materiál (196)
Celistvosti (197)
Formuláře pro zaslání či osobní vyzvednutí připouštěcí známky (198)
Ostatní formuláře (198)
Padělky celistvostí a formulářů (199)
Prameny (200)
Značky a vysvětlivky (200)

PDF VERZE KNIHY:

PDF verze -> Obálka knihy (PDF, 3,8 MB)
PDF verze -> Obálka knihy 2 (PDF, 1,3 MB)
PDF verze -> Obsah knihy (PDF, 352 kB)
PDF verze -> Stránka 9 – 18 (PDF, 3,5 MB)
PDF verze -> Stránka 19 – 25 (PDF, 1,2 MB)
PDF verze -> Stránka 25 – 31 (PDF, 2,3 MB)
PDF verze -> Stránka 31 – 36 (PDF, 3,9 MB)
PDF verze -> Stránka 37 – 46 (PDF, 4,01 MB)
PDF verze -> Stránka 47 – 55 (PDF, 7,3 MB)
PDF verze -> Stránka 55 – 60 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 61 – 69 (PDF, 4,7 MB)
PDF verze -> Stránka 69 – 75 (PDF, 3,5 MB)
PDF verze -> Stránka 75 – 82 (PDF, 4,9 MB)
PDF verze -> Stránka 82 – 88 (PDF, 4,5 MB)
PDF verze -> Stránka 89 – 91 (PDF, 1,08 MB)
PDF verze -> Stránka 92 – 95 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 96 – 103 (PDF, 3,2 MB)
PDF verze -> Stránka 104 – 114 (PDF, 5,8 MB)
PDF verze -> Stránka 115 – 117 (PDF, 1,6 MB)
PDF verze -> Stránka 118 – 123 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 124 – 125 (PDF, 2,03 MB)
PDF verze -> Stránka 126 – 127 (PDF, 528 kB)
PDF verze -> Stránka 128 – 129 (PDF, 3,4 MB)
PDF verze -> Stránka 130 – 131 (PDF, 3,8 MB)
PDF verze -> Stránka 132 – 133 (PDF, 874 kB)
PDF verze -> Stránka 134 – 135 (PDF, 1,4 MB)
PDF verze -> Stránka 136 – 138 (PDF, 2,02 MB)
PDF verze -> Stránka 139 – 143 (PDF, 4,8 MB)
PDF verze -> Stránka 144 – 149 (PDF, 4,8 MB)
PDF verze -> Stránka 149 – 154 (PDF, 5,3 MB)
PDF verze -> Stránka 155 – 158 (PDF, 1,7 MB)
PDF verze -> Stránka 159 – 163 (PDF, 2,8 MB)
PDF verze -> Stránka 164 – 168 (PDF, 4,2 MB)
PDF verze -> Stránka 169 – 172 (PDF, 47 kB)
PDF verze -> Stránka 173 – 174 (PDF, 247 kB)
PDF verze -> Stránka 175 – 179 (PDF, 1,4 MB)
PDF verze -> Stránka 180 – 181 (PDF, 2,1 MB)
PDF verze -> Stránka 182 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 183 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 184 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 185 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 186 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 187 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 188 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 189 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 190 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 191 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 192 (PDF, 1,9 MB)
PDF verze -> Stránka 193 (PDF, 2,1 MB)
PDF verze -> Stránka 194 – 196 (PDF, 3,5 MB)
PDF verze -> Stránka 197 – 200 (PDF, 1,1 MB)