Články

Příjezd presidenta Masaryka: nově doložený nebezpečný padělek

PDF verze -> Příjezd presidenta Masaryka: nově doložený nebezpečný padělek (PDF, 1 192 kB)

František Beneš

Emise známek skautské kurýrní pošty z roku 1918 (Pof. č. SK1 – SK4) – přes rozporuplné postoje filatelistických teoretiků a dokonce úplné odmítání filatelistických puristú“ – už více než osmdesát let patří ke standardním součástem sbírek naší první republiky. Ve dvacátých a třicátých letech bývala v některých albech zařazována v úvodní části a meziválečné čs. katalogy ji uváděly mezi prvními známkovými vydáními nově vzniklého státu. Continue reading Příjezd presidenta Masaryka: nově doložený nebezpečný padělek

Novodobý padělek lotoatestu znalce R. Gilberta

PDF verze -> Novodobý padělek lotoatestu znalce R. Gilberta (PDF, 641 kB)

František Beneš

Pravost poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu je samozřejmě základním předpokladem pro jejich sběratelskou přitažlivost, a tedy i příslušnou cenu. Skutečnost, že předložený materiál není padělkem ke škodě sběratelů, znalci tradičně ověřují svými zkušebními značkami, u dražších položek pak i svými atesty, které jsou sběratelskou veřejnosti obvykle přijímány jako dokonalý způsob potvrzení v nich uvedených skutečností. O tom, že tomu tak nemusí být vždycky, se můžeme přesvědčit v následujícím článku. Continue reading Novodobý padělek lotoatestu znalce R. Gilberta

Nečekaný objev po 36 letech

PDF verze -> Nečekaný objev po 36 letech (PDF, 1 186 kB)

František Beneš

To, že pozornost se ve filatelii vyplácí, je stará známá věc a i v našem časopise se o tom psalo už mnohokrát. Otevřené oč i a neschematický přístup i k těm zdánlivě nejběžnějším známkám mohou přivést i “ obyčejného “ sběratele k objevu, na který pokročilí badatelé pohlížejí s obdivem či přímo se závistí. Continue reading Nečekaný objev po 36 letech

Dvojí podoba dvojité mol etáže u známky 5 Kč Hrady 1932

PDF verze -> Dvojí podoba dvojité mol etáže u známky 5 Kč Hrady 1932 (PDF, 756 kB)

František Beneš

Známky první Československé republiky lze z hlediska použité tiskové techniky rozdělit na několik skupin, z nichž některé specializovaným sběratelům skýtají až nepřeberně možností studia a sbírání odchylek v obrazu, u jiných se tyto odchylky vyskytují značně méně a u dalších pak téměř vůbec. Continue reading Dvojí podoba dvojité mol etáže u známky 5 Kč Hrady 1932

Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky

PDF verze -> Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky (PDF, 740 kB)

František Beneš

Jen málokdy se stane, aby zpráva o významné výrobní vadě na nové české poštovní známce byla publikována prakticky vzápětí po jejím vydání, tedy v době, kdy se ji specializovaní a studijní sběratelé ještě mohou pokusit zachytit za nominální cenu přímo u poštovních přepážek. U příležitostné známky 9 Kč J. A. Komenský z emise Češi Evropě, která vyšla letos 14. března, se to však povedlo. Continue reading Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky

Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994

PDF verze -> Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994 (PDF, 819 kB)

František Beneš

V minulém čísle Filatelie byl na straně 22 otištěn článek Padělek známky 7 Kč Ostrava 1994, v němž autor Petr Barták popisuje svůj čerstvý nález údajného padělku ke škodě pošty, zachyceného na nefilatelistickém dopise odeslaném počátkem letošního dubna z Kyjova. Možnost nálezu takovéhoto padělku nás velmi zaujala, a tak jsme autora článku požádali o zapůjčení zmíněného dopisu, abychom jej mohli prostudovat. Continue reading Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994

První narozeniny automatových známek ČR

PDF verze -> První narozeniny automatových známek ČR (PDF, 819 kB)

František Beneš

Automatové známky, novinka v emisní činnosti naší pošty, od jejíhož zavedení uplynul právě rok, si mezi sběrateli získávají čím dál víc příznivců. Dnes už se s nimi, zejména na filatelistické korespondenci, setkáváme poměrně běžně, ale jejich zavádění do poštovního provozu se neobešlo vždy bez nedorozumění – zejména některé menší poštovní úřady si s nimi zpočátku nevěděly rady. Continue reading První narozeniny automatových známek ČR

Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám

PDF verze -> Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám (PDF, 439 kB)

František Beneš

O kalendářích se obvykle píše na přelomu roku, kdy vycházejí, jsou však výjimky, zajímavé kdykoli – jsou totiž nadčasové. Patří k nim nástěnný závěsný kalendář Státní tiskárny cenin na letošní rok, věnovaný 100. výročí narození rytce Ladislava Jirky. Ten zde byl zaměstnán 35 let, vlastně po celý život, a vytvořil tu řadu rytin pro naše i zahraniční bankovky. Vedle toho byl pilným tvůrcem československých poštovních známek. Continue reading Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám

Padělek Muchovy kresby Hradčan v zahraniční aukci

PDF verze -> Padělek Muchovy kresby Hradčan v zahraniční aukci (PDF, 1 176 kB)

František Beneš

O našem oboru, filatelii, často s upokojením slyšíme, že se v něm padělky snadněji odhalují, protože známky jsou polygrafickými rozmnoženinami, které můžeme porovnat se zaručeně pravými exempláři. Neplatí to však absolutně, protože vedle známek sem spadají například celistvosti, a také výtvarné návrhy, u nichž je identifikace padělků samozřejmě složitější. Z toho těží nepoctivci, zhotovující a uvádějící na trh napodobeniny kreseb a ryteckých rozkreseb tvůrců našich známek, jejichž prodejem důvěřivým sběratelům mnohdy dosahují desetitisícových zisků. V minulosti jsme psali o údajných kresbách Karla Seizingera, o nichž lze říci jediné: Kdyby tento autor tak bídně kreslil, nikdy by nemohl vytvořit své vynikající rytiny. Přesto se malůvky – zhotovené nanejvýš nějakým nepříliš zdatným studentem výtvarné školy – úspěšně prodávají, a nikdo se nepozastavuje ani nad jejich nekončícím počtem (k tomu pohotově vznikla legenda, že je maloval zájemcům dodatečně). Touha sběratelů vlastnit něco ojedinělého je prostě zaslepuje natolik, že své dobré peníze vynakládají za zjevně nepravé materiály – a ještě z toho mají radost. (Pravé kresby K. Seizingera existují, jsou však vzácné, a jejich provedení se značně liší od pozdějších napodobenin.) Continue reading Padělek Muchovy kresby Hradčan v zahraniční aukci

Poštovní schránky kolem Baltského moře

PDF verze -> Poštovní schránky kolem Baltského moře (PDF, 3 231 kB)

František Beneš

Baltské moře! Jedno ze dvou, na které mohl našinec před rokem 1990 pomyslet, bez peripetií spojených se sháněním devizového příslibu a výjezdní doložky. Pravda, na rozdíl od Zlatých písků nebo Mamaii se tu nedalo tolik opálit, voda nebyla moc teplá a před nepříjemným větrem na pláži bylo lepší se schovat do pruhované boudičky, ale bylo to blízko a cestou se v NDR nebo Polsku dalo i leccos nakoupit. Dneska už je všechno jinak, s nízkonákladovými aerolinkami se lze za stejné peníze podívat na exotičtější místa, ale já chtěl dětem ukázat, kam jsme kdysi jezdívali – a samozřejmě jsem přitom nezapomněl na poštovní schránky.
Kolem Baltského moře se rozkládá devět zemí – Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Finsko, Švédsko a Dánsko – a do všech se teď podíváme.
Když chcete objíždět moře, přirozeně se nabízí obeplout je lodí. Na tu naši jsme nastoupili v Anglii, pod slavnými bílými skalami v Doveru – jsou vyobrazeny i na známce.
Britské poštovní schránky jsou notoricky známé, a i když vlastně do dnešního tématu nepatří, ukážeme si je alespoň na sešitku. Continue reading Poštovní schránky kolem Baltského moře