Články

Před 70 lety s nimi přišla svoboda

Před 70 lety s nimi přišla svoboda (PDF, 478 kB)

František Beneš

Název emise: S nimi přišla svoboda
Den vydání: 20. 1. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnoty: 4 známky s nominální hodnotou A (13 Kč), v samolepicí úpravě, společně (po 2 kusech) v jednom sešitku; kat. č. 833 – 836 (ČP)
833 – letadlo Supermarine Spitfire LF Mk. IXE
834 – tank T 34/76,2
835 – motocykl Harley-Davidson
836 – automobil Jeep Ford GPW
Continue reading Před 70 lety s nimi přišla svoboda

Josef Mánes – tajemství poodkryto

Josef Mánes – tajemství poodkryto (PDF, 589 kB)

František Beneš

V listopadovém čísle jsme se seznámili s obálkou dopisu, který odeslal slavný český malíř Josef Mánes v dubnu roku 1870 z Říma svému příteli a mecenášovi Vojtěchu Lannovi do Prahy. Šlo o neobvyklou zásilku – obálka má velmi malý rozměr a přitom je opatřena vysokou frankaturou naznačující, že si odesilatel jejího obsahu cenil. Na zadní straně, pod zjevně neúplnou zpáteční adresu, Mánes připojil poznámku Ultimo piano, kterou lze vyložit více způsoby.
V článku jsem vyjádřil naději, že se možná některému ze čtenářů podaří nalézt odpovědi na otázky kolem dopisu, které jsem tehdy zodpovědět neuměl. A skutečně, za pár dní mi přišel mail: „Dobrý den pane Beneši, právě jsem si přečetl Váš velmi zajímavý článek o Josefu Mánesovi a domnívám se, že výraz ultima piano ve zpáteční adrese znamená poslední patro, že tedy bydlel v nějaké mansardě. Italsky vůbec neumím, ale když jsem zkusil dát do překladače výraz poschodí do italštiny, tak jediný překlad vyjede piano. Díval jsem se na showmystreet na adresu Via della Stamperia Roma, mansardy jsou skoro ve všech domech okolo fontány. Škoda, že Mánes neuvedl číslo domu (předpokládám, že v té době už číslování bylo). Zdravím a přeji hodně zajímavých článků – myslím že Filatelie nikdy nebyla tak zajímavá jako teď. Jan Chobot, Kolín.“
Continue reading Josef Mánes – tajemství poodkryto

Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství

Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství (PDF, 671 kB)

František Beneš

Malířů u nás bylo a je mnoho, ale jen málo jich získalo takový obdiv a lásku, jako Josef Mánes. Vedle romantického díla to jistě byly i jeho smutné osudy, jimž tolikrát porobený národ rozuměl a dokázal s nimi soucítit. Až dosud nám Mánesa ve filatelii připomínaly známky, s jeho portrétem nebo s jeho díly. Dnes si ale ukážeme jiný, autentičtější doklad, přímo svázaný s neblahým Mánesovým koncem. Continue reading Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle (PDF, 1 027 kB)

František Beneš

Se závěrem roku přichází emise, která je výkladní skříní naší známkové tvorby – letos už popadesáté! Její základy položil grafik a rytec Jiří Švengsbír roku 1965 Tizianovou Toaletou mladé ženy, a i když tehdy ještě v rámci vydání Obrazárna Pražského hradu, šlo o bezprostředního předchůdce série Umění 1966, podle mne nejkrásnější a dodnes nepřekonané. Jistě, roli v tomto hodnocení hrají vzpomínky, jako vykulený mladý filatelista jsem tehdy ohromeně zíral na pro mě nedostupné malé přepážkové listy o čtyřech známkách, vystavené na burze U Nováků, nad nimiž vedli vzrušené debaty sběratelé, kteří je nedostali v novinkové službě. Continue reading Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Zajímavosti v podzimní aukci Profil

PDF verze -> Zajímavosti v podzimní aukci Profil (PDF, 5 378 kB)

František Beneš

S tímto číslem Filatelie jste obdrželi i katalog 42. mezinárodní aukce Profil, která se bude konat v pražském hotelu Olympik-Tristar v sobotu 22. listopadu. Mezi více než tisícovkou položek, které v ní budou nabídnuty, je i řada zajímavostí, kterých stojí za to si povšimnout, i když se třeba nebudeme snažit je získat. Leckdy stačí se potěšit pohledem na pěknou věc, a možná se i poučit o něčem, co jsme dosud neznali a nevěděli. Continue reading Zajímavosti v podzimní aukci Profil

Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

PDF verze -> Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie (PDF, 678 kB)

František Beneš

Mám na mysli údobí protektorátu, s nacistickými represemi vůči našemu obyvatelstvu, týráním a individuálními i masovými vraždami, koncentračními tábory a věznicemi, utrpením jednotlivců i celých skupin. Rány z tehdejší doby se nezhojily dodnes – i když obětí a pamětníků ubývá, nad šesti lety teroru prostě nemohou zavřít oči ani další generace. Ve filatelii nám tuto neblahou minulost připomíná dochovaná korespondence, a vznikl dokonce samostatný obor, který se věnuje písemnému styku s věznicemi, koncentračními tábory a ghetty. Continue reading Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie