Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

František Beneš

Název emise: Společné vydání ČR a SR: 30. výročí vzniku České pošty a Slovenské pošty
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 63 Kč; Kat. č.: 1233
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, česká známka umístěna na poli vlevo)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Jozef Česla
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 sérií
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 3 €; Kat. č.: 803
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, slovenská známka umístěna na poli vpravo)
Náklad: 60.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Martin Činovský
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.300 sérií

Continue reading Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

Myrónův Diskobolos ze dvou stran

Myrónův Diskobolos ze dvou stran

František Beneš

Název emise: Diskobolos
(výplatní známka s kupony pro přítisky)
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1232
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4x PL 7 + 14 kuponů (8 potištěných jednotlivě a 6 tvořících jeden obraz, obojí s podobným tématem jako známka; ve variantě pro přítisky je všech 14 kuponů nepotištěných s tím, že 8 je vyhrazeno pro samostatný potisk a 6 pro přítisk jednoho obrazu společně, přes celou jejich plochu)
Náklad: ke dni vydání 91 tis. známek (= 13 tis. PL), z toho část nákladu s nepotištěnými kupony pro přítisky
FDC: nebyla vydána

Continue reading Myrónův Diskobolos ze dvou stran

Aršík Shakespearovské hry

Aršík Shakespearovské hry

František Beneš

Den vydání: 6. září 2023
Hodnoty: „E“ resp. „Z“ (=44 resp. 50 Kč ke dni vydání)
„E“ (40 x 50 mm); kat. č. 1228 – Královna
„E“ (40 x 30 mm); kat. č. 1229 – Elf
„Z“ (40 x 50 mm); kat. č. 1230 – Postava s loutnou
„Z“ (40 x 30 mm); kat. č. 1231 – Šašek
Rozměr aršíku: 190 x 120 mm
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Druh tisku: OF; Tisková forma: 4 AP; Náklad: 24.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300 sérií

Continue reading Aršík Shakespearovské hry

Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

František Beneš

Název emise: Františkovy Lázně
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1227
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tiskové formy: 2x PA 50, SL 6x (8 + /2+2/K)
Náklad: 500 tis. známek + 8 tis. SL
Rytec FDC: Martin Srb; Náklad: 2.400
Tisk FDC: OTp; Tiskárna Hradištko

Continue reading Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

Maková panenka a motýl Emanuel padesátiletí

Maková panenka a motýl Emanuel padesátiletí

František Beneš

Název emise: Maková panenka a motýl Emanuel
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (=27 Kč ke dni vydání); kat. č. 1226
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Grafická úprava: Petr Foltera
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 6x sešitek (10 samolepicích známek)
Náklad: 100.000 sešitků
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2400

Continue reading Maková panenka a motýl Emanuel padesátiletí

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Blaise Pascal
Den vydání: 14. červen 2023
Hodnota: 27 Kč; č. 1220
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Pavel Piekar
Autor liniové kresby: Václav Fajt
Druh tisku: OF s liniovou kresbou
Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300

Continue reading Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho

250 let od narození tvůrce moderní češtiny

250 let od narození tvůrce moderní češtiny

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Josef Jungmann
Den vydání: 14. červen 2023
Hodnota: „B“ (= 23 Kč ke dni vydání); č. 1219
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Renáta Fučíková
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300

Continue reading 250 let od narození tvůrce moderní češtiny

Libuška a Josef – Popelka a Vrchní, prchni!

Libuška a Josef – Popelka a Vrchní, prchni!

František Beneš

Název emise: České herečky a herci
Den vydání: 14. června 2023
Hodnoty:
34 Kč – Libuše Šafránková; kat. č. 1217
34 Kč – Josef Abrhám; kat. č. 1218
Rozměry známkových obrazů: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 165 x 108 mm
Výtvarný návrh: Jan Maget
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6 AP (2x 1217 + 2x 1218
v šachovnicovém uspořádání + 1 kupon)
Náklad: 22.000 aršíků (2x 44.000 známek)
FDC: digitální tisk; 2.400 sérií; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Libuška a Josef – Popelka a Vrchní, prchni!

Z nuly na deset – slušný zrychlení!

Z nuly na deset – slušný zrychlení!

František Beneš

Název emise: Prezident republiky
(Výplatní samolepicí písmenový aršík)
Den vydání: 7. června 2023
Hodnoty: 10x „B“ (ke dni vydání 23 Kč) – známky se stejným portrétem lišící se barvou pozadí:
Květolipová (č. 1207), Spodně kvašená (č. 1208),
Českomotorková (č. 1209), Cibuláková (č. 1210),
Babičkově malinovková (č. 1211),
Letněbouřková rozmarná (č. 1212),
Hřibově pravá (č. 1213), Vontská špendlíková (č. 1214),
Poskalinová (č. 1215), Šumněborová (č. 1216)
Rozměry známkových obrazů: 40 x 23 mm
Rozměr aršíku: 148 x 210 mm
Výtvarný návrh: Petr Štěpán (a podíleli se i další)
Papír: samolepicí s průsekem a násekem
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4x AP (10); Náklad: 100.000 aršíků
FDC: nebyla vydána

Continue reading Z nuly na deset – slušný zrychlení!