Články

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

PDF verze 6. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6. (PDF, 1,16MB)

František Beneš

V srpnovém čísle jsme RG opustili ve svízelné situaci. Po osvobození čelil obviněním, která proti vznesl redaktor Ervín Hirsch, v jejichž důsledku mu nejen hrozily nemalé soudní sankce a vážné problémy v zaměstnání, ale odvrátila se od něj i část filatelistické veřejnosti. Jeho milovaný obor se mu najednou vzdaloval a dokonce mu hrozilo, že přijde o své sbírky.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

PDF verze 5. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5. (PDF, 5,25MB)

František Beneš

V našem seriálu věnujeme hodně pozornosti období protektorátu, po němž zbyla v našem oboru řada nezodpovězených otázek. Minulé pokračování jsme věnovali obviněním, která vznesl proti R. Gilbertovi znalec a publicista E. Hirsch po návratu z terezínského ghetta. Citovali jsme z jeho trestního oznámení, jak je uchováno ve Státním oblastním archivu v Praze. Dnes si ze stejného archivu ukážeme záznam výpovědi RG, kterou v této věci učinil před Mimořádným lidovým soudem v Praze dne 1.10. 1946. Protože jde o zajímavý text, který se navíc dochoval dobře čitelný, rozhodli jsme se předložit vám ho v původní podobě.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4.

PDF verze 4. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4. (PDF, 395kB)

František Beneš

V minulém čísle jsme informovali o dohledání soudního spisu z let 1945-47, týkajícího se obvinění vznesených proti RG Ervínem Hirschem a dalšími osobami, a slíbili, že o nich dnes napíšeme více. Jde o spis uložený ve Státním oblastním archivu v Praze, který je tak rozsáhlý a obsahuje tolik zajímavých informací, dokreslujících dnes už jen těžko představitelnou situaci před německou okupací a pak za protektorátu, že je velká škoda, že z něj v rámci našeho seriálu můžeme představit jen nepatrnou část. Dnes dáme slovo E. Hirschovi, příště zase Rudolfu Gilbertovi.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 3.

PDF verze 3. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 3. (PDF, 681kB)

František Beneš

V minulých dvou číslech jsme si připomenuli dvojí výročí předního českého filatelistického znalce Rudolfa Gilberta, seznámili se s jeho rodinou a s prostředím, z nějž vzešel, ukázali si jeho filatelistické počátky i strmý vzestup publicisty a znalce za první republiky. Zabývali jsme se i temným obdobím protektorátu, po jehož skončení byl s postavením RG na dlouhou dobu konec.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 3.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 2.

PDF verze 2. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 2. (PDF, 4,15MB)

František Beneš

V minulém čísle jsme připomenuli dvojí výročí Rudolfa Gilberta, významného filatelistického znalce, připadající na letošní rok. V první části článku k této příležitosti jsme se seznámili s historií jeho rodiny a s prostředím, z nějž vzešel a v němž působil. Věnovali jsme se objasnění otázky jeho příjmení a ukázali si, že jej přijal vlastně až v dospělosti, v pětadvaceti letech – i když jeho rodina jej nesla vlastně odedávna. V následujících desetiletích pak své jméno proslavil – doslova po celém filatelistickém světě.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 2.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 1.

PDF verze 1. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 1. (PDF, 1,73MB)

František Beneš

V minulém čísle jsme otiskli hádanku: Jak se jmenoval významný muž naší filatelistické historie, zobrazený na dobové kresbě, a jaké jeho výročí si budeme připomínat? Vyhodnocením se zabýváme na jiném místě, ale už teď je jasná odpověď – vyplývá z titulku našeho článku. Jméno tedy známe, a protože se narodil v roce 1896, víme, že si letos připomeneme 115. výročí jeho narození. Co ale znamená druhé číslo: 90?
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 1.