Co se stalo s cenami známek ČSR II?

PDF verze -> Co se stalo s cenami známek ČSR II? (PDF, 807 kB)

František Beneš

V těchto dnech vychází dlouho očekávané, v pořadí už třetí vydání Specializované příručky pro sběratele poštovních známek ČSR 1945- 1992. Od jejího předchozího vydání už uplynulo více než pět let a za tu dobu se v oboru studia „druhého Československa“ mnohé událo a na trhu jeho známek mnohé změnilo. Byly objasněny některé i desítky let nezodpovězené otázky (například rozlišení čtyř typů u známky 20 K emise Košické 1945), učiněny nové objevy (např. odchylka papíru- oz- u známky 60 h SOF 1965), zavedeny nové typy (např. u č. 701) a popsána řada nových deskových vad a odchylek. Co však asi zaujme nejvíce je skutečnost, že u naprosté většiny emisí došlo v posledních letech k výraznému pohybu cen oběma směry, především ale dolů . Příručka obsahuje doslova tisíce nových cenových záznamů , z nichž řada bude pro mnoho čtenářů určitým překvapením. Continue reading Co se stalo s cenami známek ČSR II?

Známky jako investice?

PDF verze – Známky jako investice? (PDF, 741 kB)

František Beneš

Článek byl připraven pro výstavní katalog Veletrhu Sběratel 2013.

Nabídek na výhodné investování peněz je kolem nás spousta a všechny se předhánějí, že právě ony jsou ty pravé – zaručené a ze všech nejvýhodnější. Je to ale pravda? Zdravý selský rozum nám napovídá, že asi ne. Protože pokud by existovala taková úžasná možnost, všechny ostatní by dávno zašly na úbytě. Máme proto ale na investování rezignovat? To samozřejmě není nutné – jen je třeba na trhu investičních příležitostí uvážlivě vybrat ty pro nás nejvhodnější.
Continue reading Známky jako investice?