Padělky skupiny „K“ díl 10.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 10. (PDF, 1,81 MB)

František Beneš

Minule jsme v našem seriálu dospěli k padělkům druhu B a seznámili se s první z jeho tří skupin, tedy a, použitou pro přetiskování dvou trojúhelníkových hodnot rakouských spěšných známek. Dnes pokročíme ke skupině b, do níž spadají přetisky na známkách leteckých (Flugpost) a na většině hodnot série doplatních provizorií (Porto), bez hodnoty 1 h.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 10.

Padělky skupiny „K“ díl 9.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 9. (PDF, 1,15 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme se rozloučili s padělky přetisků PČ 1919 druhu A, a to jejich podtypy Ia a IIa. Ukázali jsme si přitom, že padělatelé pro zvýšení důvěryhodnosti svých výrobků v některých případech použili i tiskovou desku (nebo spíše destičku) obsahující dva štočky – a s tímto nepříjemným faktem se musíme vyrovnat i u padělků přetisků dalších druhů, o nichž budeme v našem seriálu pojednávat; nejen tedy u padělků druhu B, skupiny „a“, jimž budeme věnovat pozornost dnes.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 9.

Padělky skupiny „K“ díl 8.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 8. (PDF, 1,58 MB)

František Beneš

V dnešním pokračování našeho seriálu se – snad už definitivně – rozloučíme s padělky druhu A, a to podtypů Ia a IIa. Určitou novinkou přitom je, že padělatelé v tomto případě pro zvýšení důvěryhodnosti svých výrobků použili i tiskovou desku (nebo spíše destičku) obsahující dva štočky, s jejíž pomocí zhotovili mimo jiné svislou 2–pásku hodnoty 12 h Koruna se spojeným II. typem (nahoře) a podtypem IIa (dole). To od nich ovšem byla školácká chyba, protože takováto kombinace v arších z tiskových desek 1a, 1b a 2 – v nichž se vyskytují podtypy – prostě neexistuje.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 8.

Padělky skupiny „K“ díl 7.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 7. (PDF, 1,33 MB)

František Beneš

Dnes už posedmé se věnujeme padělkům zjevně pocházejícím ze stejné dílny, z toho počtvrté jde o falza přetisků Pošta československá 1919. Dnes uzavřeme kapitolku věnovanou padělkům druhu A, a to zbylými falzy přetisků II. typu, a příště se podíváme na oba jejich podtypy. Celkem jsme tedy dosud identifikovali a popsali dvě různé podoby I. typu a čtyři typu druhého (z toho dvě dnes), nichž některé se vyskytují naštěstí jen ojediněle, jiné však – bohužel – naopak často (a byly jimi způsobeny nemalé škody). Jak jsme si ale už vícekrát ukázali, jde sice o výrobky poměrně dokonalé, přesto je lze bezpečně rozeznat – a u některých (díky popsaným znakům) to sběratelé dokonce mohou udělat i svépomocí.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 7.

Padělky skupiny „K“ díl 6.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 6. (PDF, 1,41 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme si ukázali padělek přetisku PČ 1919, druhu A, I. typu, kterým padělatelé a distributoři padělků oklamali řadu našich i zahraničních sběratelů a obchodníků celkem o mnohamilionové částky. Napomohla k tomu i skutečnost, že někteří znalci jej označovali jako pravý (a snad jej tak označují dokonce dodnes), a to přes varování, která jsme u nás i v zahraničí zveřejnili. Dnes se podíváme na další padělek stejného typu, a rovněž na jednu z variant padělků typu druhého.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 6.

Padělky skupiny „K“ díl 5.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 5. (PDF, 1,29 MB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jsme se začali zabývat padělky přetisků emise Pošta československá 1919. Pro zajímavost jsme jako první vybrali kuriózní falzum známky 4 K Znak na žilkovaném papíru, jejíž přetisk nesl velké množství charakteristických vad. Na rozdíl od tohoto přetisku, který je nám prozatím znám jen v tomto jediném exempláři (a nestačil tedy zřejmě napáchat větší škody), dnes půjde o případ mnohem závažnější. Budeme se totiž věnovat dalšímu padělku přetisku druhu A, tentokrát I. typu, jímž byla oklamána řada našich i zahraničních sběratelů a obchodníků celkem o mnohamilionové částky.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 5.

Padělky skupiny „K“ díl 4.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 4. (PDF, 1,25 MB)

František Beneš

V našem seriálu zaměřeném na padělky ke škodě sběratelů pocházející ze stejného zdroje a vykazující společné znaky (shrnuli jsme je do jedné skupiny a dali jim pracovní název Padělky skupiny „K“) jsme se dosud zabývali celkovými padělky Hradčan a padělky přetisků SO 1920 druhu A a D. Dnes se podíváme na první z dlouhé řady falz přetisků emise Pošta československá 1919, které padělatel věnoval asi největší pozornost. A začneme rovnou těžkou vahou – světovou raritou 4 K Znak na žilkovaném papíru.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 4.

Padělky skupiny „K“ díl 3.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 3. (PDF, 1,20 MB)

František Beneš

V letošním roce jsme začali otiskovat seriál zaměřený na padělky ke škodě sběratelů, pocházející ze stejného zdroje a vykazující společné znaky; shrnuli jsme je do jedné skupiny a dali jim pracovní název Padělky skupiny „K“. Patří mezi ně falza celková (viz F1/09), ale hlavně částečná, konkrétně padělky přetisků provedené na pravých známkách. V minulém čísle jsme si představili padělek přetisku SO 1920 druhu D (IV), používaného pro doplatní známky. Dnes si ukážeme další padělek téže emise, tentokrát přetisku druhu A (I), používaného pro známky výplatní a novinové.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 3.

Padělky skupiny „K“ díl 2.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ díl 2. (PDF, 773 kB)

František Beneš

V minulém čísle jsme přinesli první část z nového seriálu zaměřeného na velkou skupinu1) padělků ke škodě sběratelů, pocházejících ze stejného zdroje a vykazujících společné znaky. Ukázali jsme si, že mezi ně patří celková falza – konkrétně hodnota 20 h červená Hradčany V. kresby – a dnes se podíváme na jeden z dlouhé řady padělků částečných: na falešný přetisk SO 1920 v černé barvě na doplatní známce 5 h Doplatní 1919.
Continue reading Padělky skupiny „K“ díl 2.

Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1.

PDF verze -> Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1. (PDF, 833 kB)

František Beneš

V letošním roce si připomeneme 90. výročí nejobsáhlejší emise v historii vydávání poštovních známek u nás – Pošta československá 1919. Se svými 106 základními katalogovými čísly tvoří bezmála třetinu výplatních a příležitostných známek naší první republiky (nemluvě o velkém množství variant) a ani v 68letém předchozím období rakouském, 6letém protektorátním, bezmála půlstoletí ČSR II a 15 letech současné ČR nemá z hlediska rozsahu – ale i vzácnosti některých položek – žádnou konkurenci. Současně si však letos připomeneme i desáté výročí propuknutí padělatelské aféry spojené především právě s touto emisí, která na dlouhou dobu neblaze poznamenala pověst našich poštovních známek.
Continue reading Padělky skupiny „K“ – noční můra sběratelů i některých znalců díl 1.