Změna v čele Poštovního muzea

PDF verze -> Změna v čele Poštovního muzea (PDF, 346 kB)

František Beneš

V lednovém čísle jsme přinesli rozhovor s dr. Janem Galuškou, dlouholetým pracovníkem Poštovního muzea, který koncem loňského roku opustil místo jeho ředitele a odešel do důchodu. V článku se ohlédl za pětatřiceti lety, které v muzeu strávil, a tak jsme měli možnost připomenout si tuto dlouhou a v životě této instituce důležitou dobu a doplnit si tak obrázek o její historii, popsané ve 25. dílu Monografie – 90 let PM. Čas se však samozřejmě nezastavil. Do Poštovního muzea už v listopadu nastoupil nový ředitel, dr. Jan Novotný, a otevřela se tak nová kapitola v životě obou – muzea i jeho nového ředitele.
Continue reading Změna v čele Poštovního muzea

Ukradené náměty

PDF verze -> Ukradené náměty (PDF, 1,4 MB)

František Beneš

V našem časopise se často zabýváme nekalým jednáním padělatelů, ať ke škodě pošty, tak ke škodě sběratelů. V našem oboru však existuje i další druh škodlivého jednání, jemuž jsme tolik pozornosti dosud nevěnovali a který způsobuje škody autorům. Konkrétně jde o užívání námětů poštovních známek, celin, kresebné výzdoby FDC, razítek a dalších předmětů filatelistického zájmu (resp. předmětů souvisejících se známkovou tvorbou) bez souhlasu vlastníků autorských práv.
Continue reading Ukradené náměty

Pof. 806 – 200 let od založení nejstaršího muzea u nás

PDF verze -> Pof. 806 – 200 let od založení nejstaršího muzea u nás (PDF, 126 kB)

František Beneš

Název emise: 200 let muzejnictví; Opava 1814 – Slezské zemské muzeum
Den vydání: 30. 4. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 806 (ČP)
Continue reading Pof. 806 – 200 let od založení nejstaršího muzea u nás

Malá úvaha o znaleckých značkách

PDF verze -> Malá úvaha o znaleckých značkách (PDF, 316 kB)

František Beneš

Případ, o němž se krátce zmíním, by nestál za pozornost – jde totiž o jednoduchý padělek s nízkým stupněm nebezpečnosti. Přesto byl nabízen v Německu jako pravý – nese totiž na zadní straně znaleckou značku Hefer BPP. Další německý znalec na ni zase otiskl značku Aufdruck Falsch / Darmietzel BPP. Otisky značek obou znalců jsou však tak nekvalitně provedeny, že mi známku majitel raději poslal k přezkoušení. Výsledek vidíte v její horní části, kam jsem umístil otisk přídavné značky Padělaný přetisk.
Continue reading Malá úvaha o znaleckých značkách