Pof. 808 – Pražský Hrad – Rubensovo Shromáždění olympských bohů

PDF verze -> Pražský Hrad – Rubensovo Shromáždění olympských bohů (PDF, 271 kB)

František Beneš

Název emise: Pražský hrad – Shromáždění olympských bohů – Peter Paul Rubens
Den vydání: 28. 5. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 37 Kč; kat. č. 808 (ČP)
Continue reading Pof. 808 – Pražský Hrad – Rubensovo Shromáždění olympských bohů

Pof. 807 – 420 let od založení nejstarší papírny u nás

PDF verze -> 420 let od založení nejstarší papírny u nás (PDF, 78 kB)

František Beneš

Název emise: Technické památky – Ruční papírna ve Velkých Losinách
Den vydání: 28. 5. 2014
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 807 (ČP)
Continue reading Pof. 807 – 420 let od založení nejstarší papírny u nás

Nový Občanský zákoník – a Svaz českých filatelistů

PDF verze -> Nový Občanský zákoník – a Svaz českých filatelistů (PDF, 78 kB)

František Beneš

V roce 2012 byl u nás přijat nový Občanský zákoník (NOZ), neobyčejně důležitá právní norma, která se dotýká prakticky všech oblastí života lidí, ale i občanských sdružení, k nimž patří náš Svaz českých filatelistů. Není divu, že NOZ věnovaly a věnují pozornost noviny a časopisy, veřejnoprávní televize dokonce v hlavním vysílacím čase zařadila seriál pořadů, v nichž se věnuje výkladu jeho jednotlivých částí. Tehdejší ministr spravedlnosti výstižně komentoval, že nově přijatý Občanský zákoník ovlivní život každého občana, od kolébky až do hrobu. Stejné je to ale i se sdruženími občanů, proto se na důsledky NOZ na SČF nyní podívejme podrobněji. NOZ je obsáhlý právní předpis – tvoří jej 3081 paragrafů rozdělených do pěti částí, které se dále dělí na hlavy, díly, oddíly a pododdíly. Sdružením občanů (řečeno postaru) je věnován pododdíl 2 – Spolek, který je součástí dílu 3 (Právnické osoby), hlavy II (Osoby), které jsou součástí části první – obecné. Celkem jde o 89 paragrafů (§ 214 – 302), což je slušná porce čtiva, zvlášť když jde o hutné právnické formulace, u nichž záleží na každém slově, ba leckdy i na pouhé čárce, jejíž umístění ve větě může zcela změnit její smysl. Tahle nesporná náročnost na pozornost vedla k tomu, že někteří čtenáři NOZ přehlédli skutečnost, že mimo pododdíl 2 – Spolek, obsahující zmíněné paragrafy, je pro nás důležitá i předchozí část – oddíl 1, Obecná ustanovení, a pak část pátá, obsahující Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, kde v hlavě II je oddíl 4 – Právnické osoby. Jde o dalších více než sto paragrafů (92 + 13), z nichž některé mají těsný vztah k oněm už zmíněným 89, na jejichž výklad a praktické užití mají významný vliv. Continue reading Nový Občanský zákoník – a Svaz českých filatelistů

Nechte maličkých přijíti ke mně…

PDF verze -> Nechte maličkých přijíti ke mně… (PDF, 3 182 kB)

František Beneš

Řekne-li se ve filatelii padělek ke škodě sběratelů, obyčejně si představíme zfalšovanou drahou známku či celistvost; ale nemusí to tak být vždy. Praxe ukazuje, že vedle drahocenností a rarit se padělají i známky běžné, doslova korunové. Je to přirozené. O drahé známky se obyčejně zajímají spíše pokročilí sběratelé, navíc vyžadující jejich ověření znalcem. Když se na trhu objeví padělek dražší známky, mezi sběrateli se to rychle rozkřikne, a tak není jednoduché takové padělky prodat. U moderních levných známek je tomu jinak. Sérií s líbivými náměty například živé přírody, techniky či s obrázky z Disneyových filmů se zejména dětem v nejrůznějších sestavách prodá velké množství, a přitom riziko pro padělatele je v podstatě nepatrné. Děti i jejich rodiče mnohdy ani přesně nevědí, jak má pravá známka vypadat, a tak je ani nenapadne, že nabízené známky nemusí být pravé. Continue reading Nechte maličkých přijíti ke mně…

My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích

PDF verze -> My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích (PDF, 3 742kB)

František Beneš

Blahoslavený podzim! Filatelistická sezóna po letní přestávce nabrala dech, sběratelé i obchodníci jsou ve svém živlu, prostě každoroční filatelistické žně jsou v plném proudu. Naše i zahraniční aukce následují jedna za druhou, obchodníci inzerují a předhánějí se ve výhodných nabídkách. A jak si přitom stojí naše známky? Situaci u nás většina sběratelů zná, aukční katalogy a výsledky aukcí Prolil a nabídky některých firem přináší Filatelie pravidelně, o katalogy jiných firem si lze bez problému napsat. Jaká je však situace v zahraničí? To už každý sběratel sám mnohdy sledovat nemůže, ať už pro pracovní zaneprázdnění, jazykovou bariéru, finanční náročnost (posílání aukčních katalogů jednotlivým zájemcům ze zahraničí přeci jen něco stojí) či z jiných důvodu. Přitom Jde o informace zajímavé, které ceny československého filatelistického materiálu, dosahované u nás, stavějí mnohdy do překvapivého světla. Continue reading My cizinou jsme bloudili … aneb Československo v zahraničních aukcích

Neznámá FDC

PDF verze -> Neznámá FDC (PDF, 342kB)

František Beneš

Ve všech katalozích ČSR II je u dvouznámkové emise Výročí 25. února 1948 z roku 1949, Pot. č. 500- 501 , tradičně uvedeno, že k ní byla vydána pouze jedna obálka 1. dne vydání, a to s nalepenou známkou 3 Kčs. Obálka s druhou známkou emise, v hodnotě 1 O Kčs, podle katalogových údajů vydána nebyla – a přesto existuje. Důkazem toho je exemplář FDC na obr. 2, doporučeně odeslaný známým filatelistou Karlem Basikou (jeho razítko je otištěno na zadní straně). Vyobrazená obálka pochází z exponátu, který získal na tuzemských výstavách četná ocenění; přesto si při jeho prohlídce a hodnocení nikdo z návštěvníků ani jurymanů této FDC zřejmě pořádně nevšiml. Není to však jediná zajímavost u FDC této emise. Na obr. 3 je FDC, na níž jsou nalepeny dvě známky 3 Kčs. Existence takové FDC nebyla dosud podle našich poznatků publikována. Rada na závěr – prohlédněte svou sbírku i přebytky a na burzách i výměnných schůzkách mějte oči otevřené. Je přece velmi pravděpodobné, že vyobrazené obálky budou mít někde sestřičky…

Patálie kolem názvu

PDF verze -> Patálie kolem názvu (PDF, 389kB)

František Beneš

Aršík, přepážkový list, upravený přepážkový list, kdo se v tom má vlastně vyznat? -takhle žehrají mnozí naši sběratelé při řešení otázky, zda si tu či onu položku mají, či nemají zařadit do sbírky. Názvosloví používané poštou se totiž značně liší od názvosloví filatelistického á ani nejrůznějším svazovým komisím a pracovním skupinám se na tom doposud nepodařilo nic změnit. „Jó, to by se za první republiky nemohlo stát!“ slýcháme občas nostalgickou poznámku pamětníka. Continue reading Patálie kolem názvu

Frankatura jako půl kila zlata

PDF verze -> Frankatura jako půl kila zlata (PDF, 421 kB)

František Beneš

Odesílatelé na celém světě často žehrají na stále se zvyšující poštovní poplatky. Co by však řekli při pohledu na tuto ruskou zásilku z roku 1915, zabalenou v jutovém pytli a odeslanou 21. ledna 1915 z pošty Orel do Rigy, která měla udanou cenu 342.550 rublů a vylepenou frankaturu ve výši 596,5 rublu! Frankatura sestává celkem ze 119 kusů ruských pětirublových známek emise 1909, s obrazem cara Nikolaje II., Mi. č. 95, a dále ze dvou známek – 50 kopejek a 1 rubl téže emise. Continue reading Frankatura jako půl kila zlata

Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …

PDF verze -> Vážená paní vrchní vodovodní potrubová … (PDF, 358kB)

František Beneš

Záliba Evropanů a Čechů obzvláště v titulech a titulováni je dávno dobře známá a filatelisté – sběratelé celistvosti by o tom mohli dlouho vyprávět. Šroubovaná obřadnost používaná v adresách vzkvétala zejména za první republiky, a tak se čas\ o setkáme s výrazy typu Vážený pán, p. Václav Vízek, emeritní revident státních drah ústřední zúčtovny vozů, Praha – Karlín, u Invalidovny (na pohlednici z roku 1925). Samozřejmostí bylo uvádění všech možných titulů, mnohý student je MUC. či JUC., učitel v důchodu je emeritní profesor, majitel dílny je nazýván továrníkem, majitel domku pak majitelem realit. Continue reading Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …