50/50 – další padělek v dlouhé řadě

František Beneš

Největší a nejslavnější československá rarita – známka 50/50 h Doplatit z roku 1927 – neustále pokouší pozornost sběratelů. Každý znalec vám potvrdí, že čas od času je mu předložen exemplář, jehož původní nominální hodnota je 150 h, namísto správných 50 h. Jedničky bývají zakryty posunutým přetiskem či otiskem razítka, nebo jsou dokonce zamalovány červenou barvou. Zkušenější sběratel takový případ samozřejmě pozná na první pohled – tvar nul (což bývá vidět na číslici vpravo) u obou hodnot je zcela odlišný (50 h je má svisle stínované, 150 h užší a nestínované).

2cast.qxd
Zpravidla jde o známky razítkované, nyní mi ale významná německá aukční firma poslala exemplář neupotřebený, u nějž jsou vyčnívající části jedniček obou hodnot zakryty modrou barvou, která má působit jako součást poněkud rozmazaného přetisku.

Kuriózní je, že známka do Prahy dorazila v doporučeném dopisu – což svědčí buď o bezmezné důvěře v poštovní služby, nebo o určitých pochybnostech odesilatele, který známku poslal k prohlídce spíše pro jistotu. Kdyby pochybnosti neměl, nejspíš by neupotřebený unikát v nedozírné ceně putoval poněkud zabezpečenějším způsobem.