Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994

PDF verze -> Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994 (PDF, 819 kB)

František Beneš

V minulém čísle Filatelie byl na straně 22 otištěn článek Padělek známky 7 Kč Ostrava 1994, v němž autor Petr Barták popisuje svůj čerstvý nález údajného padělku ke škodě pošty, zachyceného na nefilatelistickém dopise odeslaném počátkem letošního dubna z Kyjova. Možnost nálezu takovéhoto padělku nás velmi zaujala, a tak jsme autora článku požádali o zapůjčení zmíněného dopisu, abychom jej mohli prostudovat. Continue reading Údajný padělek známky 7 Kč Ostrava 1994

První narozeniny automatových známek ČR

PDF verze -> První narozeniny automatových známek ČR (PDF, 819 kB)

František Beneš

Automatové známky, novinka v emisní činnosti naší pošty, od jejíhož zavedení uplynul právě rok, si mezi sběrateli získávají čím dál víc příznivců. Dnes už se s nimi, zejména na filatelistické korespondenci, setkáváme poměrně běžně, ale jejich zavádění do poštovního provozu se neobešlo vždy bez nedorozumění – zejména některé menší poštovní úřady si s nimi zpočátku nevěděly rady. Continue reading První narozeniny automatových známek ČR

Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám

PDF verze -> Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám (PDF, 439 kB)

František Beneš

O kalendářích se obvykle píše na přelomu roku, kdy vycházejí, jsou však výjimky, zajímavé kdykoli – jsou totiž nadčasové. Patří k nim nástěnný závěsný kalendář Státní tiskárny cenin na letošní rok, věnovaný 100. výročí narození rytce Ladislava Jirky. Ten zde byl zaměstnán 35 let, vlastně po celý život, a vytvořil tu řadu rytin pro naše i zahraniční bankovky. Vedle toho byl pilným tvůrcem československých poštovních známek. Continue reading Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám

Padělek Muchovy kresby Hradčan v zahraniční aukci

PDF verze -> Padělek Muchovy kresby Hradčan v zahraniční aukci (PDF, 1 176 kB)

František Beneš

O našem oboru, filatelii, často s upokojením slyšíme, že se v něm padělky snadněji odhalují, protože známky jsou polygrafickými rozmnoženinami, které můžeme porovnat se zaručeně pravými exempláři. Neplatí to však absolutně, protože vedle známek sem spadají například celistvosti, a také výtvarné návrhy, u nichž je identifikace padělků samozřejmě složitější. Z toho těží nepoctivci, zhotovující a uvádějící na trh napodobeniny kreseb a ryteckých rozkreseb tvůrců našich známek, jejichž prodejem důvěřivým sběratelům mnohdy dosahují desetitisícových zisků. V minulosti jsme psali o údajných kresbách Karla Seizingera, o nichž lze říci jediné: Kdyby tento autor tak bídně kreslil, nikdy by nemohl vytvořit své vynikající rytiny. Přesto se malůvky – zhotovené nanejvýš nějakým nepříliš zdatným studentem výtvarné školy – úspěšně prodávají, a nikdo se nepozastavuje ani nad jejich nekončícím počtem (k tomu pohotově vznikla legenda, že je maloval zájemcům dodatečně). Touha sběratelů vlastnit něco ojedinělého je prostě zaslepuje natolik, že své dobré peníze vynakládají za zjevně nepravé materiály – a ještě z toho mají radost. (Pravé kresby K. Seizingera existují, jsou však vzácné, a jejich provedení se značně liší od pozdějších napodobenin.) Continue reading Padělek Muchovy kresby Hradčan v zahraniční aukci

Poštovní schránky kolem Baltského moře

PDF verze -> Poštovní schránky kolem Baltského moře (PDF, 3 231 kB)

František Beneš

Baltské moře! Jedno ze dvou, na které mohl našinec před rokem 1990 pomyslet, bez peripetií spojených se sháněním devizového příslibu a výjezdní doložky. Pravda, na rozdíl od Zlatých písků nebo Mamaii se tu nedalo tolik opálit, voda nebyla moc teplá a před nepříjemným větrem na pláži bylo lepší se schovat do pruhované boudičky, ale bylo to blízko a cestou se v NDR nebo Polsku dalo i leccos nakoupit. Dneska už je všechno jinak, s nízkonákladovými aerolinkami se lze za stejné peníze podívat na exotičtější místa, ale já chtěl dětem ukázat, kam jsme kdysi jezdívali – a samozřejmě jsem přitom nezapomněl na poštovní schránky.
Kolem Baltského moře se rozkládá devět zemí – Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Finsko, Švédsko a Dánsko – a do všech se teď podíváme.
Když chcete objíždět moře, přirozeně se nabízí obeplout je lodí. Na tu naši jsme nastoupili v Anglii, pod slavnými bílými skalami v Doveru – jsou vyobrazeny i na známce.
Britské poštovní schránky jsou notoricky známé, a i když vlastně do dnešního tématu nepatří, ukážeme si je alespoň na sešitku. Continue reading Poštovní schránky kolem Baltského moře

Zlaté krasobruslení…

PDF verze -> Zlaté krasobruslení… (PDF, 806 kB)

František Beneš

Ve Filatelii 6/2000/37 vyšel článek A. Bystrova Více odpovědnosti v práci jurymanů, o číslo později ve F/2000/34 pak reakce na něj z pera L. Brendla Více odpovědnosti nejen v práci jurymanů . Už samy názvy obou článků napovídají, že se autoři zabývali problematikou filatelistického výstavnictví a především otázkami hodnocení vystavených exponátů. Continue reading Zlaté krasobruslení…

75. narozeniny Vítězslava Houšky

PDF verze -> 75. narozeniny Vítězslava Houšky (PDF, 1 525 kB)

František Beneš

Že čas letí jako voda, to cítí asi každý z nás. Letošní ročník našeho časopisu je už padesátý a plnou polovinu této dlouhé doby jej vedl ing. Vítězslav Houška. Léta 1966 – 1991 , po která byl jeho šéfredaktorem, jsou ve Filatelii neodmyslitelně spojena s jeho jménem, což starším čtenářům není třeba nijak zdůrazňovat. V řadách členů našeho klubu však v posledních letech přibylo mnoho nových tvář i, a především pro n ě tedy Vítězslava Houšku a jeho podíl na tehdejší podobě časopisu připomeňme. Příležitosti je nám nejen letošní jubilejní ročník Filatelie, ale hlavně nedávné životní jubileum jeho bývalého šéfredaktora. Continue reading 75. narozeniny Vítězslava Houšky

T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (II)

PDF verze -> T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (II) (PDF, 3 354 kB)

František Beneš

První část článku o T. G. Masarykovi, otištěná v minulé Filatelii, vzbudila živý zájem čtenářů. Do redakce přišla řada ohlasů, v nichž pisatelé upozorňují na další možnosti zařazování filatelistických materiálů tematicky souvisejících s životem a dílem našeho prvního prezidenta, a to nejen od nás, ale i ze zahraničí. Continue reading T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (II)

T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii

PDF verze -> T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii (PDF, 3 354 kB)

František Beneš

Letos 7. března si připomínáme 150. výročí narození zakladatele a prvního prezidenta Československé republiky – filozofa a státníka Tomáše Garriguea Masaryka. Možná nejvýznamnější osobnost našich moderních děj i n už za svého dlouhého života, a tím víc po smrti, budila široké spektrum reakcí – od naprosto nekriticky souhlasných (až zbožňujících) po zcela odmítavé, nenávistné, ba dokonce snažící se už samo jméno TGM vymazat z národního povědomí.

U příležitosti letošního Masarykova jubilea by pro filatelistický časopis bylo jistě nejpřirozenější zabývat se především poštovními známkami nesoucími jeho portrét; vždyť byl nejčastěji zobrazovanou osobností na známkách první republiky a určitě by o nich šlo napsat mnoho zajímavého. Takový materiál jsme skutečně zpracovali a najdete ho, v rubrice Znalecká hlídka v dubnové Filatelii. Continue reading T. G. Masaryk – velká výzva tematické filatelii

Padělky jsou téma věčné

PDF verze -> Padělky jsou téma věčné (PDF, 1 480 kB)

František Beneš

V poslední době stále častěji slýcháme povzdechy, že padělků známek na našem trhu neubývá, a někteří sběratelé dokonce tvrdí, že jich je mnohem víc. Na jedné straně je to pravda – padělků je skutečně mnoho, ale druhá část tvrzení – že jich je víc než v minulosti, už tak pravdivá není. Padělků byla totiž spousta vždycky. Stačí prolistovat předválečné filatelistické časopisy, ze kterých vyplývá, že zlatá éra padělatelů u nás byla zřejmě ve 30. letech. Některé tehdy odhalené a popsané padělky dnes vyplouvají opět na povrch, těží z toho, že se na ně po letech pozapomnělo, a snaží se za drahé peníze vetřít do našich sbírek. Jiné padělky zase vznikají za pomoci moderních rozmnožovacích metod právě teď a jejich autoři využívají důvěřivosti a bezstarostnosti, s níž někteří filatelisté doplňují své sbírky. Continue reading Padělky jsou téma věčné