Vítězslava Kaprálová – sto let od počátku příliš krátkého života

Vítězslava Kaprálová – sto let od počátku příliš krátkého života (PDF, 478 kB)

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Vítězslava Kaprálová
Den vydání: 20. 1. 2016
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 17 Kč; kat. č. 832 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Liniová kresba: Miloš Ondráček
Continue reading Vítězslava Kaprálová – sto let od počátku příliš krátkého života

Za Ladislavem Dvořáčkem

Za Ladislavem Dvořáčkem (PDF, 2 343 kB)

František Beneš

22. ledna zemřel Ladislav Dvořáček, zakladatel a dlouholetý předseda Svazu československých filatelistů, předseda Mezinárodní filatelistické federace FIP, iniciátor a tvůrce výstavních řádů, znalec a člen Mezinárodní asociace filatelistických znalců AIEP. Do redakce nám zprávu o tom přinesla jeho dcera Monika. Continue reading Za Ladislavem Dvořáčkem

Některé etické a právní otázky v našem oboru (1)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (1) (PDF, 2 343 kB)

František Beneš

Náš obor, filatelie, samozřejmě nepůsobí ve vzduchoprázdnu – vztahují se na něj předpisy, psané i nepsané, od příslušných obecně platných právních, po letité zvyky a tradice. Některé jsou jasné – například starozákonní nepokradeš (bližnímu svému na burze třeba zásobník) nebo nepaděláš (platnou poštovní známku, což zapovídá § 145 Trestního zákoníku). Jiné už tak jasné nejsou – takovým bych se chtěl dnes věnovat, a to ze dvou hledisek: právního a etického. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (1)

Před 70 lety s nimi přišla svoboda

Před 70 lety s nimi přišla svoboda (PDF, 478 kB)

František Beneš

Název emise: S nimi přišla svoboda
Den vydání: 20. 1. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnoty: 4 známky s nominální hodnotou A (13 Kč), v samolepicí úpravě, společně (po 2 kusech) v jednom sešitku; kat. č. 833 – 836 (ČP)
833 – letadlo Supermarine Spitfire LF Mk. IXE
834 – tank T 34/76,2
835 – motocykl Harley-Davidson
836 – automobil Jeep Ford GPW
Continue reading Před 70 lety s nimi přišla svoboda

Josef Mánes – tajemství poodkryto

Josef Mánes – tajemství poodkryto (PDF, 589 kB)

František Beneš

V listopadovém čísle jsme se seznámili s obálkou dopisu, který odeslal slavný český malíř Josef Mánes v dubnu roku 1870 z Říma svému příteli a mecenášovi Vojtěchu Lannovi do Prahy. Šlo o neobvyklou zásilku – obálka má velmi malý rozměr a přitom je opatřena vysokou frankaturou naznačující, že si odesilatel jejího obsahu cenil. Na zadní straně, pod zjevně neúplnou zpáteční adresu, Mánes připojil poznámku Ultimo piano, kterou lze vyložit více způsoby.
V článku jsem vyjádřil naději, že se možná některému ze čtenářů podaří nalézt odpovědi na otázky kolem dopisu, které jsem tehdy zodpovědět neuměl. A skutečně, za pár dní mi přišel mail: „Dobrý den pane Beneši, právě jsem si přečetl Váš velmi zajímavý článek o Josefu Mánesovi a domnívám se, že výraz ultima piano ve zpáteční adrese znamená poslední patro, že tedy bydlel v nějaké mansardě. Italsky vůbec neumím, ale když jsem zkusil dát do překladače výraz poschodí do italštiny, tak jediný překlad vyjede piano. Díval jsem se na showmystreet na adresu Via della Stamperia Roma, mansardy jsou skoro ve všech domech okolo fontány. Škoda, že Mánes neuvedl číslo domu (předpokládám, že v té době už číslování bylo). Zdravím a přeji hodně zajímavých článků – myslím že Filatelie nikdy nebyla tak zajímavá jako teď. Jan Chobot, Kolín.“
Continue reading Josef Mánes – tajemství poodkryto

Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství

Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství (PDF, 671 kB)

František Beneš

Malířů u nás bylo a je mnoho, ale jen málo jich získalo takový obdiv a lásku, jako Josef Mánes. Vedle romantického díla to jistě byly i jeho smutné osudy, jimž tolikrát porobený národ rozuměl a dokázal s nimi soucítit. Až dosud nám Mánesa ve filatelii připomínaly známky, s jeho portrétem nebo s jeho díly. Dnes si ale ukážeme jiný, autentičtější doklad, přímo svázaný s neblahým Mánesovým koncem. Continue reading Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle (PDF, 1 027 kB)

František Beneš

Se závěrem roku přichází emise, která je výkladní skříní naší známkové tvorby – letos už popadesáté! Její základy položil grafik a rytec Jiří Švengsbír roku 1965 Tizianovou Toaletou mladé ženy, a i když tehdy ještě v rámci vydání Obrazárna Pražského hradu, šlo o bezprostředního předchůdce série Umění 1966, podle mne nejkrásnější a dodnes nepřekonané. Jistě, roli v tomto hodnocení hrají vzpomínky, jako vykulený mladý filatelista jsem tehdy ohromeně zíral na pro mě nedostupné malé přepážkové listy o čtyřech známkách, vystavené na burze U Nováků, nad nimiž vedli vzrušené debaty sběratelé, kteří je nedostali v novinkové službě. Continue reading Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle