Články

Kniha, o které jsme slyšeli – a teď si ji můžeme i prohlédnout

Kniha, o které jsme slyšeli – a teď si ji můžeme i prohlédnout
(1 129KB)

František Beneš

Zřejmě nejrozsáhlejší a nejhodnotnější filatelistickou knihovnu u nás shromáždil znalec Ladislav Dvořáček; jistě i proto, že byl po desítky let jurymanem pro třídu filatelistické literatury, takže měl nejen přehled o vynikajících novinkách, ale i možnost získat je od autorů z první ruky. Některé knihy však takhle získat nešlo, takže je musel shánět, leckdy i za značně vysokou cenu. Patří k nim Album de Fac-Similés, ve své době bible filatelistických znalců, kteří díky ní odhalovali padělky Francoise Fourniera.

Knihu ve 20. letech připravila filatelistická společnost v Ženevě, která získala pozůstalost po úspěšném padělateli Fournierovi. Jsou v ní vyobrazeny jeho pracovní pomůcky a především vylepeny stovky jeho padělků. Některé nám dnes už připadají jen málo nebezpečné, před sto lety však představovaly vážnou hrozbu.

Kniha bude nabídnuta v podzimní aukci Profil; pro srovnání – v zahraničí se prodává až za 5.000 eur!

Úřední hodiny pro Židy u poštovních úřadů za protektorátu

Úřední hodiny pro Židy u poštovních úřadů za protektorátu
(539KB)

František Beneš

Poměrně málo probádanou oblastí v našem oboru jsou předpisy omezující za protektorátu možnost obyvatel označených nacistickými předpisy za Židy využívat poštovní služby. Konkrétně jde o určení poštovních úřadů, na nichž mohli podávat zásilky, a hodin, v nichž tak mohli činit. Jasněji je v obvodu Ředitelství pošt Praha, výnosy ostatních poštovních ředitelství se mi dohledat nepodařilo. Continue reading Úřední hodiny pro Židy u poštovních úřadů za protektorátu

Některé etické a právní otázky v našem oboru (6)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (6) (3 462KB)

František Beneš

Oproti situaci popsané v minulých třech pokračováních, v níž zjevně hrály roli politicky citlivé okolnosti (Svoboda byl hrdinou osvobozovacího boje, posledním představitelem Pražského jara ve vedení státu a nyní už těžce nemocným starcem, na jehož straně jistě stály sympatie veřejnosti, když musel nedobrovolně postoupit prezidentskou funkci Husákovi, představiteli normalizace), jiné očividné krádeže z tiskárny známek takové následky neměly, i když byly odhaleny. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (6)

Mimořádná kniha o mimořádné sbírce

Mimořádná kniha o mimořádné sbírce (926KB)

František Beneš

Britská královská filatelistická sbírka je u nás známým pojmem – právě z ní k nám přece současná panovnice Alžběta II. zapůjčila nejslavnější známku světa, modrý Mauritius, na kterou pak stáli dlouhé fronty návštěvníci Světové výstavy Praga 2008. Sbírka však obsahuje mnohem více rarit, a tak využijme vzácné příležitosti a seznamme se s ní trochu blíže.

Umožní nám to mimořádná kniha, vydaná v roce 1952, tedy v době nástupu Alžběty II. na trůn. Jejím majitelem byl znalec Ladislav Dvořáček, dlouholetý prezident FIP, který shromáždil až neuvěřitelně obsáhlou filatelistickou knihovnu, v níž tvořila jeden z vrcholů. Continue reading Mimořádná kniha o mimořádné sbírce

Jsem ražen ze slovenského kovu

Jsem ražen ze slovenského kovu (1 265KB)

František Beneš

Není obvyklé, aby ohlas na článek vyšel v témže čísle časopisu. Tady se to stalo proto, že jsem se při psaní jednotlivých pokračování seriálu Některé etické a právní otázky v našem oboru radil se sběrateli a kolegy znalci, a když jsme narazili na zmínku o slovenské známce z roku 1995 k návštěvě papeže Jana Pavla II., ukázalo se, že o ní skoro nic nevíme. Proto jsem se pokusil shromáždit dostupné informace od filatelistů ze Slovenska, a aniž bych čekal na další číslo, rovnou vám je předkládám. Continue reading Jsem ražen ze slovenského kovu

Heydrichův aršík s razítkem – zatím jen na jeho obálce

Heydrichův aršík s razítkem – zatím jen na jeho obálce (727KB)

František Beneš

Pověstný aršík vydaný k prvnímu výročí smrti zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě obdrželi pozvaní účastníci vzpomínkové slavnosti – tryzny, konané v Německém (dnes Španělském) sále na Pražském hradě. O přítomných máme jasnou představu – samozřejmě především přední nacisté v čele se zastupujícím říšským protektorem SS Ober-Gruppenführerem Kurtem Daluege, Heydrichova vdova a členové jeho rodiny, a pak spousta vybraných kolaborantů – kompletní seznam pozvaných se ostatně dochoval. Když pak za dva roky čas trhnul oponou, nebyla účast na tryzně něčím, s čím by se šlo chlubit. Continue reading Heydrichův aršík s razítkem – zatím jen na jeho obálce

Dva případy „spojených typů“ spirál hodnoty 25 h Hradčany

Dva případy „spojených typů“ spirál hodnoty 25 h Hradčany (727KB)

František Beneš

Od objevu odlišných typů čtvrté spirály u některých hodnot V. kresby emise Hradčany 1918/20 uplynulo už více než sedm desetiletí. Za tu dobu se staly pevnou součástí sbírek a exponátů, a protože byly svého druhu první, těší se dodnes nesrovnatelně většímu zájmu, než typy objevené a popsané později – byť se nacházejí u stejných hodnot. Se zájmem samozřejmě souvisí cena, a tak zejména u dvojic s typy spojenými nějakých pět setin milimetru čtverečního bílé či naopak zabarvené plochy může představovat rozdíl v ceně i v řádu desítek tisíc korun. A kde jde o peníze, tam je vždy třeba velká opatrnost.
Hrozí totiž nebezpečí, že může jít o nahodilou podobu typu (zalité místo či naopak nedotisk), nebo o typ dodatečně upravený (dobarvený nebo naopak proškrábnutý) – tedy padělaný. Oba tyto případy se z hodnot V. kresby vyskytují nejčastěji na fialové pětadvacítce, a na ní si je teď také ukážeme. Continue reading Dva případy „spojených typů“ spirál hodnoty 25 h Hradčany

Muž ctnostného života, mravů přísných, nehledící na svůj zisk

Muž ctnostného života, mravů přísných, nehledící na svůj zisk (236KB)

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Mistr Jan Hus
Den vydání: 17. 6. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 852
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Vladimír Suchánek
Liniová kresba: Miloš Ondráček
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OF s liniovou kresbou
Tisková forma: 4x 50; Náklad: 1 mil.
FDC: OF v barvě černé; vytiskla PTC Praha
Náklad: 3.600

Continue reading Muž ctnostného života, mravů přísných, nehledící na svůj zisk

Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého!

Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého! (257KB)

František Beneš

Název emise: Krásy naší vlasti: Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí
Den vydání: 27. 5. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 17 Kč; kat. č. 851
Rozměr známk. obrazu: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytec: Martin Srb
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTp v barvách žlutá, modrá, červená, zelená a černá
Tisková forma: PL 8; Náklad: 168.000 (21.000 PL)
FDC: OTp v barvě zelené; PTC Praha; Náklad: 3.500

Continue reading Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého!

Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí

Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí (329KB)

František Beneš

Název emise: Pražský Hrad – Hans von Aachen: Hlava dívky
Den vydání: 27. 5. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 34 Kč; kat. č. 850
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Grafická úprava a rytina: Miloš Ondráček
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTp v barvách černá, červená, okrová, hnědá a modrá
Tisková forma: PL 4
Náklad: 108.000 (27.000 PL)
FDC: OTp v barvě hnědé; tisk PTC Praha
Náklad: 3.600

Continue reading Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí