Články

Muž ctnostného života, mravů přísných, nehledící na svůj zisk

Muž ctnostného života, mravů přísných, nehledící na svůj zisk (236KB)

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Mistr Jan Hus
Den vydání: 17. 6. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč; kat. č. 852
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Vladimír Suchánek
Liniová kresba: Miloš Ondráček
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OF s liniovou kresbou
Tisková forma: 4x 50; Náklad: 1 mil.
FDC: OF v barvě černé; vytiskla PTC Praha
Náklad: 3.600

Continue reading Muž ctnostného života, mravů přísných, nehledící na svůj zisk

Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého!

Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého! (257KB)

František Beneš

Název emise: Krásy naší vlasti: Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí
Den vydání: 27. 5. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 17 Kč; kat. č. 851
Rozměr známk. obrazu: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytec: Martin Srb
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTp v barvách žlutá, modrá, červená, zelená a černá
Tisková forma: PL 8; Náklad: 168.000 (21.000 PL)
FDC: OTp v barvě zelené; PTC Praha; Náklad: 3.500

Continue reading Ty-li jsi, bratře Žižko? Krejž holého!

Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí

Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí (329KB)

František Beneš

Název emise: Pražský Hrad – Hans von Aachen: Hlava dívky
Den vydání: 27. 5. 2015
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 34 Kč; kat. č. 850
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Grafická úprava a rytina: Miloš Ondráček
Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha
Druh tisku: OTp v barvách černá, červená, okrová, hnědá a modrá
Tisková forma: PL 4
Náklad: 108.000 (27.000 PL)
FDC: OTp v barvě hnědé; tisk PTC Praha
Náklad: 3.600

Continue reading Další dívčí portrét – skoro po půlstoletí

Ukázka ze sbírky dávného pošťáka – filatelisty

Ukázka ze sbírky dávného pošťáka – filatelisty (836KB)

František Beneš

Mezi filatelisty se už od pradávna vyskytovali i pracovníci pošty, za císařství a za první republiky byl asi nejznámějším poštovní oficiál J. Lešetický, po druhé světové válce zase pracovník pražské hlavní pošty K. F. Pešák, v sedmdesátých a osmdesátých letech úředník ministerstva spojů A. Mysliveček a příkladů bychom mohli uvést mnohem více. Jedno jméno z těch už pozapomenutých si dnes připomeneme. Continue reading Ukázka ze sbírky dávného pošťáka – filatelisty

Některé etické a právní otázky v našem oboru (5)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (5) (1.291KB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jste se mohli seznámit s protokoly a záznamy z konce 70. let, souvisejícími s případy krádeží známek a makulatury v tiskárně známek, na něž se přišlo v souvislosti s vyšetřováním výskytu nevydaných aršíků L. Svoboda s prezidentskou standartou, a dále s protokoly souvisejícími s výrobou a prodejem takzvaných Lojdových patisků – ty si dnes ukážeme. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (5)

Jaroslav Goldschmied: 125 – 90 – 60

Jaroslav Goldschmied: 125 – 90 – 60 (201KB)

František Beneš

Tři čísla uvedená v titulku nejsou míry, ale jubilea, která si letos připomínáme v souvislosti s životem a tvorbou „dělníka rytiny“, jak byl někdy nazýván, prvního českého tvůrce, který ryl poštovní známky do oceli, Jaroslava Goldschmieda. Jeho dílo na poli grafickém je dosud známo jen zčásti, a ještě méně se toho ví o jeho osobním životě a o prostředí a okolnostech, v němž a za nichž tvořil. Nepochybně to souvisí se skromností, která byla jeho výraznou vlastností, a s láskou k práci, která ho naplňovala natolik, že necítil potřebu se prosazovat. Continue reading Jaroslav Goldschmied: 125 – 90 – 60

Znalecké značky: vznik – používání – konec

Znalecké značky: vznik – používání – konec (201KB)

František Beneš

Naprostá většina znalců v našem oboru používá při ověřování známek a dalších materiálů znalecké značky. Ty se dělí na dvě hlavní skupiny – značku obsahující jméno znalce, a značky přídavné, jimiž jsou na ověřovaný materiál uváděny důležité doplňující informace. Sběratelé se obvykle setkávají s otisky těchto značek, aby však mohly vzniknout, musejí samozřejmě existovat i značky kovové, vlastně jakási miniaturní razítka. Jejich používání je důležitou součástí znalecké práce, a proto si o nich dnes řekneme více. Continue reading Znalecké značky: vznik – používání – konec

Poštovní schránky mezi Indickým a Tichým oceánem

Poštovní schránky mezi Indickým a Tichým oceánem (201KB)

František Beneš

V našem nepravidelném seriálu o poštovních schránkách jsme se podívali do mnoha koutů světa. Dnes se budeme pohybovat kolem rovníku, mezi dvěma oceány, na západě Indickým a na východě Tichým. Od nejjižnějšího výběžku Asie se tu směrem k Austrálii táhne šikmý pruh tisíců ostrovů a rozkládá řada současných států i zaniklých známkových zemí.
Continue reading Poštovní schránky mezi Indickým a Tichým oceánem

Stavebnice našeho dětství

Stavebnice našeho dětství (201KB)

František Beneš

Název emise: EUROPA – Hračky – stavebnice Merkur
Den vydání: 6. 5. 2015
Hodnota: 25 Kč; kat. č. 848
Rozměr obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Tisk: PTC Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 12x 6
Náklad: 138.000
FDC: OTp v barvě hnědočerné; vytiskla PTC Praha; Rytec: Jaroslav Tvrdoň

Continue reading Stavebnice našeho dětství