Japonci mají naše známky rádi

Japonci mají naše známky rádi

František Beneš

Že mají v Japonsku naše známky úspěch, jsem se přesvědčil při každé návštěvě téhle vzdálené ostrovní země, a také jsem o tom už několikrát psal ve Filatelii. Asi poprvé, když jsem tlumočil vzpomínky Zdeňka Prokopa, našeho služebně nejstaršího filatelistického obchodníka (F9/1999), díky němuž v Japonsku vyšla řada příležitostných tisků s rytinami Josefa Herčíka. A potom, když jsem popisoval dvě nádherná muzea v Tokiu – poštovní a filatelistické (F2 a 3/2017). Nejde přitom jen o známky nejnovější, v Japonsku žijí i sběratelé našich známek z údobí první republiky, a dokonce jsou mezi nimi i zdatní hradčanáři, z nichž Kenichi Takaku svůj exponát vystavil na PRAGA 2018, kde za něj získal zlatou medaili.

Přímo na výstavě jsem se seznámil s jiným milovníkem našich známek, panem Ichikawou, který se ke mně sám přihlásil a dokonce mě oslovil česky! Ukázalo se, že jde rovněž o vystavovatele, tentokrát ve třídě literatury. Ten má naše známky tak rád, že o nich – a dalších známkách s námětem umění – napsal knihu! A nejen to. Dokonce u nás dva roky studoval na Karlově univerzitě, a češtinu si osvojil natolik, že ji používá i ve své mailové adrese v podobě roztomilého slova „zmrzlinová“.
Knihu, s níž na výstavě PRAGA soutěžil, si můžete prohlédnout v knihovně Poštovního muzea. My z ní přinášíme na ukázku vyobrazení obálky (vpravo dole) a dvou stran.

Pan Ichikawa je mladý člověk a jistě ve filatelii může ještě hodně vykonat a dokázat. Je potěšitelné, že v něm máme vlastně „vyslance“ v tak vzdálené a současně i svým způsobem blízké zemi.

Dalším příkladem obliby našich poštovních známek v zemi vycházejícího slunce je tradiční spolupráce Poštovního muzea v Praze s tamními muzei a galeriemi. Nejnovějším počinem na tomto poli byla výstava návrhů československých poštovních známek z jeho sbírek z údobí první republiky ve významné galerii v Tokiu. Ta k ní dokonce zajistila vydání série vlastních známek, na nichž jsou vyobrazeny tři návrhy Josefa Čapka na známky emise Dětem 1936 (nakonec u nás pro tuto emisi nebyly použity), pět ilustrací stejného autora a dvě fotografie jeho bratra, na nichž zachytil pejska Dášenku. V horní části listu se známkami jsou tři z kreseb provedeny zvětšené. List je opatřen obalem, na němž je vytištěn jeden ze tří návrhů na známky.
Byla by samozřejmě škoda, kdyby návrhy na známky ze soutěží vydavatele za první republiky měly zůstat v muzejních sbírkách a sběratelé známek i milovníci výtvarného umění se s nimi nemohli seznámit. Poštovní muzeum proto využívá významné příležitosti a vystavuje je. Jednou takou byla napříkald předcházející Světová výstava pošotvních známek PRAGA 2008.

Naprosto ojedinělou „výstavu“ muzeum chystá v rámci oslav stého výročí svého založení, a to v knize „100 let Poštovního muzea“, která by měla vyjít 18. prosince jako další svazek Monografie čs. a českých známek a poštovní historie. Budou tím připomenuty nejen sté „narozeniny“ muzea, ale i padesáté „narozeniny“ knižnice Monografie, jejíž první díl věnovaný našim prvním známkám vyšel v roce 1968.
František Beneš