K novému katalogu České republiky

K novému katalogu České republiky

František Beneš

Na obálce tohoto čísla Filatelie je vyobrazena nová příručka POFIS – Česká republika 1993 – 2019. Jde o její už deváté vydání, které se z původního jen několikastránkového rozsahu v roce 1994 rozrostlo na nynějších 320 stran! A mohlo by být ještě mnohem rozsáhlejší; že tomu tak není, za to vděčíme dvěma skutečnostem – první spočívá v úsporné a promyšlené grafické úpravě katalogových záznamů, jejíž základy položil Martin Trojan a nyní je už po řadu let rozvíjí Vladimír Münzberger, a druhá v rozumné míře obsažené specializace. Nemůžeme totiž zavírat oči před tím, že mnohdy až přebujelá snaha katalogizovat každou nepatrnou odlišnost na jedné straně sice těší zapálené specialisty a studijní sběratele, na straně druhé však odrazuje nové zájemce o sbírání. Kořeny to má v dávných dobách počátků našeho oboru, kdy ale známek vycházelo jen málo, a tak sběratelé měli dost času a chuti věnovat se jejich studiu. Dnes je situace jiná, každoročně vychází tolik novinek, že člověk musí sáhnout sakra hluboko do kapsy, aby si mohl obstarat jen to, čím nás zásobuje pošta, natož aby všechny ty soutisky, varianty kuponů, nejrůznější malé přepážkové listy a polohy listů sešitkových sbíral ještě s mikroskopickými odlišnostmi, které navíc musí draze platit jejich „objevitelům“. Proto se v katalozích a příručkách Pofis tradičně snažíme o udržení rozumné míry rozsahu specializovaných údajů. Těch jsme do nového vydání doplnili řadu, ale vždy jde o odlišnosti významné, a především viditelné pouhým okem.

Samostatnou kapitolou jsou katalogové ceny. I těm jsme věnovali velkou pozornost, jak snadno zjistíte už při letmém prolistování nové příručky. Česká pošta nemalou část známek vydaných od roku 1993 má dosud v nabídce – u těch jsme samozřejmě ve sloupci „neupotřebené“ důsledně uvedli nominální cenu. U známek už vyprodaných, které se těší alespoň nějaké poptávce, jsme cenu mírně zvýšili, spíše však jen jako signál pro sběratele. A pak je tu oblast materiálů, u nichž na trhu poptávka značně převyšuje nabídku, u těch jsme uvedli nejnižší reálnou prodejní cenu, kterou se nám v nabídkách podařili zjistit. U známek upotřebených uvádíme cenové záznamy ve dvou sloupcích, z nichž první je věnován známkám s „kulatým“ razítkem a druhý s razítkem válečkovým. Ceny jsou odvozeny z prodejních cen pošty, tedy v podstatě za známky s původním lepem a otiskem razítka z ochoty. U známek ze skutečného poštovního provozu se dá říci, že na ty s čistým a identifikovatelným otiskem „kulatého“ razítka (tedy s rozpoznatelným názvem pošty a datem) se vztahuje záznam v prvním sloupci, na ostatní pak ve sloupci druhém.

Vzhledem k rozšiřujícím se vydavatelským aktivitám České pošty se rozšířily i záznamy dalších materiálů uvedených v „zadní“ části příručky – a některé nové kapitoly dokonce přibyly. U všech jsme se snažili o co nejpřesnější popis, pokud jde ale o ceny, zvolili jsme přístup spíše zdrženlivý – kde se nám nepodařilo zjistit dostatečně přesnou cenovou relaci, použili jsme pro záznam kurzívu, nebo jsme ho dokonce prozatím prostě proškrtli (až se ceny ustálí, samozřejmě jej doplníme).

Přípravě nové příručky jsme věnovali velkou pozornost, samozřejmě však víme, že ji lze dále vylepšovat a zpřesňovat. Uvítáme proto všechny připomínky a podněty od Vás, jejích uživatelů; ty nejzajímavější budeme průběžně přinášet na stránkách Filatelie.