Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám

PDF verze -> Letošní kalendář STC je věnován poštovním známkám (PDF, 439 kB)

František Beneš

O kalendářích se obvykle píše na přelomu roku, kdy vycházejí, jsou však výjimky, zajímavé kdykoli – jsou totiž nadčasové. Patří k nim nástěnný závěsný kalendář Státní tiskárny cenin na letošní rok, věnovaný 100. výročí narození rytce Ladislava Jirky. Ten zde byl zaměstnán 35 let, vlastně po celý život, a vytvořil tu řadu rytin pro naše i zahraniční bankovky. Vedle toho byl pilným tvůrcem československých poštovních známek.

V obou oborech spolupracoval zejména s Karlem Svolinským – což odráží i název kalendáře.
Ten má formát A3 na výšku a nahoře je opatřen spirálou se závěsem. Obsahuje 15 listů, mimo obvyklého tuctu pro jednotlivé měsíce i dva úvodní a obálku. Na každém je zařazeno jedno vyobrazení rytecké rozkresby nebo otisku rytiny. Díky velkému formátu listů máme možnost vidět motivy, důvěrně známé z drobného provedení na známkách, v nové perspektivě, nezvykle rozměrné a překvapivě působivé. Samozřejmě k tomu připívá zdařilá grafická úprava, která ve své jednoduchosti nechává vyniknout hlavnímu tématu, a kvalitní tisk, který však v případě STC je vlastně samozřejmostí. Použit byl vícebarevný ofset, v kombinaci rastrového a pérového, pro výzdobu titulního listu byly využity i vtlačené prvky.

Kalendář byl rozesílán spolu s novoročenkou, rovněž věnovanou dílu L. Jirky, konkrétně portrétu dívky v kroji z poválečné tisícikoruny (1945) podle akvarelu J. Mánesa. I novoročenka je neobvyklá, byly pro ni totiž použity čtyři tiskové techniky – ofset (opět pérový i rastrový), knihtisk, reliéfní ražba (slepotisk) opatřená zlatým povrchem a ocelotisk z ploché desky, což je technika tiskárně samozřejmě velmi blízká (je to až neobvyklý pocit, když přejedete prsty po otisku, který je mimořádně výrazně plastický).

Na vzniku zdařilého kalendáře se podílela rodina Ladislava Jirky (jeho dcera a zeť L. a J. Knotkovi jsou rovněž tvůrci našich známek) a také Poštovní muzeum, což je zmíněno i v úvodním textu.