Malá škola filatelie

PDF verze -> Malá škola filatelie (PDF, 841 kB)

František Beneš

Malá škola filatelie se u čtenářů setkala s přijetím až nečekaně vlídným. Píšete nám náměty, kterým bychom se v této rubrice měli věnovat, dotazy, na něž chcete znát odpověď, upozorňujete nás na chyby, kterých by se filatelisté- začátečníci měli vyvarovat. Za všechny tyto dopisy vám děkujeme a podle možností se k nim v Malé škole filatelie postupně vrátíme. Pro dnešní pokračování jsme sáhli do vašich dopisů a vybrali zajímavou a poměrně málo známou radu, která vám pomůže zlepšit vzhled lehce pomačkaných známek.

„Lehce zmačkanou známku narovnáme tak, že ji lícem nahoru vložíme do dostatečně dlouhého i širokého proužku originální plastové hawidky a tu střední silou podélně přetáhneme v pravém úhlu přes hranu stolu. Postup několikrát opakujeme, známku přitom vždy obrátíme a pootočíme. Při každém opakování zmenšujeme tlak, poslední provádíme už jen zcela lehce. Při posledním přetažení má být známka lícem nahoru, a podle toho, zda ji chceme mít mírně prohnutou svisle nebo vodorovně ji umístíme obrázkem nastojato nebo naležato. Tento postup se hodí pro většinu známek, nepoužitých i razítkovaných, s lepem i bez lepu. Nehodí se však např. pro známky na výstřižku, s těžkou nálepkou na silném křehkém papíru, s tlustou vrstvou křehkého lepu, s plastickými přetisky atd. Nehodí se rovněž pro známky dlouhodobě uložené ve velmi suchém prostředí (např. v zimě v domech s ústředním topením klesá vlhkost i pod pouhých 20 %, přičemž doporučená optimální vlhkost je 40 – 60 %) s přeschlým papírem či lepem.

Přeschlé známky je třeba před narovnáváním přemístit na několik dni do prostředí s normální vlhkosti. Zcela nebo téměř zcela lze takto narovnat známky, jejichž pomačkání se při pohledu proti světlu nejeví jako viditelné tmavé lomy. Známky s takto viditelnými lomy sice zcela nevyrovnáme (lomy budou při průhledu viditelné i nadále), ale přesto můžeme jejich vzezření tímto postupem značné vylepšit. Velmi opatrné je třeba postupovat při rovnání pásek a bloků zoubkovaných známek, aby se od sebe neoddělily. Také rovnáni aršíků a známek mimořádně velkých rozměru vyžaduje už určitou zkušenost. Začátečníkům doporučuji několikrát vyzkoušet rovnání na levných známkách a teprve pak se pustit do zušlechťování známek cennějších. Pozor, rovnání nelze provádět za pomoci papírových pošetek z bývalé NDR!“ Z dopisu č. 122/96 Rady čtenářů uvedené v této rubrice považujeme za dobré, avšak otiskujeme je bez záruky. Pokud jich chcete použít, postupujte opatrně, neboť tak činíte na vlastní nebezpečí.