Některé etické a právní otázky v našem oboru (4)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (4) (201KB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu na téma proč se mezi našimi sběrateli, badateli a znalci už po několik generací (prakticky od vzniku ČSR) projevuje značná tolerance k materiálům „nejasného“ původu, jsme skončili u případů odcizených materiálů z tiskárny známek a takzvaných Lojdových patisků. Uvedli jsme, že se jejich objasnění věnovala Federální kriminální ústředna, která na základě vyšetřování vypracovala velmi podrobnou zprávu, s níž je pro nás zajímavé se seznámit.

Nespokojili jsme se přitom s pouhou citací, ale vyobrazujeme originální doklady.

Podrobné vyšetřování a prohlídky stolů a skříněk se zjevně dotkly poctivých pracovníků tiskárny známek, u jejichž jmen je v protokolech poznámka „Bez nálezu“. Soudím tak podle vyjádření J. Brabce, moletéra a předsedy zdejšího ZV ROH, o němž se uvádí: „Při prověrce vyjádřil podiv nad tím, že prověřujeme pracovníky TÚS, zda se nedostávají ven makulatury, na druhé straně však je skutečností, že za vystavované exponáty získané z makulatury dostávají filatelisté na výstavách ocenění. Jako příklad uvedl s. ing. Myslivečka z FMS.“

Celá záležitost byla uzavřena o rok později, jak vyplývá z Informace pro ministra (spojů) z 15. 4. 1981:

Odhalení, že docházelo k vynášení nehotových a makulaturních tisků z tiskárny známek a dokonce zhotovování patisků, vedlo k vydání přesných a přísných pravidel, jimiž se činnosti v závodě 03 TÚS do budoucna měly řídit. Dne 1. 11. 1976 je schválil ředitel TÚS Emil Holčapek pod názvem „Bezpečnostní opatření při přípravě výroby a výrobě cenin v závodě TÚS-03-tiskárně“. Na titulní straně je uvedeno, že „Platnost těchto opatření jest okamžitá. Zodpovědnost za jejich plnění jest uvedena v příslušných statích“. Pro nás, filatelisty, jde o zajímavé čtení, protože je tu popsána vlastně celá příprava a průběh tisku známek, od evidence ocelových ryteckých destiček po třízení a počítání hotových archů a makulatury, přičemž postupy jsou uvedeny pro každou tiskovou techniku samostatně. Škoda, že značný rozsah textu nám umožňuje z něj otisknout jen malou ukázku.