Některé etické a právní otázky v našem oboru (5)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (5) (1.291KB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jste se mohli seznámit s protokoly a záznamy z konce 70. let, souvisejícími s případy krádeží známek a makulatury v tiskárně známek, na něž se přišlo v souvislosti s vyšetřováním výskytu nevydaných aršíků L. Svoboda s prezidentskou standartou, a dále s protokoly souvisejícími s výrobou a prodejem takzvaných Lojdových patisků – ty si dnes ukážeme.

Některé z minule popsaných resp. vyobrazených materiálů jsou zveřejněny poprvé, jiné skutečnosti jsou naopak sběratelům dávno známy. Není divu, od té doby uplynulo skoro čtyřicet let. Přesto se dodnes na aukcích, v obchodech na burzách či v internetových nabídkách můžeme setkat s patisky pocházejícími z tehdejší rozsáhlé tzv. Lojdovy aféry, které jsou vydávány za pravé zkusmé tisky, a jako takové draze prodávány. Proto jsem připravil jejich přehled, jak se mi je v průběhu doby podařilo zjistit, a věřím, že se po seznámení s ním už nikdo nenechá napálit. Tím nechci říci, že by se takové tisky nemohly kupovat a prodávat – to je samozřejmě věc každého sběratele a obchodníka. Jde jen o to, aby byly věci nazývány správným jménem, tedy zkusmý tisk jako zkusmý tisk, zatímco otisk provedený dodatečně neoprávněnou osobou jako patisk. I ten může mít pro někoho význam – a pokud za něj chce vynaložit své dobré peníze, je to jeho věc.

Ne všechny TD patisků byly odhaleny, některé se totiž na trhu vyskytují dodnes – a mohou být použity.

Vyobrazené patisky zachycují současný stav mého poznání této oblasti – není tedy vyloučeno, že se mohou vyskytovat i v jiné podobě, popřípadě i další. Ty, které jsou mi dosud známy, byly provedeny jako otisky desek (resp. jejich částí) pro jednotlivé barvy tisku z plochy (možná byly TD pro patisky zvlášť zhotoveny). V některých případech je jednobarevný patisk tvořen soutiskem více desek, zhotoveným stejnou barvou, takže se výsledný obraz zdánlivě liší od podoby, jak ji známe z vydané známky. Příkladem je hodnota 5 Kčs Výzkum vesmíru 1973, u níž je na patisku černou barvou proveden soutisk TD pro černou, modrou a fialovou barvu.

Vyobrazení nezachycují skutečný rozměr papíru, na němž byly patisky provedeny – některé se vyskytují na listech mnohem větších, jiné byly ostřiženy či oříznuty na rozměr výrazně menší. Listy, na nichž bylo provedeno více otisků, mohly být později rozstřiženy, takže se otisky mohou vyskytovat i samostatně.

Pokud jde o soutisky více desek, mohou být vůči sobě různě posunuty; pokud mají stejnou barvu, může to navodit nesprávný dojem, že šlo o desky v odlišné podobě od těch, které byly použity pro tisk známek.

Některé patisky mají na zadní straně „archový“ či „tiskový“ obtisk, částečný nebo dokonce úplný.

V době vzniku patisků, tedy ve druhé polovině 70. let, vzbudil jejich výskyt velkou pozornost sběratelů ČSR II, kteří za ně vynakládali nemalé částky – i v řádu tisíců korun za kus, a někteří je i úspěšně vystavovali a za exponáty s nimi získávali vysoká ocenění. Po odhalení skutečnosti, že nejde o zkusmé tisky, ale o patisky, jejich tržní cena dramaticky poklesla.
POKRAČOVÁNÍ