Neznámá FDC

PDF verze -> Neznámá FDC (PDF, 342kB)

František Beneš

Ve všech katalozích ČSR II je u dvouznámkové emise Výročí 25. února 1948 z roku 1949, Pot. č. 500- 501 , tradičně uvedeno, že k ní byla vydána pouze jedna obálka 1. dne vydání, a to s nalepenou známkou 3 Kčs. Obálka s druhou známkou emise, v hodnotě 1 O Kčs, podle katalogových údajů vydána nebyla – a přesto existuje. Důkazem toho je exemplář FDC na obr. 2, doporučeně odeslaný známým filatelistou Karlem Basikou (jeho razítko je otištěno na zadní straně). Vyobrazená obálka pochází z exponátu, který získal na tuzemských výstavách četná ocenění; přesto si při jeho prohlídce a hodnocení nikdo z návštěvníků ani jurymanů této FDC zřejmě pořádně nevšiml. Není to však jediná zajímavost u FDC této emise. Na obr. 3 je FDC, na níž jsou nalepeny dvě známky 3 Kčs. Existence takové FDC nebyla dosud podle našich poznatků publikována. Rada na závěr – prohlédněte svou sbírku i přebytky a na burzách i výměnných schůzkách mějte oči otevřené. Je přece velmi pravděpodobné, že vyobrazené obálky budou mít někde sestřičky…