NOVÁ MONOGRAFIE – Bibliografie ČSR 1918–39

PDF verze -> NOVÁ MONOGRAFIE – Bibliografie ČSR 1918–39 (PDF, 43,5 kB)

František Beneš

Už naši dávní předchůdci, filatelisté za první republiky, poukazovali na nutnost vytvořit určitý typ bibliografie (tedy ucelený seznam), která by zahrnovala odborné články zveřejněné v našich filatelistických časopisech. I když se vyskytly pokusy o její zpracování, žádný se mezi sběrateli neujal, a to především proto, že nebyl nikdy dokončen. Dalším z důvodů bylo, že bibliografie byla představena pouze v náznacích, bez komplexního vyhotovení. Potřeba bibliografie však dlouhodobě přetrvává, protože bez znalosti předchozích poznatků často objevujeme již objevené, což by se nestalo, kdybychom měli informace, jaké články byly o hledané problematice již publikovány.

Tuto dlouholetou mezeru nyní zaplňuje nová publikace nakladatelství POFIS, vydaná v řadě tradiční knižnice Monografie československých a českých známek a poštovní historie, jako její 40. díl, pod názvem Bibliografický seznam článků zabývající se obdobím ČSR 1918 – 1939. Jde o komplexně vytvořenou bibliografii tohoto údobí. Unikátnost knihy spočívá především v tom, že zahrnuje bibliografické rešerše všech filatelistických článků uveřejněných v tuzemských filatelistických časopisech, které byly napsány o známkách, celinách, celistvostech, razítkách, polních poštách, poštovní historii a padělcích (a dalších předmětech filatelistického zájmu) z období naší první republiky. Její tvorba trvala řadu let a práce obsahuje odkazy na bezmála 10.000 článků, což představovalo prolistování a přečtení skoro 100.000 stran textu publikovaných ve více než dvou stech ročníkových svazcích československých periodických filatelistických časopisů.

U každého anotačního záznamu je v publikaci vždy uveden zdroj (název časopisu, ročník a stránka), název článku, jeho autor a stručná jedno- až třířádková anotace, která článek charakterizuje. Kombinace názvu článku a anotace dává dva paralelní pohledy na jeho obsah, a tím zvyšuje čtenářovu informovanost.

Pro snadnější přehlednost a zvýšení uživatelského komfortu je práce hierarchicky rozdělena do číslovaných kapitol. Například známkami se zabývá kapitola 1 (dále emise Hradčany kapitola 1.1, Legionářské 1.2, Pošta Československá 1.3 atd.). Dělení na kapitoly bylo provedeno tak, aby v každé bylo maximálně 20 anotačních záznamů. Ze zkušeností vyplývalo, že vyšší počet má negativní vliv na přehlednost.

Z důvodu mimořádného rozsahu bibliografie (více než 2.500 stran by vydalo nejméně na 8 svazků) bylo využito tištěné i elektronické verze – ke knize je připojeno CD, jak to známe například z některých nových zahraničních katalogů. Tištěná obsahuje klasiku mezi československými známkami – anotační záznamy emise Hradčany, elektronická verze na CD zahrnuje zbytek všech záznamů. Výhodou elektronické verze je, že ji lze užívat nejen na počítači, ale podle zájmu vytisknout jen konkrétní potřebné stránky (šetříme naše lesy, a publikace je také výrazně skladnější a levnější). A především, s použitím počítače lze v textu využít funkce podporující vyhledávání určitého klíčového slova.

Součástí monografie je i seznam časopisů, které byly pro její tvorbu použity, a název instituce, kde si je lze vypůjčit. Společně s přípravou bibliografie se začaly na stránkách www.filaso.cz objevovat naskenované starší filatelistické časopisy a zpravodaje odborných společností. Stáhnout je lze odtud zdarma. Například 40 tlustých svazků (ročníků) Filatelie můžete mít uložených na počítači a významně tím ušetřit vzácné prostory. Další výhoda spočívá v rychlém vyhledávání potřebného článku.

Autorem nové Monografie je liberecký sběratel a badatel Josef Chudoba, který o nápadu na její zpracování a o její tvorbě říká: „Při studiu známek jsem si často nemohl vybavit konkrétní článek, který se k řešenému problému vztahoval, především přesný rok a stránku v časopise, kde vyšel. Znal jsem pouze přibližný rok vydání, a pokud byl tento článek pro mé studium důležitý, nastoupila mravenčí práce prolistování několika silných svazků časopisu, až jsem jej (možná) objevil. Tato práce mne pro časovou náročnost nudila a jednoznačně otravovala. Došel jsem k názoru, že tudy cesta nevede a je nutné do budoucna něco podniknout, aby vyhledání potřebného pramene bylo časově jednodušší. Výsledkem této mnohaleté snahy je nově vytvořená bibliografie, pomocí které lze velice rychle zjistit, které články se danou problematikou zabývaly a řešily je. Stačí se podívat na příslušnou kapitolu a pomocí anotačních záznamů vyhledat potřebný článek (například v počítači stáhnutím ze stránek www.filaso.cz).

Obdobný problém může nastat s velmi zajímavým článkem starým dvacet, nebo dokonce padesát let. Tento článek však časem v povědomí filatelistů zanikne a posléze je prakticky neznámý. Velice zajímavá informace uvedená v tomto článku není známa a řada sběratelů musí po letech vykonat stejnou práci, jako původní autor, která je však nyní mnohem obtížnější, protože filatelistického materiálu je obecně poskrovnu.

Třetím důvodem je zcela inverzní problém, kdy filatelista chce zjistit, zda se danou problematikou nezabýval již někdo jiný. Sběratel je tedy nucen projít mnoho tlustých svazků časopisů s mlhavou nadějí, že objeví, co hledá.

Při psaní bibliografie jsem měl dva základní cíle. Zaprvé usnadnit si složité vyhledávání článků z časopisů. Zadruhé získat zajímavé informace z již pozapomenutých odborných článků. Myslím, že se mi oba podařilo naplnit. Přeji všem sběratelům, aby tato kniha přispěla k lepšímu informování a zároveň k lepšímu poznání známek, razítek a také celistvostí z údobí naší první republiky.

Nakonec malá zajímavost: Při objevování článků jsem našel dvě více než půl století staré noticky o připravovaném vydání nové Monografie E. Hirsche a J. Fraňka, která však nakonec nevyšla. Její rukopis byl díky těmto notickám vyhledán ve fondech Poštovního muzea v Praze a v rámci nové publikace se s ním po letech veřejnost může konečně seznámit. Ve spolupráci s muzeem byl totiž naskenován a připojen na CD vložené do nové Monografie, jako elektronická příloha.“

Nový, 40. díl Monografie čs. a českých známek a poštovní historie vyjde tento měsíc a bude představen na akci Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze, pozvánku na ni obdrželi všichni členové Klubu Filatelie jako přílohu minulého čísla našeho časopisu. Přílohou publikace je už zmíněný kompaktní disk (CD) a samozřejmě i tradiční příležitostný tisk České pošty, tentokrát s otiskem rytiny známky 3 Kč Praha z emise Praha – Tatry.