Ofsetový tisk – přednosti i rizika

PDF verze -> Ofsetový tisk – přednosti i rizika (PDF, 825 kB)

František Beneš

Ofsetový tisk čím dál víc proniká do naší známkové tvorby. Důvodem je především jednoduchost výroby a její nižší cena oproti tisku z hloubky (hlubotisk, ocelotisk). Určité obavy však vyvolává jeho poměrně snadná napodobitelnost.

Tomu české tiskárny podílející se na výrobě poštovních cenin – tedy především PTC a VSP – čelí používáním bezpečnostních prvků, zejména kombinací tzv. ofsetu rastrového (u nějž je obraz složen z bodů) a pérového (používá se zejména na nápisy, tvořené kompaktní plochou se zcela rovným okraji). Naproti tomu například slovenská dopisnice T2 50g z roku 2007 má obraz známky včetně nápisů vytištěn ofsetem rastrovým (pod lupou se okraje nápisů jeví rozostřeně) a pérovým způsobem je vytištěn nanejvýš tenký žlutý rámeček.

Na dopisnici je sice jako bezpečnostní prvek umístěn hologram Slovenské pošty, jeho obraz i nápisy jsou však tak malé, že je bez lupy nejde skoro rozeznat. Ze zkušenosti víme, že padělatelé ke škodě pošty napáchali v České republice v devadesátých letech mnoho škody, a i když se jejich aktivity momentálně zřejmě přesunuly na jiné pole (už jsme psali, že se vyskytují padělané kolky), je třeba se mít na pozoru.

Že nejde o plané obavy dosvědčuje následující propagační leták ve formě dopisnice, který v loňském roce rozšiřovala zlínská firma zabývající se renovací kazet s tonerem pro počítačové tiskárny. Pro dokreslení podoby dopisnice je na něm vytištěna známka 11 Kč PRAGA 2008, pro níž jako předloha sloužila běžná známka vytržená z archu. Její tisk na letáku je však proveden tak dokonale (rastr téměř není vidět), že by ji běžný spotřebitel asi nerozeznal od pravé. Výrobce letáku zjevně neměl v úmyslu nikoho poškodit (o čemž svědčí i formulace adresy) a známku použil jen z neznalosti. I tak si pošta jeho výrobku povšimla a vyzvala ho, aby ukončil jeho distribuci, což se také stalo. To ale neznamená, že se stejným způsobem, a tentokrát už s úmyslem způsobit škodu, nezachová někdo další. Kancelářská reprodukční technika je stále dokonalejší a dostupnější, takže je zřejmě jen otázkou času.