Ohlasy na nový katalog protektorátu POFIS

PDF verze -> Ohlasy na nový katalog protektorátu POFIS (PDF, 351 kB)

František Beneš

Přestože katalog vyšel teprve nedávno, už na něj začínají přicházet reakce. První dvě otiskujeme:

„Ve Filatelii číslo 4/2012 navrhuje pan V. Feldmann zařadit do nového katalogu Protektorátu 2013 (mimochodem – ten se skutečně povedl!) známky Léčeb­ného fondu poštovních zaměstnanců. Ty byly do katalogu zařazeny v oddílu Zvláštní známky na straně 118. Z obsahu článku pana Feldmanna i z popisu známek v katalogu plyne, že k nim nejsou k dispozici všechny informace, jak o uspořádání tiskových forem, tak o praktickém znehodnocování těchto známek. Zařaze­ním těchto známek do katalogu došlo jistě mezi filatelisty ke zvýšení zájmu o ně a tak k nim je teď už možná podstatně více informací. Asi před dvěma měsíci jsem pomáhal likvidovat zbytek pozůstalosti po filatelistovi-pošťákovi. Mimo jiné jsem zakoupil i čtyřblok nepoužitých známek Léčebného fondu hodnoty 4 K, který byl ve sbírce zařazen mezi známkami protektorátu. Až při vkládání do své sbírky jsem zjistil, že blok je spodní levý rohový, s okraji zahnutými k lepu, naštěstí však neslepenými. Na spodním okraji je deskové číslo 1A shodně jako u běžných protektorátních známek, např. Krajinky. Z logiky věci plyne, že by tedy mělo existovat i deskové číslo 1. Nevím, zda jde u těchto známek o první nález deskového čísla? S přátelským pozdravem Jaroslav Borůvka, Jaroměř.“

Další zajímavou známku protektorátu předložil čtenář J. Verner: „Už dlouho se snažím zjistit, co to mám vlastně za známku. Mě se jí nepodařilo nikde nalézt. Nikdo mi zatím nebyl schopen dát kloudnou odpověď. Proto si Vás dovoluji zdvořile požádat o Váš názor.“

Jde zřejmě o další úder hřebenového zoubkování a nepravý kupon se dochoval proto, že okraj archu byl před oříznutím přeložen směrem dolů, o čemž svědčí šikmý lom uprostřed „kuponu“. Pokud to tak je, jde o neobvyklou a zajímavou výrobní nahodilost, u níž z logiky věci vyplývá, že nevznikla v jediném exempláři – ale bylo jich v tomto archu deset. Nechcete se po nějaké také podívat?

Dalším ohlasům se budeme věnovat příště.