Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980

PDF verze -> Padělek perforace aršíku Interkosmos 1980 (PDF, 475 kB)

František Beneš

Zhruba po roce 1995 se na našem trhu začaly objevovat padělky zoubkování moderních známek – slovenských, později českých a pak i ČSR II. Zpočátku šlo o padělaná dvojitá zoubkování (i různě posunutá), pak o padělky zoubkování v odlišné (posunuté nebo převrácené) poloze a objevily se i padělky přidaných přečnívajících perforačních otvorů. Některé z padělaných variant přitom nemohly ani existovat.

Příkladem je aršík 50 Kč Brno 2000, tištěný na rotačce, a tedy zoubkovaný rámcem ve fázi pruhu papíru před rozřezáním, u nějž padělatelé vytvořili druhou perforaci vedle, jakoby každý aršík byl zoubkován samostatně. U přepážkového listu Bruncvík 1997 zase dodatečně doplnili přečnívající perforační otvor a listy vydávali za vzácné zkoušky perforace – ve skutečnosti neexistující. Na malých sešitkových listech 3 Kčs z nevydaného sešitku Houby 1989 také vytvořili neexistující variantu: na 4–bloku z levé části původního přepážkového listu přečnívá perforační otvor vpravo.

Dnes představený případ je však trochu jiný. Padělatelé se inspirovali existující perforační vadou na aršíku Francouzská revoluce 1989, který se vyskytl s převráceně umístěným zoubkováním – rámec není kolem známky, ale v převrácené poloze dole. U tohoto aršíku TD (pro každou barvu) obsahovaly 4 pole; tiskové listy byly zoubkovány nerozřezané a obsluha vložila jeden list do stroje obráceně.

Dnes předložené aršíky Interkosmos 1980 však byly tištěny z desek o dvou polích, každé jiného typu. Tiskové listy tedy obsahovaly dva aršíky a široký nepotištěný okraj. Perforovaly se rovněž před rozřezáním a pokud by byly do stroje vloženy obráceně, zoubkování by se nacházelo na nepotištěném okraji listu, mimo aršíky.

Přesto se na trhu v letech 2008 – 9 objevilo několik aršíků se silně posunutým zoubkováním, které měly budit dojem, že jsou důsledkem takového obráceného vložení. Zatím byly předloženy tři exempláře, z nichž jeden byl prodán na menší aukci řádově za desítky tisíc korun a jeden na internetové aukci Aukro. Šlo o dva aršíky I. typu (pravý horní emblém čárkovaný) a jeden II. typu (emblém mřížkovaný). Každý z obou aršíků I. typu pocházel z jiné části nákladu (světlá a tmavá zelená barva).

Při prohlídce se ukázalo, že jde o aršíky původně distribuované jako nezoubkované, na něž padělatelé doplnili „převrácenou“ perforaci. Ta se od zoubkování pravého liší polohou perforačních otvorů i jejich podobou, včetně otlaků kolem nich, viditelných na přední i zadní straně. Zdá se, že se padělatel snažil napodobit některá drobná vychýlení skutečného perforačního rámce (pro pole I. typu), což se mu však podařilo jen ve velmi omezené míře. Přesto skutečnost, že tyto padělky byly veřejně nabídnuty a prodány opět ukazuje, že při nákupech obdobného materiálu je třeba být velmi opatrný!