Padělek zkusmého tisku nevydaného přítisku

PDF verze -> Padělek zkusmého tisku nevydaného přítisku (PDF, 437 kB)

František Beneš

V katalogu Pofis Československo 1945 – 1992 je za emisí Dětem 1948 popsán a vyobrazen přítisk připravovaný k chystané I. výstavě československých poštovních známek v Helsinkách v roce 1949 (jestlipak vůbec proběhla?; to bychom se asi dozvěděli v dobových časopisech). K vydání nakonec nedošlo, a tak je dosud známo jen několik kusů zkusmých otisků na kuponu známky Pof. 496.

Vyskytují se s lepem nebo bez lepu, ceny obou variant jsou v katalogu uvedeny kurzivou, protože jsou na trhu nabízeny jen ojediněle. To bylo nepochybně podnětem pro padělatele, který si tento vzácný přítisk vyhlédl k napodobení.

Nebyl to zrovna gigant zločinu, při padělání se dopustil několika chyb. Pravý zkusmý přítisk je proveden ocelotiskem v tmavě modré barvě (to je uvedeno i v katalogu), padělek je zhotoven zřejmě kancelářskou technikou a černě. To, že padělatel neměl k dispozici ocelotisk, je vcelku pochopitelné, že ale k výrobě nepoužil alespoň modrou barvu, svědčí o ledabylosti, nebo chabém technickém vybavení. Jako předloha mu patrně posloužilo vyobrazení pravého přítisku (možná z některé aukce), protože jeho velikost a postavení jednotlivých písmen v zásadě odpovídají originálu. Jiné je to ale s jejich obrysy: ty jsou u pravého přítisku vcelku ostré, zatímco u padělku značně nerovné, roztřepené. Vážná chyba je i v samotné podobě padělaného přítisku: Na začátku první řádky chybí římská číslice I a tečka za ní. To je zřejmě způsobeno tím, že se u pravé známky nacházely na linkách kresby kuponu, s nimiž při kopírování mohly splynout a při následných úpravách předlohy (například na počítači) došlo k jejich nezáměrnému odstranění. Zcela zjevnou chybou pak je, že padělky byly provedeny na kupony všech tří hodnot (pravé jsou známy jen na 3 Kčs), a navíc na kupony ležící vpravo (původní přítisky jsou známy na kuponech levých). Detailem – ale pro některé naše padělatele typickým – je, že k padělání použil kupony bez okraje archu, tedy většinou sběratelů považované za méněcenné, a navíc i samy známky jsou poškozené; projevil se tedy jako šetřílek.

Přes uvedené chyby však měl padělatel se svými výrobky úspěch. Prodal je na internetovém aukčním portálu, kde je však nenabízel samostatně, ale jako součást sestavy, jíž zřejmě měly dodat většího lesku.

Je pravděpodobné, že se při padělání neomezil jen na vyobrazené tři kusy, proto je třeba si při nabídkách tohoto vzácného přítisku dát pozor.