Padělky skupiny „P“ – výzkum ukončen (3)

PDF verze -> Padělky skupiny „P“ – výzkum ukončen (3) (PDF, 332 kB)

František Beneš

V předchozích částech seriálu o těchto nebezpečných a neobyčejně rozšířených novodobých padělcích ke škodě sběratelů jsme představili články, které o některých z nich přinesla Filatelie už před dvaceti lety, a ukázali, jakým způsobem své výrobky padělatel nabízel a prodával sběratelům. Bylo to především v rámci klubového kolování, v němž těžil z důvěry, kterou vzbuzovalo svou neanonymností (choval se tedy podle zásady „Drzé čelo lepší, než poplužní dvůr“). Záběr jeho neblahého zájmu byl velmi široký, proto se jednotlivým druhům padělků budeme věnovat postupně. Dnes se podíváme na padělky zoubkování.

Už v předchozí části jste si na obrázcích mohli prohlédnout několik případů, kdy na levné nezoubkované známky padělatel doplnil perforaci a vytvořil tak její drahou variantu, nebo na levné známky zoubkované přidal další řadu (vzniklo tedy zoubkování dvojité, posunuté či fantaskní makulaturní) nebo z nich naopak zoubkování odstřihl – a někdy také pro zvýšení důvěryhodnosti změnil barvu jejich papíru a dokonce i tisku (těmto dvěma případům se ale budeme věnovat samostatně).

Padělanou perforaci zhotovoval různými způsoby a pomocí poměrně dokonalých nástrojů – s největší pravděpodobností perforačních lišt, kterými sice nedosáhl podoby zoubkování pravého (to ani nemohl), ale zdařile jej napodobil, a tím oklamal mnoho sběratelů. V některých případech k tomu pravděpodobně využíval zařízení profesionální tiskárny či knihárny, která měla starou perforačku, například pro výrobu lístků do kina, formulářů s oddělitelným dílem, šatnových bloků apod. Takové stroje byly ještě v devadesátých letech běžnou součástí vybavení mnoha tiskáren, a i když později je už většinou nahradily modernější technologie, jistě se někde najdou ještě dnes.

Vedle toho si však zhotovoval i perforační nástroje vlastní, u nichž se snažil co nejvěrněji napodobit podobu konkrétního úseku zoubkování pravého, zejména vzájemné postavení perforačních otvorů a jejich případná vychýlení (takový případ můžete vidět na obrázku svislé 2pásky 50 h Moskevské 1945 – vpravo). Tím se snažil zmást sběratele, kteří pravost zoubkování posuzují právě podle těchto znaků. I když však vystihl tvar perforace, nepodařilo se mu napodobit způsob jejího provedení, tedy typické otlaky kolem otvorů a případná drobná poškození v jejich okraji.

Perforaci padělal především na známkách naší první republiky, protektorátu, Slovenska a prvních poválečných emisích. Neomezoval se jen na jednotlivé známky, ale padělal i celé bloky a známky na celistvostech a především na ústřižcích průvodek a formulářů.

O použití profesionální techniky svědčí podoba padělané perforace, s otlaky na obvodu perforačních otvorů a vytrženými vlákny v důsledku poškození hran razníků. Využíval více nástrojů (perforačních sad) o různých rozměrech řádkového zoubkování a velikostech jeho perforačních otvorů. Samozřejmě však neměl (a nemohl mít) nástroje původní, takže se padělky od perforace pravé liší, a díky tomu je můžeme rozeznat. Za pozornost stojí, že nenapodoboval jen konkrétní perforační odchylku či vzácnou variantu, ale zhotovoval i varianty, které jako pravé neexistují.     POKRAČOVÁNÍ

Popisky:

Zdařile napodobené dvojité vodorovné zoubkování mezi známkami, padělaná horní řada je však provedena odlišně od pravé řady dolní (všimněte si vytržených vláken).

Zdařile napodobené dvojité svislé zoubkování v okraji archu, padělaná řada (vpravo) je však provedena odlišně.

Celkový padělek zoubkování, zhotovený na původně nezoubkovaných levných známkách.

Dvojité zoubkování mezi známkami, padělaná horní řada vcelku věrně napodobuje postavení a vychýlení otvorů sousední řady pravé, chybí u ní však typické otlaky kolem tvorů, které naopak vykazují drobná poškození v okrajích, jež se na řadě pravé nenacházejí.

Nahoře nepříliš zdařilý padělek dvojitého zoubkování. Na obrázku vidíme odlišnosti ve velikosti otvorů a absenci typických otlaků u padělané řady vpravo.

Vpravo padělek neexistující varianty obráceného HZ. Na dolní okraj levné známky padělatel doplnil svislou perforaci, přičemž se snažil napodobit i malá vychýlení otvorů, jak jsou provedena na známce. Nepodařilo se mu to však zcela, a už vůbec nevystihl původní provedení (zejména schází typické otlaky a liší se i tvar půlobloučků).