Poštovní schránka DHL

PDF verze -> Poštovní schránka DHL (PDF, 417 kB)

František Beneš

Ve Filatelii jsme se už několikrát zabývali zajímavými poštovními schránkami v zahraničí. Vždy však zatím šlo o schránky státní pošty. Není to však jediná možnost, kam můžeme vhodit svou listovní zásilku. Například v Argentině se můžete setkat se schránkou přepravní společnosti DHL, která pro vyplácení korespondence vydává vlastní známky.

Jsou samolepicí, obdélníkové, na svislých stranách mají průsek a nenesou název státu ani nominální hodnotu, ale pouze označení DHL a případně název námětu, který je na nich uveden – např. pohled na některou zajímavou budovu, v našem případě v Buenos Aires. V dolní části je každá známka opatřena svým čárovým kódem, který umožňuje sledovat každou – i nezapsanou – zásilku v průběhu přepravy. Oproti známkám Argentinské pošty jsou známky DHL levnější – u pohlednice do Evropy rozdíl činí 15 % (tarif 14 resp. 12 pesos). Běžně jsou k dostání v prodejnách suvenýrů a pohlednic, kde bývá rovněž umístěna zvláštní poštovní schránka DHL.

Jak je to s doručováním zásilek ve vnitrostátním styku nevíme, ale pro zahraničí jsou z Argentiny předány Mexické (!) poště, která přes část známky přelepí samolepicí štítek (nálepku) s vytištěným nápisem Taxe Percue / México / Cartas / LC a předá ji k další přepravě standardní cestou. V České republice pak zásilky adresátům doručí Česká pošta. Mimo zmíněnou mexickou nálepku na zásilce není žádná stopa poštovní přepravy, tedy ani razítko či otisk z třídicího stroje. Vzhledem k tomu, že mexická nálepka zakrývá dolní část známky, samozřejmě pozbývá významu její čárový kód.

Vzhledem k liberalizaci poštovního trhu ve světě můžeme očekávat, že do přepravy listovních zásilek bude vstupovat více subjektů. Se známkami soukromých poštovních operátorů se už můžeme setkávat například v Německu, a není vyloučeno, že než se nadějeme, bude tomu tak i u nás. Jaký dopad to bude mít na náš obor, filatelii, můžeme zatím jen odhadovat. V každém případě je dobré se na to připravit, a pokud máme možnost, první vlaštovky samozřejmě zachytit. Zkušenost totiž říká, že právě ty první bývají po čase nejhledanější.