PPM 2007 až 2017 – dnes už uzavřená kapitola v katalogu

PPM 2007 až 2017 – dnes už uzavřená kapitola v katalogu

František Beneš

Před dvanácti lety, 12. prosince 2007, se v pražském Vávrově domě konal první Den české filatelie. Byl tak položen základ tradice, kdy každý rok na sklonku podzimu zvou společně Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a časopis Filatelie sběratele, aby jim představili badatelskou činnost prováděnou v muzeu a seznámili je s méně známými součástmi jeho sbírek. Zváni jsou všichni členové SČF a Klubu Filatelie, a to pozvánkami v jednotné grafické úpravě, lišícími se každý rok barvou. Autorem jejich podoby byl tehdejší šéfredaktor Filatelie Jaroslav Pítra, který byl původní profesí výtvarníkem. Jako ústřední motiv použil historický kočár na pozadí Hradčan z dobové pohlednice. Varianta pro členy SČF měla toto pozadí bezbarvé, naznačené jen obrysovou linkou, pro členy KF bylo plné. Hlavním pořadatelem každoročního Dne české filatelie je Česká pošta, s.p. – Poštovní muzeum, a tak je samozřejmé, že je logo pošty umístěno vlevo nahoře. Vpravo je pak logo SČF, časopis Filatelie je uveden ve třetí řádce záhlaví. Obě varianty pozvánky (pro SČF a pro KF) jsou dole uprostřed číslovány, každá ve své samostatné řadě. Vpravo dole je nažehlen úřední hologram České pošty, v místě určeném k odstřižení (kontrolní kupon). V katalogu Pofis byly pozvánky zařazeny do kapitoly Pozvánky Poštovního muzea (ve zkratce PPM) a každá z variant byla každoročně číslována samostatně – tedy od PPM 1 a 2 v roce 2007 po PPM 21 a 22 v roce 2017.

Pozvánky byly od počátku koncipovány jako dopisnice, proto mají i jejich rozměr. Tento záměr však nebyl až do roku 2017 dotažen do konce – potištěna byla vždy jen strana „sdělení“, zatímco strana adresní zůstala bez potisku adresních linek. To se změnilo až v roce 2018, kdy u příležitosti 100. výročí založení Poštovního muzea vydala Česká pošta na Den české filatelie pozvánky v podobě celinové služební dopisnice (CSD), opět s potištěnou jen jednou stranou, tentokrát adresní. Tradice dvou variant – pro SČF a pro KF – zůstala zachována, stejně jako dávný Pítrův základ grafické úpravy s kočárem a Hradčanami. Změny doznala barevná podoba, která už není jednotná, a umístění log, které je na každé variantě odlišné. Podle pořadatelů akce by tato nová podoba pozvánek měla být používána i nadále, takže pozvánky v původní podobě se zdají být už uzavřenou kapitolou a jejich soubor o 22 položkách je kompletní. V novém vydání katalogu Pofis Česká republika 1993-2017 jsou tyto zvláštní tisky České pošty uvedeny na stranách 285-6, které skoro zcela vyplňují. V prázdném místě vpravo dole je umístěno vyobrazení nové Monografie 100 let Poštovního muzea – což se v budoucnu může změnit. Pozvánky (PPM) totiž nejsou jedinými tisky zhotovenými Českou poštou – Poštovním muzeem ke Dnům české filatelie. Je poměrně málo známo, že například v roce 2016 muzeum v malém nákladu připravilo tisk v podobě „pohlednice“, určený pro autogramiádu oštěpařky Barbory Špotákové, která se akce zúčastnila. I ten by alespoň na okraj měl být v souvislosti se Dnem české filatelie zmíněn.