Rozšířený padělek razítka na Partyzánském aršíku

PDF verze -> Rozšířený padělek razítka na Partyzánském aršíku (PDF, 4,90MB)

František Beneš

Pamatuji doby, kdy byl Partyzánský aršík z roku 1945 s pamětním razítkem považován za vzácnost, s níž jste se hned tak nesetkali. Na burze U nováků jsem ho jako mladý filatelista viděl poprvé v polovině šedesátých let a utkvělo mi, jak velký zájem vzbudil i mezi ostřílenými „burziány“. Dneska jej přitom nabízí každá druhá aukce. Jak je to možné? Nenašel jich někdo zapomenutý balík? Bohužel ne: Mnohé z těch dnes nabízených jsou prostě padělky ke škodě sběratelů.

Nemluvíme tu ovšem o jednoduchých falzech, která pozná na první pohled každý začátečník. Zabýváme se poměrně dokonale padělanými otisky (možná jde dokonce o dodatečně provedené otisky razítek původních!) o nichž můžeme soudit, že jsou poměrně novodobého data – a nejspíš vznikají i v současnosti. První výskyt těchto padělků (pokud jde o kresbu razítka velmi věrných) jsme zaznamenali před nějakými deseti, patnácti lety. Hlavní a na první pohled zřetelný rozdíl spočíval v odlišné barvě otisků – a v řadě případů i v jejich odlišném postavení. Barva těch tehdejších falz byla zjevně novodobá, odstín křiklavý, otisk umístěný ve vodorovné poloze. Tedy dost odlišností, aby je dokázal rozpoznat i méně zkušený sběratel. Jak však šla léta, padělatelé své výrobky vylepšovali, zejména pokud jde o použitou barvu, takže falzum, které si chceme ukázat dnes, je kvalitativně na mnohem vyšší úrovni. Však se jím také nechala oklamat jedna z předních aukčních firem (jde o podnik solidní, po našem upozornění okamžitě vrátili kupujícímu peníze).

Na horním obrázku vidíme, že barva falešného razítka je tmavě modrá, její odstín je matný, linky i nápisy jsou otištěny poměrně tence a zřetelně. Na rozdíl od původních falz jsou všechny tři otisky padělaného razítka pootočeny poněkud vlevo.

A právě barva je na padělku stále nejnápadnější. Abychom však zjevně současného padělatele zase tak moc neškolili, nebudeme zabíhat do dalších detailů a raději si ukážeme pravé i falešné otisky na následujících ilustracích.

Na nich vidíme aršík s třemi padělanými otisky razítka, a dále čtyři aršíky s otisky pravými – dobovými, a to v úpravě, jak se nejčastěji vyskytují: jeden otisk na zadní straně (velmi častá varianta! – rozhodně stojí za to aršíky prohlížet i zezadu), a tři aršíky s otisky na straně přední – jeden v rohu, jeden uprostřed, tři přes všech 5 známek.

Vzhledem k vysoké ceně pravého razítkovaného aršíku samozřejmě nemůžeme čekat, že by si jej jako srovnávací materiál mohl opatřit každý sběratel. To ale také není vůbec třeba! Pro srovnávací účely zcela postačí pamětní listy nebo celistvosti z té doby, opatřené otisky stejného razítka; na rozdíl od aršíku však v ceně v podstatě nepatrné (řádově desetikoruny). Dva takové materiály rovněž ukazujeme.

Lze očekávat, že padělatelé budou své výrobky dále zdokonalovat. I proto pro nás mají levné dobové suvenýry s tímto razítkem veliký význam.
V tomto článku jsme se nezabývali razítky denními, které se na aršících rovněž vyskytují (pravé i padělané otisky). Třeba se k nim ale dostaneme někdy příště.