Různé barvy nápisu na ministerských FDC?

PDF verze -> Různé barvy nápisu na ministerských FDC? (PDF, 1,55 MB)

František Beneš

Obálky dne vydání, zavedené u nás v roce 1947 emisí Dvouletka, okamžitě vzbudily velký zájem mezi sběrateli i nefilatelistickou veřejností a k jejich odběru se na poště přihlásilo dnes už nepředstavitelné množství abonentů. Obálek rychle přibývalo, jejich sbírky byly čím dál objemnější, odběr samozřejmě lezl do peněz, a tak není divu, že nadšení časem sláblo a zájemců ubývalo. Dnes jsou standardní FDC z té doby naprosto běžné a koupit je můžete za nepatrnou cenu.

To ovšem neplatí pro obálky řekněme neběžné, jednak takové, které se něčím podstatným liší od obyčejných (odlišné typy použitých známek, jejich deskové vady, odlišná vylepení, odchylky v tisku obálek apod.), a jednak obálky vydávané pro úzce vymezený okruh státních činovníků, takzvané ministerské. Ty se naopak těší zájmu sběratelů a tvoří jednu z mála skupin materiálu druhého Československa, kde poptávka převyšuje nabídku.

Všem třem skupinám obálek, tedy běžným, odlišným a ministerským, se podrobně věnuje 9. díl Monografie čs. známek. Jednu otázku ale neřeší, i když by mohla dále rozšířit možnosti specializovaného sbírání ministerských obálek. Bylo by totiž zajímavé vědět, jaké jsou vlastně barvy nápisů MINISTR POŠT na jejich zadní straně. Napadlo mě to při probírání většího souboru obálek adresovaných na Antonína Novotného, tehdy poslance Národního shromáždění a pozdějšího prezidenta republiky, na jejichž zadní straně jsou nápisy dvou barev – i když jde o obálky vydané bezprostředně po sobě. Ta k emisi XI. všesokolský slet (portréty) má nápis tmavě červený, Kroměřížský sněm černohnědý. Rozdíly jsem zjistil i u dalších vydání.

Je samozřejmě možné, že se sice nápisy na obálkách jednotlivých emisí vzájemně barevně liší, ale v jejich rámci jsou stejné. Ovšem není vyloučeno, že se barva může lišit i u obálek v rámci jednoho vydání. Jak to ale zjistit? Jednoduše. Víc lidí víc ví, a tak se obracíme na vás, naše čtenáře. Pokud máte nějakou ministerskou obálku z let 1947-8, prohlédněte nápis na její zadní straně a napište nám, jakou má barvu! Korespondovat můžete poštou, mailem i sms. Pokud budou zjištěny nějaké rozdíly, samozřejmě vás o tom budeme informovat!