Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

PDF verze 10. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10. (PDF, 3,87MB)

František Beneš

V předchozím pokračování našeho seriálu o Rudolfu Gilbertovi jsme se konečně dostali k tématu, které nás na něm nejvíce zajímá – k jeho znalecké práci. Zabývali jsme se otázkou, co se po jeho smrti stalo s jeho znaleckými značkami.1) Dnes se seznámíme s jedním z nejvýznačnějších případů padělků, které R. Gilbert odhalil, a které dodnes ohrožují sběratele.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 10.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9.

PDF verze 9. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9. (PDF, 2,70MB)

František Beneš

Už rok sledujeme osudy R. Gilberta, výrazné osobnosti filatelistického života u nás po více než půl století. Znalce, který si získal nesčíslně obdivovatelů i řadu zarytých odpůrců. Člověka, kterému známky přinesly slávu a peníze, ale i roky soudních problémů a obav. Možná světového rekordmana v počtu známek ověřených značkou s jeho jménem, které znají sběratelé od Aljašky po Austrálii. Zcela jistě originálního člověka, který si právem vydobyl místo v naší filatelistické historii.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 9.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8.

PDF verze 8. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8. (PDF, 1,82MB)

František Beneš

V loňském roce nás po řadu měsíců provázel seriál věnovaný Rudolfu Gilbertovi, jednomu z našich nejvýznamnějších filatelistických znalců, jehož věhlas překročil hranice a jeho jméno je dodnes známo a váženo sběrateli čs. známek prakticky na celém světě. Seznámili jsme se s jeho původem, dětstvím, rodinou, ukázali si, kde postupně žil. Nemalou pozornost jsme věnovali málo známým okolnostem jeho působení za protektorátu, i jaké důsledky to pro něj mělo po osvobození. Rozsáhlý výzkum v archivech umožnil vyobrazit dobové dokumenty, na jejichž základě si každý čtenář mohl udělat vlastní závěry. Dnes se seznámíme s doklady uzavírajícími tuto neradostnou část jeho života.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 8.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7.

PDF verze 7. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7. (PDF, 3,67MB)

František Beneš

Dnes se opět budeme zabývat údobím protektorátu a dobou těsně poté, která tak významně poznamenala osudy mnoha filatelistů, včetně RG. Tak velkou pozornost tomuto tématu věnujeme proto, že tehdejší události upadly skoro do zapomnění, snad že se zdály nevýznamné vedle celosvětové tragédie války a s ní souvisejících dějinných zlomů. Pro historii našeho oboru však má svou důležitost, zvlášť když si na základě dobových dokumentů můžeme přiblížit jeho tehdejší osobnosti.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

PDF verze 6. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6. (PDF, 1,16MB)

František Beneš

V srpnovém čísle jsme RG opustili ve svízelné situaci. Po osvobození čelil obviněním, která proti vznesl redaktor Ervín Hirsch, v jejichž důsledku mu nejen hrozily nemalé soudní sankce a vážné problémy v zaměstnání, ale odvrátila se od něj i část filatelistické veřejnosti. Jeho milovaný obor se mu najednou vzdaloval a dokonce mu hrozilo, že přijde o své sbírky.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 6.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

PDF verze 5. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5. (PDF, 5,25MB)

František Beneš

V našem seriálu věnujeme hodně pozornosti období protektorátu, po němž zbyla v našem oboru řada nezodpovězených otázek. Minulé pokračování jsme věnovali obviněním, která vznesl proti R. Gilbertovi znalec a publicista E. Hirsch po návratu z terezínského ghetta. Citovali jsme z jeho trestního oznámení, jak je uchováno ve Státním oblastním archivu v Praze. Dnes si ze stejného archivu ukážeme záznam výpovědi RG, kterou v této věci učinil před Mimořádným lidovým soudem v Praze dne 1.10. 1946. Protože jde o zajímavý text, který se navíc dochoval dobře čitelný, rozhodli jsme se předložit vám ho v původní podobě.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 5.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4.

PDF verze 4. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4. (PDF, 395kB)

František Beneš

V minulém čísle jsme informovali o dohledání soudního spisu z let 1945-47, týkajícího se obvinění vznesených proti RG Ervínem Hirschem a dalšími osobami, a slíbili, že o nich dnes napíšeme více. Jde o spis uložený ve Státním oblastním archivu v Praze, který je tak rozsáhlý a obsahuje tolik zajímavých informací, dokreslujících dnes už jen těžko představitelnou situaci před německou okupací a pak za protektorátu, že je velká škoda, že z něj v rámci našeho seriálu můžeme představit jen nepatrnou část. Dnes dáme slovo E. Hirschovi, příště zase Rudolfu Gilbertovi.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 4.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 3.

PDF verze 3. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 3. (PDF, 681kB)

František Beneš

V minulých dvou číslech jsme si připomenuli dvojí výročí předního českého filatelistického znalce Rudolfa Gilberta, seznámili se s jeho rodinou a s prostředím, z nějž vzešel, ukázali si jeho filatelistické počátky i strmý vzestup publicisty a znalce za první republiky. Zabývali jsme se i temným obdobím protektorátu, po jehož skončení byl s postavením RG na dlouhou dobu konec.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 3.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 2.

PDF verze 2. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 2. (PDF, 4,15MB)

František Beneš

V minulém čísle jsme připomenuli dvojí výročí Rudolfa Gilberta, významného filatelistického znalce, připadající na letošní rok. V první části článku k této příležitosti jsme se seznámili s historií jeho rodiny a s prostředím, z nějž vzešel a v němž působil. Věnovali jsme se objasnění otázky jeho příjmení a ukázali si, že jej přijal vlastně až v dospělosti, v pětadvaceti letech – i když jeho rodina jej nesla vlastně odedávna. V následujících desetiletích pak své jméno proslavil – doslova po celém filatelistickém světě.
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 2.

Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 1.

PDF verze 1. dílu -> Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 1. (PDF, 1,73MB)

František Beneš

V minulém čísle jsme otiskli hádanku: Jak se jmenoval významný muž naší filatelistické historie, zobrazený na dobové kresbě, a jaké jeho výročí si budeme připomínat? Vyhodnocením se zabýváme na jiném místě, ale už teď je jasná odpověď – vyplývá z titulku našeho článku. Jméno tedy známe, a protože se narodil v roce 1896, víme, že si letos připomeneme 115. výročí jeho narození. Co ale znamená druhé číslo: 90?
Continue reading Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 1.