Uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919 existují!

Uherské 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem PČ 1919 existují!

František Beneš

V lednové Filatelii v roce 2014 jsem se zabýval otázkou, zda skutečně existují uherské známky 1 a 2 K František Josef I. s přetiskem Pošta československá 1919. Odborná literatura je popisuje už bezmála sto let, ale já se s nimi (mluvím o roce 2014) přes tři desítky let trvající znaleckou praxi dosud nesetkal. Podnětem k napsání článku mi byla dvojice těchto známek, předložená ke znaleckému zkoumání, vybavená dvojicí novodobých atestů pravosti a opatřená řadou otisků znaleckých značek. Při podrobné prohlídce se však bohužel ukázalo, že obě známky mají nepochybně padělaný přetisk. O celé věci jsem napsal článek, který ve zmenšené podobě přetiskujeme na protější straně.

V rámci shromažďování podkladů k tehdejšímu článku se mi podařilo přece jen jednu známku s pravým přetiskem objevit, a to ve sbírce Tomáše Mádla. Šlo o hodnotu 2 K, kterou jsem v článku vyobrazil a popsal, takže jsem na jejím základě mohl provést úpravu v katalogu POFIS a známku do něj zahrnout. Otázkou zůstávala existence hodnoty 1 K, u níž v nejnovějším vydání katalogu (2015) přetrvávala poznámka: „Známku 1 K uvádí starší literatura i některé aukční katalogy; nám však dosud předložena nebyla.“
V připravovaném vydání katalogu však už tato poznámka nebude, protože se podařilo hodnotu 1 K přece jen doložit. Zásluhu na tom má stejný sběratel jako v prvním případě, tedy opět T. Mádl, kterému se ji podařilo získat do sbírky a má tak kompletní dvojici.
Opět jde o známku v nižší jakosti, což je přirozený důsledek skutečnosti, že byla jako jednotlivý exemplář slepena okraji archů do sestavy známek na listu papíru, na němž byla pak opatřena přetiskem a později nešetrně sejmuta. Oproti hodnotě 2 K je však v o poznání lepším stavu, jak můžete vidět na vyobrazeních.

Přetisk je zřejmě IV. typu, vzhledem k nedotisku na jeho pravé straně to však nezle určit s jistotou, není tedy vyloučeno, že by mohlo jít i typ III. To však samozřejmě není příliš důležité, protože je krajně nepravděpodobné, že by se někdy někdo mohl pokusit sestavit kompletní soubor podle typů. Ve většině nejpodrobnějších sbírek (ne-li téměř ve všech) tato známka totiž beznadějně chybí.

Na zadní straně vyobrazeného exempláře se nacházejí zbytky původního lepu a jsou zde otištěny znalecké značky Mrňák, Mahr a Karásek.

S oběma těmito mimořádně vzácnými známkami se budeme moci seznámit na nadcházející Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018, kde budou představeny v rámci soutěžního exponátu Československo 1918-1939 (zajímavosti a vzácnosti).
Obě tyto známky jsou zřejmě vzácnější, než slavné „žilkované obludy 4 a 10 K“ (jak je nazval jeden můj dávný znalecký předchůdce v údobí první republiky). Přesto se je jejich majiteli podařilo získat v aukci(!) za o dva řády nižší cenu. A to je dobrý důkaz toho, že na rarity a unikáty nemusíte mít miliony. Někdy stačí tisíce, když máte informace a oči otevřené.