Větší zlatý Gašparovič

Větší zlatý Gašparovič

František Beneš

15. června roku 2009 proběhla v Bratislavě druhá inaugurace slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče, který tak zahájil své druhé prezidentské období. Ke stejnému dni vyšel aršík se známkou nominální hodnoty 1 Euro a dvěma kupony. Známka nese portét prezidenta a má zcela neobvyklou podobu – plocha obrazu je tvořena zlatou barvou a její kresba je plasticky vytlačena.

Aršík vytiskla pražská Poštovní tiskárna cenin. Při průzkumu jejího archivu bylo zjištěno, že v rámci přípravy emise byla zvažována i její jiná podoba. Dochovaly se totiž dva stejné zkusmé tisky – zoubkované osmibloky, na jejichž jednom poli je vytištěna známka se stejnou kresbou, stejnou barvou a ražbou, ale odlišného formátu tisku – 26 x 40 mm (rozměr známky na aršíku podle webu pofis.sk činí 26,5 x 33,9 mm).

Tyto tisky byly provedeny na listy papíru dvojnásobného formátu, jejichž dolní část byla upravena lámáním v knihtiskovém příklopovém stroji, aby se nekroutily.

Emise byla připravována zjevně narychlo, podklady do PTC došly 6.5., ale oficiální objednávka Slovenské pošty byla vystavena až o dva týdny později. Dokumentace obsažená v zakázkovém sáčku ukazuje, že podobě emise byla věnována velká pozornost, řadu konkrétních připomínek vznesl i prezident Gašparovič. To je ale téma, kterému by bylo třeba věnovat více místa, vrátíme se tedy k němu třeba v budoucnu.