Zajímavost čs. autopošty

PDF verze -> Zajímavost čs. autopošty (PDF, 411 kB)

František Beneš

Československé autopošty se těší čím dál většímu zájmu sběratelů. Zajímavou a poměrně málo známou kapitolou v historii autopošt je jejich působení na Podkarpatské Rusi. Vyobrazenou celistvost (obálku) podle razítka na zadní chlopni odeslal zkoušený zubní technik Jan Benetka Užhorod, Fencíkovo nám. 3, Pasáž a adresoval ji Janu Říhovi, řediteli školy, t. č. ve Žďáru ve Vysokých Tatrách.

Adresát, ředitel školy v Užhorodě, byl známým filatelistou a ve Žďáru trávil školní prázdniny. V textu dopisu, který se dochoval vložený v obálce, mu pan Benetka píše: „Velevážený pane řediteli! Posílám Vám jako ohromnému filatelistovi – atrakci. Co dělá zub? Milostivé pí a sl. ruce líbá a Vás srdečně zdraví a přeje hezké užití prázdnin Jan Benetka. Užhorod 25. 7. 1938.“ Obálka je vyplacena běžnými výplatními známkami 10, 20 a 30 h Státní znak 1929, Pol. č. 249, 250 a 252, a 40 h Komenský 1935, Pot. 300. Známky jsou orazítkovány dvěma denními razítky Užhorod 1, Votoček č. 74/4, s rozlišovacím písmenem S a datem 25.VII.-38, 14 hodin. Obě razítka jsou otištěna v oranžové barvě, používané pro razítka autopošt. Vedle známek je ve stejné oranžové barvě otištěno razítko Košice Autopošta, s rozlišovacím písmenem h, bez údajů v datumovém můstku, kde místo jednotlivých číslic jsou otištěny pouze oranžové obdélníčky. Zdá se, že při nějaké, zřejmě významné příležitosti zajela košická autopošta do Užhorodu.

K této mimořádné akci však nebylo zhotoveno zvláštní razítko autopošty, a proto autopošta při této příležitosti nouzově používala běžné denní razítko užhorodského poštovního úřadu, které však otiskovala v typicky oranžové barvě, a své razítko Košice Autopošta s vynechaným datem a hodinou otiskovala vedle jako razítko pomocné. Těch několik málo užhorodských filatelistů (vesměs to byli zde působící čeští úředníci) samozřejmě návštěvu autopošty ve svém městě namohlo opominout. Razítko autopošty si však nejspíš, jak to tehdy bylo běžné, nechali otisknout na pamětní listy či na nějaký jiný suvenýr (i když ani takový otisk nám dosud nebyl předložen). Jenom díky tomu, že ředitel místní školy byl momentálně na prázdninách a jeho zubař mu chtěl udělat radost, aby o zvláštní razítko nepřišel, dochoval se nám doklad o návštěvě autopošty v Užhorodě na poštou prošlé celistvosti.