Zajímavosti v podzimní aukci Profil

PDF verze -> Zajímavosti v podzimní aukci Profil (PDF, 5 378 kB)

František Beneš

S tímto číslem Filatelie jste obdrželi i katalog 42. mezinárodní aukce Profil, která se bude konat v pražském hotelu Olympik-Tristar v sobotu 22. listopadu. Mezi více než tisícovkou položek, které v ní budou nabídnuty, je i řada zajímavostí, kterých stojí za to si povšimnout, i když se třeba nebudeme snažit je získat. Leckdy stačí se potěšit pohledem na pěknou věc, a možná se i poučit o něčem, co jsme dosud neznali a nevěděli.

Hradčany

Hned v úvodu určitě nepřehlédněte položku číslo tři, jednohaléřový zkusmý tisk v černé barvě na křídovaném papíru, s dolním okrajem a atypickým počitadlem -.08. Z normální tiskové desky zjevně nemůže pocházet – ty měly pro tuto hodnotu počitadla odstupňovaná po deseti haléřích. Důvod této odlišnosti je prostý, a přitom obecně jen málo známý – známka pochází z otisku malé tiskové desky o 16 polích, zhotovené pro didaktické účely Poštovního muzea v Praze (v tomto případě jde o její ZP 14). Deska, která je popsána v prvním dílu Monografie, se nachází v muzeu, kdybyste ji chtěli vidět, je vystavena v přízemí, ve vitríně v zadní části výstavního sálu. Otisky z ní jsou mimořádně vzácné, nemá je ani Poštovní muzeum! Nabízený exemplář je první nám známý kus v černé barvě – zřejmě unikát! Dosud je totiž znám jen jeden kompletní otisk celé desky v červené barvě (byl prodán v jedné z předchozích aukcí Profil za 250.000 Kč, a pak dolní polovina otisku desky v černé barvě, z níž byla v minulé aukci Profil prodána horní vodorovná 4páska s okraji archu vlevo a vpravo (za 40.000 Kč) a z té dolní nyní majitel vystřihl nabízený kus. Jeho přitažlivost zvyšuje, že jde o čs. známku číslo 1 a současně o první tisk pro Poštovní muzeum! Pokud jde o vyvolávací cenu – je místo ní uvedeno: Nabídněte!

Méně nápadný, ale také mimořádně vzácný je los č. 9, firemní dopis z Rimavské Soboty správně vyplacený nezoubkovanou známkou 10 h zelená a dofrankovaný známkou 20 h modrozelená, obě s krásnými střihy a dvěma hezkými otisky podacího razítka Rimavská Sobota / 15.6.20. Nezoubkovaná zelená desetihaléřovka byla dodána na poštovní úřady tří slovenských měst – Košice (pošta 2 a 3), Kežmarok a Rimavská Sobota, a ze všech jsou známy použité především na ústřižcích průvodek (takový soubor ze všech tří měst je nabídnut v předchozím losu č. 8). Na dopise, nadto nefilatelistickém – firemním, a správně vyplaceném, se vyskytují mimořádně vzácně – a spíš vůbec (vlastně si na jiný obdobný ani nevzpomínám). Jeho obálka je mírně nastřižena, jak se z ní někdo chystal vystřihnout známky, ale včas se zarazil, a díky tomu se dochovala vcelku do dnešních dnů a může se tak stát ozdobou některé sbírky nebo exponátu. Na okraj poznamenejme, že cena známky na dopisu je v katalogu Pofis proškrtnuta. V aukci je uveden s poznámkou Nabídněte!

Jediný dosud nám známý kus je také nezoubkovaná dvacetihaléřovka v růžové barvě, s II. typem příčky. Tento odstín vedly některé prvorepublikové katalogy, dnes je ale už tak vzácný, že se ze záznamů vytratil. Hned tak se s ním nesetkáte ani ve standardní kresbě, natož s odlišnou příčkou! Vyvolávací cena – opět: Nabídněte!

Stejnou poznámku naleznete i u losu následujícího, 25haléřového modrého padělku ke škodě pošty (poznáte ho snadno – má barevný nápis místo bílého), v malém „tiskovém listu“ o 2 známkách. Koupen byl před lety v naší aukci a teď se k nám v rámci rozprodeje sbírky zase vrátil. Obáváme se, že na dlouhou dobu jej vidíme naposled, o jiném exempláři, který by byl k mání, totiž prozatím nevíme. I tady můžete zkusit štěstí a navrhnout sami vyvolávací cenu!

Pozornost určitě vzbudí položky č. 7, 16 a 20, tři 4bloky populárních nezoubkovaných hodnot 10, 20 a 30 h V. kresby (tedy zelený, červený a fialový), které jsou samy o sobě přitažlivé a krásné (vzpomínáte na Langrovy Filatelistické povídky, v nichž se o čtyřblocích mluví jako o „kouzelných čtverečcích“?), a z nichž dva jsou rohové – zelený má deskovou značku a fialový obsahuje spojené typy!

Unikátem je jistě svislá 6páska hodnoty 200 haléřů na nahnědlém papíru, jejíž třetí známka shora je v převrácené poloze – takže tvoří protichůdnou dvojici. Jde o exemplář známý už z dob první republiky, kdy o něm filatelisté vášnivě diskutovali na stránkách tehdejších odborných časopisů. Přeli se o to, jak vlastně mohl vzniknout, zda jde o schválnost zhotovenou tiskařem (pak by se jich ale nejspíš vyskytovalo víc), nebo přehlédnutí při montáži desky, na které se přišlo ve fázi zkušebních otisků, z nichž se dochoval jen tenhle jediný (alespoň my jsme se s jiným dosud nesetkali). Naši dávní předchůdci se na výsledku neshodli a věc zůstala zahalena tajemstvím – jistě i proto, že diskutující neměli možnost prozkoumat znaky jednotlivých polí. To teď bude moci udělat nový majitel – a třeba o tom i napsat článek! Páska pochází z významné prvorepublikové sbírky, detail z ní je vyobrazen v katalogu Pofis a současný majitel ji koupil před lety v Profilu.

Prvotřídní vzácností – tedy raritou nejvyššího stupně (RRR) je 4blok hodnoty 500 h s levým okrajem PA a spojenými typy spirál (I. typ na ZP 32/2). Stejných exemplářů je dosud známo jen nepatrné množství (my jsme se ale s žádným dalším nesetkali – a víme o nich jen z literatury, takže údaje je těžké ověřit). Současný majitel jej koupil před lety v naší aukci a nyní tedy máme vzácnou možnost jej vidět znovu – nejspíš na dlouho naposled. Přes vysokou katalogovou cenu (odhadem 270.000 Kč, reálná je ale v 4bloku výrazně vyšší) je vyvoláván s poznámkou nabídněte – takže můžete zkusit štěstí!

Za pozornost stojí losy 30 – 33 s neobvyklými celistvostmi. Rakouský formulář Rückmeldung z r. 1910 vyplacený známkami Hradčany jako poplatek za chybějící výplatné na jiné zásilce a tři frankatury hodnoty 1000 h na cenných psaních – nic z toho se nevidí každý den!

V oddílu zoubkovaných Hradčan je nabídnuta řada velmi vzácných spojených typů, z nichž některé původně pocházejí z exponátu jednoho známého současného znalce, který je před lety prodal v naší aukci. Pro nedostatek místa se jim tu nemůžeme věnovat podrobněji – i když by si to nepochybně zasloužily. Specializovaní sběratelé je však v katalogu jistě nepřehlédnou – už proto, že se s něčím podobným (a v takové jakosti) máme možnost setkat jen velmi vzácně!

Neobvykle rozsáhlá je tentokrát kapitolka hradčanských meziarší – obsahuje 20 položek, včetně hledané hodnoty 30 h, mimořádně vzácného meziarší vodorovného a několika kusů na dopisech!

Legionářské

I tento oddíl přináší několik neobvyklých položek, některé katalog dosud ani neuvádějí.

Například los č. 87, 25 haléřů se smíšeným Řz 11 ½ : 10 ½ : 11 ½ : 13 ¾ je vyvoláván za velmi střízlivou cenu 5.000 Kč, když ta skutečná je jistě nejméně trojnásobná (a i za ni bychom se ho asi pokoušeli sehnat marně).

Obdobné je to u následujícího položky, číslo 88, stejné hodnoty v 5pásce s levým okrajem PA, z níž jedna známka má extrémně široký formát a smíšené Řz označené jako 11 ½ : 13 ¾ : 11 ½ : 10 ¾ (katalog tuto kombinaci neuvádí) a další je označená 11 ½ : 10 ¾.

Radost člověku udělá alespoň pohled na 4blok 25 h s levým okrajem PA, jehož dvě známky vlevo mají smíšené Řz 10 ½ : 10 ½ : 10 ½ : 13 ¾. Tohle vzácné zoubkování „K“ se občas se vidí ve vodorovné pásce, ale v krajovém 4bloku?

Pozoruhodností je ale u této emise nabízeno víc, například spojené typy hřívy u vzácného zoubkování B hodnoty 50 h (los č. 92), nebo tiskárenská značka na okraji archu téže hodnoty (93), či 2páska 50 h se zoubkováním D a retuší hřívy (96), což je dosud jen málo probádaná problematika – a někdo by se do ní měl konečně pustit!.

PČ 1919

V tomto oddílu jsme připravili několik neobvyklých losů – a jsme sami zvědavi, jakou získají pozornost. Vedle tradičně (tedy jako jednotlivé kusy) nabízených položek jsou to i jejich sestavy, určené sběratelům-investorům. Příklady z blízkého zahraničí totiž ukazují, že v dobách prakticky nulových úrokových sazeb, silně rozkolísaných cen tradičních komodit a obav z vývoje kurzů měn, se na trhu dobře daří investičním objektům v oboru sběratelského zájmu. Jednotlivci i instituce (například investiční fondy), kterým v tomto segmentu už nejde ani tak o zisk, ale spíše o udržení hodnoty a diverzifikaci portfolia, ukládají část prostředků právě takto. Pokud bude tento pokus úspěšný, budeme se s podobnými soubory setkávat v budoucnu častěji. Abychom nepodvázali fantazii zájemců, všechny vyvoláváme s poznámkou: Nabídněte!

Sestava třiceti (!) známek 10 K Znak je nejspíš největší, jaká u nás kdy byla najednou veřejně nabízena.

Hned tak neuvidíte najednou ani půl tuctu sérií Flugpost nebo padesátihaléřových doplatních známek Velké nebo Malé číslo.

Rovnou deset je desetikorunovek Malé číslo.

Nepochybně unikátní nabídkou je soubor deseti (!) známek 20 f Magyar posta – mají totiž náklad jediný arch, tedy 100 kusů, a tady je z něj najednou vyvoláváno rovných 10 %! A navíc ne ledajakých! Soubor obsahuje 4-blok (jeden ze dvou známých), dále krajovou 2-pásku (jedinou nám známou, přičemž jedna její známka nemá žádnou znaleckou značku – což je u této známky nejspíš rovněž unikát) a čtyři jednotlivé. Taková nabídka tu ještě nebyla, a to ani v mezinárodním měřítku. Soubor ale není zajímavý jen jako ojedinělý investiční objekt, je inspirativní i ze studijního hlediska. Kdysi jsme s Martinem Trojanem, kolegou z Komise znalců SČF, připravili rekonstrukci podoby původního archu (nebo to byly dva půlarchy?), v němž jsme lokalizovali každou jednotlivou známku podle typického decentrování jejího přetisku. Právě krajová 2-páska a 4-blok patřily k těm, které nám napomohly nastavit polohu přetiskové desky vůči původnímu archu známek bez přetisku, a předvídat tak i polohu těch exemplářů, které nám nejsou dosud známy. To má samozřejmě význam badatelský i znalecký, a především to z každého činí nezaměnitelný, od všech sestřiček se lišící originál! Tuto rozpracovanou studii jsme dosud nepublikovali, ale možná se najdou nadšenci, kteří do takto vytvořené předlohy budou – třeba podle obrázků v aukčních katalozích nebo na internetu – doplňovat identifikované kusy a skládat tak vlastně jejich jakési „puzzle“.

Řadu investičních objektů zakončuje populární desetikorunovka Parlament, nabízená v sestavě 14 kusů, z nichž je 10 jednotlivých, jedna 2páska a dva rohové (los č. 135 – vyobrazení na stránce vlevo dole).

Alegorie

Tak naši dávní předchůdci nazývali množinu vydání z roku 1920, a my z nich teď poukážeme alespoň na několik.

Rozhodně neobvyklý je soubor protichůdných dvojic Holubice a OR v 30blocích, co je už málo vídaná část původních archů, obsahující jinak nedostupné kombinace, například 4známková široká meziarší nebo meziarší v 4blocích a podobně. Je jasné, že je z pásů nikdo nejspíš vytrhávat nebude – bohatě stačí skutečnost, že kdyby se chtělo, tak by to šlo.

Populární 50 h „bez hlavy“ je nabízena za střízlivou cenu 15.000 Kč, prodávající ale jistě doufá, že jen u ní nezůstane (los č. 146).

Zkusmé tisky emise HaV 1923, pocházející z jednotlivých štočků, se tradičně těší zájmu specializovaných sběratelů. Patří k nim neobvyklý exemplář hodnoty 100 h I. typu, s odlišnými detaily kresby, provedený na lístku papíru s tiskem úředního textu zezadu a vlastnoručním podpisem (!). Jde o první nám známý takový kus, pocházející z pozůstalosti znalce R. Gilberta. Cenu můžete nabídnout sami, však je to u něj přímo napsáno.

Hezky zastoupena jsou desková čísla téže emise, jejichž soubory se dávají dohromady jen velmi těžko. Pokud patříte k jejich milovníkům, nepřehlédněte položky číslo 158 – 171.

Další výplatní a příležitostné emise ČSR I

I v této části nabídky se najdou zajímavé kousky, například dárkové album ministerstva pošt k pátému výročí vzniku republiky se zkusmými tisky. Vyvolává se za symbolickou pětistovku – no nekupte to!

Další zajímavosti si jistě najdete sami, my teď přeskočíme až do roku 1938, kdy se připravovala emise ke stejnému výročí, ale dvacátému. V důsledku známých neblahých okolností (Mnichovský diktát) byla vydána pod jiným, „neškodným“ názvem – 20 let čs. známek. Původní nominální hodnota měla být odlišná, jednokorunová, a dokonce už byla zhotovena stokusová tisková deska s kupony, z níž byly provedeny zkusmé otisky v hnědé a modré barvě. Šlo zjevně o desku plochou, dosud neohnutou do rotačního tiskového lisu Stickney, o čemž svědčí skutečnost, že lep těchto zkusmých otisků je bez pruhů. Jednotlivě se čas od času vyskytnou, my je ale nabízíme v blocích s kombinací s kupony – běžnými i „odlišným“, které katalog dosud neoceňuje! (viz losy 203 a 204).

O nečekaném nálezu odlišné podoby Londýnského aršíku z roku 1943, v podobě diplomu uděleného výstavním výborem ministru obrany exilové vlády Sergeji Ingrovi, jsme už psali. Díky tomu jsme se dozvěděli, že obdobný exemplář, udělený jednomu z vystavovatelů, vlastní společnost sběratelů čs. známek v Londýně – a je otázkou, zda se dochovaly i nějaké další. Známy jsou nám tedy dosud jen dva (z nich ten v Londýně je samozřejmě neprodejný), takže jde o první nám známý kus, který je veřejně nabídnut k prodeji! Zřejmě neopakovatelná příležitost, opět s možností nabídnout cenu podle zájmu a kapsy!

Kapitolu uzavírá tucet losů věnovaných zkusmým tiskům ocelotiskových emisí z 30. let, všechny vyvolávané za velmi střízlivé ceny (jen pro srovnání, v zahraničí se obdobné zkusmé tisky jiných států často nabízejí za stejné ceny, ale v eurech!).

Emise ze zadní části katalogu

Zájem jistě vzbudí známky Potravní daně, nabízené vesměs s deskovými čísly (losy č. 218 – 22). Za střízlivou cenu deset tisíc korun bude vyvolána první letecká emise – zoubkovaná a nezoubkovaná, ve 4blocích.

Ze Spěšných jsou velmi dekorativní 2pásky 4známkových meziarší s levým okrajem PA – jde vlastně vždy o dva 4bloky spojené meziarším! A nepřehlédněte ani vodorovné (!) meziarší hodnot 2 a 5 h (los č. 239), sice neúplné a s oboustranným tiskem, i tak ale zcela ojedinělé.

V naprosté většině sbírek chybí meziarší hodnoty 10 h naší první novinové emise (což není divu – vzhledem k nepatrnému počtu dochovaných kusů), tady jsou ale nabídnuta hned dvě – standardní a krajové.

SO 1920

Díky sběrateli, který desítky let trpělivě dával dohromady speciality plebiscitního vydání (koupil přitom části sbírek ing. Weisse a stavitele Dvořáka), je teď můžeme nabídnout v nebývalém rozsahu. Už zkusmé otisky přetisků všech čtyř druhů – A, B, C a D – v páskách a blocích (č. 273-6) jsou zřídka k vidění, natož za pětistovku nebo tisícikorunu, za kolik je vyvoláváme. Následují standardní známky včetně oblíbených vzácností, např. 10 a 20 h Hradčany nezoubkované (288) a 60 h s Hz A (296-7), vše vyvoláno za přitažlivé ceny – polovinu katalogu či ještě méně.

Následuje oddíl známek s převráceným přetiskem, zakončený hodnotou 500 h černý přetisk z levého horního rohu, netypicky bez obtisku přetisku (takové známky se vyskytují jen na levém okraji archu) – jako takový je samozřejmě unikát.

Z přetisků dvojitých a vícenásobných si povšimněme alespoň dvou položek – 2pásky 20 h karmínová s Hz A, kterou katalog s tímto zoubkováním dosud neuvádí, a pak nezoubkované 60 h s „dvoubarevným“ přetiskem – červeným a modrým (los č. 318), u nějž chybí letopočet!

Dosud nekatalogizované jsou i některé známky nevydané, několik jich tu tedy teď zmiňme.

5 h modrozelená s Řz 11 ½ : 10 ¾ je zkoušená Mrňák, s přídavnou značkou jako „zn. nevydaná“. Málo vídaná je i 10 h červená s ministerským Řz 11 ½.

30 h světle fialová nezoubkovaná s červeným přetiskem, ve svislé 2pásce se spojenými typy!, v této podobě katalog zatím neuvádí. 30 h tmavě fialová s Hz 11 ¾, s černým převráceným přetiskem, ve svislé 2pásce s levým okrajem PA a se spojenými typy; katalog je zatím neuvádí, jde o první nám známý kus, v této podobě možná unikát.

Neuvádí ani 50 h modrou s ministerským Hz 13 ¾ : 13 ½ (a obtiskem přetisku); tato je zkoušená Mrňák.

Obdobné je to v kapitolce následující – zkusmé tisky přetisků, i tady naleznete několik položek, které katalog zatím neeviduje (např. 348, 350, 352 či 356).

Atraktivní a dekorativní jsou známky 500 a 1000 h TGM, pozoruhodné jsou přitom všechny tři jejich losy – série v 4blocích, nezoubkovaná a samozřejmě ta s populárními odchylkami, 500 h s retuší a 1000 h s růží ve vlasech.

Zbylé tři skupiny, Spěšné, Novinové a Doplatní, si prostudujte sami, jistě přitom nepřehlédnete například 4bloky známek, které jsou velmi vzácné i jako jednotlivé exempláře!

Skautské a Vojenské

Takzvaných skautských dopisů se dochovalo poměrně hodně, většinou však jde o celistvosti vyrobené dodatečně pro sběratele. Proto jsou ty nepochybně pravé, dobové a skutečně přepravené, vzácné a hledané. Patří k nim dva dopisy adresované na J. Rösslera-Ořovského do jeho drogerie ve Štěpánské ulici, v adrese je uvedeno „předseda Skautů“, doslané za ním do Sněmovny či do Deymovského paláce.

Za pozornost stojí svěží série Příjezd presidenta republiky s katalogovou cenou 100.000 Kč, vyvolávaná se slibnou poznámkou: Nabídněte!

Za polovinu katalogu je nabízena populární Českja počta, i když u této ceny nejspíš nezůstane.

Za prohlídku rozhodně stojí čtveřice náhledových zkusmých tisků vydání Siluety, ve větším formátu; většina sběratelů čs. vojenské pošty přitom dosud neměla možnost vidět ani jeden!

Následuje šest sérií zkusmých tisků Siluet v odlišných barvách, i ty se vidí jen zřídka, a už vůbec za spíše symbolickou vyvolávací cenu 1.500 Kč za sérii!

Tak trochu záhadná je série 3 zkusmých tisků v černé barvě na křídovaném papíru, zhotovená kamenotiskem a zjevně z desek o jednom poli (široké okraje), podle našeho názoru může jít o původní zkusmé tisky, jejichž kresba se pak dále vyvíjela. Jisté to však není, protože schází jakýkoli srovnávací materiál – jde totiž o první nám známý výskyt, a možná tedy unikátní nabídku. Pro úplnost dodejme, že série pochází z pozůstalosti znalce R. Gilberta, kterým je i ověřena.

Závěr ČSR I

Rozsahem nevelká, ale zajímavá je kapitolka celin. Obsahuje například telegramy, které tak často nevidíme. Pro nedostatek místa je nevyobrazujeme, ale zmiňme alespoň jeden mimořádně vzácný – 40 h OR 1924, Pof. CTÚ 3, nepřeložený, s připevněným listem prokládacího perforovaného papíru z původního sešitu formulářů, což je zcela neobvyklé! Nese stopy manipulace (kkp), ovšem katalogová cena 20.000 Kč versus poznámka nabídněte z něj činí velmi přitažlivý kus!

V katalogu je proškrtnuta cena celé I. části poštovní příkazky 20 h Hradčany 1920 (se znakem), s česko-německým textem, Pof. CPV 3B. Ta dnes nabízená byla adresátem odmítnuta a zatížená doplatným (vše na přední straně), což z ní činí ideálního pretendanta zařazení do pokročilého exponátu.

Sbírek a partií jsme tentokrát pro nedostatek místa zařadili méně, než jindy (vynahradíme si to příště), a proto jsme pro ně tentokrát nevytvořili samostatnou kapitolu, ale začlenili je organicky mezi ostatní materiál. Z ČSR I jsou jen čtyři, ovšem za tak symbolické vyvolávací ceny, že stojí za to je neopomenout.

ČSR II

Nabídkou druhého Československa začíná odpolední část aukce, uvozuje ji pět sérií velkých nebo malých Košických křížů (426-30), v cenách velmi hluboko pod katalog. Hezké jsou i následující dopisy s košickými známkami, za jednotnou cenu 500 Kč za kus.

V minulé aukci jsme rozprodávali velkou sbírku nouzových novinových nálepek z doby po vzniku republiky, teď tedy došlo na několik položek z roku 1945. Všechny jsou pozoruhodné – a některé možná unikátní. Především jde o nálepky Losy Bělík – Poštovné zaplaceno, na žlutém papíru, ve velké miniatuře z tiskového listu, obsahující 10bloky z levé a z pravé části archu a jeho střední část se 40blokem obsahujícím 5 stejnosměrných meziarší (los č. 438). Jde o zaručeně pravý a původní materiál, který v polovině 80. let do pražského Pofisu přinesla vdova po panu Bělíkovi – byl jsem při tom a vzpomínám si na to, protože v této podobě jsem jej tehdy viděl poprvé. Nyní jsou nabízeny ve dvou variantách, druhá je ale z odlišně upořádaného archu, s 5 protisměrnými meziaršími uprostřed (439). Velmi vzácně se vyskytují zkusmé tisky této nálepky na bílém papíru, v aukci je jako los č. 440 zařazena velká miniatura ze 4-bloků ze všech 4 rohů archu (ten byl uspořádán protichůdně). Už si nevzpomínám, za kolik je tehdy Pofis nabízel ve své prodejně Na příkopě, současný majitel ale souhlasil, abychom je vyvolali s poznámkou: Nabídněte.

Pokud se o tuto kapitolu naší poštovní historie zajímáte, nepřehlédněte nabídku nálepek Čin – Poštovné zaplaceno, ve velké miniatuře z tiskového listu, obsahující 10bloky z levé a z pravé části archu (441) a Hlas lidu v Prostějově – Poštovné zaplaceno, ve 20bloku z levého dolního rohu archu (neznáme jeho podobu, možná tedy arch?), každý z nich po tisícikoruně.

Svého kupce si jistě najde vzácný výsadní tisk KG z roku 1949, s podpisem ministra pošt Neumanna – zvlášť když ho vyvoláváme za pouhou polovinu katalogové ceny (a i ta je dneska už nízká)!

Po úspěchu s prodejem prvních známkových sešitků ČSR II (tedy těch k výstavě Praga 1968) v předchozích aukcích, se nám tentokrát podařilo zajistit jejich specializovaný soubor, který nabídneme po jednotlivých položkách. Jde o losy 458 – 63, u nichž – vlastně poprvé – rozlišujeme barvu pruhu na deskách (jsou žluté, žlutooranžové nebo oranžové) a pole tiskové desky. Jde o novou problematiku, kterou však sběratelé sešitků jistě rádi dále rozvinou.

Jako obvykle je velmi dobře obsazena kapitola malých tiskových listů (desetibloků), v níž je zařazeno i několik exemplářů s podpisem autora (autorů) na okraji. Vzhledem ke vzácnosti samotných desetibloků přitom jde o zcela ojedinělou nabídku!

V závěru kapitoly jsou zařazeny celiny, z nich některé jen málo obvyklé – jde například o barevné blahopřejné pohlednice, se kterými se na trhu prakticky nesetkáváme – přesto je vyvoláváme za třetinu a někdy i za pouhou čtvrtinu katalogu!

Rozhodně nepřehlédněte následující sbírky a partie (č. 531-5), jejich symbolické vyvolávací ceny jsou skutečně nepatrné!

Česká republika

Z pozornost rozhodně stojí kompletní padesátikusový přepážkový arch známky 5 Kč Tycho Brahe 1996, Pof. 125, s úplným nedotiskem názvu státu v pravém sloupci (tedy u 10 známek). Jde o vzácnější variantu s celým přístrojem a ze studijního hlediska je pozoruhodné, jak rozdílná je podoba zakončení nedotisku v místě jména Tycho Brahe – na některých známkách je jen málo čitelné, na jiných naopak úplné. Do aukce jej přihlásil filatelista-starý pán, první majitel, který arch osobně koupil na poště Teplice 2. Vyprávěl nám k tomu rozkošnou historku: „Šel jsem z práce, v montérkách, a po cestě jsem se stavil na poště babičce koupit známky na pohlednice. Vystál jsem frontu k okýnku a koukám, že tu mají známku, o které jsem krátce předtím četl ve Filatelii! Tak jsem si ji nechal ukázat, měli už jen jeden arch, tenhle s vynechaným tiskem, a já byl rád, že jsem na něj u sebe měl vůbec peníze!“. Mimořádně oblíbená výrobní vada se nejčastěji vidí jako jednotlivá známka, dvoupásky jsou už vzácnější a celý arch samozřejmě zcela ojedinělý!

Dopisnice s prvními přítisky Poštovního muzea až dávno patří k oblíbeným vzácnostem počátků České republiky, v nadcházející aukci je uvidíte vlastně všechny. Asi nejpřitažlivější je ten k výstavě Waltera Loosli, atraktivní jsou ale i ty ostatní.

I tady kapitolku uzavírá několik sbírek neupotřebených známek, bez ohledu na katalogovu cenu je všechny vyvoláváme za méně než polovinu nominálu!

Protektorát ČaM

Neobvyklá je přetisková série z roku 1939 v rohových 4blocích, s kompletní sestavou deskových čísel 1-1A, a to i podle šíře okrajů. Její katalogová cena je bezmála 70.000 Kč, a tržní nepochybně ještě výrazně vyšší, přesto ji vyvoláváme s poznámkou: Nabídněte!

Za pozornost určitě stojí svěží rohový 4blok Terezínské balíkové známky, zvlášť když je bez jakékoli znalecké značky! (to je už dnes zcela neobvyklé, a milovníci intaktních exemplářů to jistě ocení). Následuje ho dvojice aršíků pro Červený kříž za zhruba polovinu katalogu.

Opravdovou vzácností je soubor nerozdělených dvojitých opovědních dopisnic (č. 576-85), odeslaných mimo protektorát (a odtud zase poštou řádně vrácených), z nichž některé vidíme vlastně poprvé.

Slovensko

Tak krásnou sbírku Slovenského státu, jakou se nám podařilo zajistit pro tuto aukci, jsme už v nabídce dlouho neměli – pokud vůbec. Zkusmé tisky, odlišná či vynechaná zoubkování, nezoubkované – jestli vás zajímá válečné Slovensko, tak tuhle nabídku si prostudujte opravdu důkladně!

Hned první los vydání Hlinka, zkouška barvy 50 h červená ve vodorovné 2pásce má katalogovou cenu minimálně 16.000 Sk, vyvolán přitom bude za necelou třetinu v Kč.

Poprvé jsme se setkali se správně vyplaceným dopisem s nevydanou známkou 1 K bez přetisku, adresovaným do Trnavy. Podle čeho určit, jakou může mít cenu? Nezbylo než se spokojit poznámkou: Nabídněte.

Za velmi výhodné ceny budou vyvolány zkusmé tisky přetisků 1939 na listech papíru, pocházející z pozůstalosti znalce R. Gilberta. Čas od času se s nimi můžeme setkat jako s jednotlivými kusy, ale v tak velkých částech archu jsou opravdu vzácné – a jako studijní materiál neobyčejně přitažlivé. Pro úsporu místa jsme jako ilustraci vybrali nejmenší z nich (č. 616), i ten je ale zajímavý – obsahuje typickou deskovou vadu přetisku (jiné zase vedle deskových vad obsahují třeba spojené typy).

Atraktivní je nabídka známek s kupony a známek s deskovými čísly z přetiskové série. Rozhodně vůbec poprvé přinášíme nabídku téměř kompletního souboru jejích deskových čísel v 4blocích, a to i podle šíře okrajů archu! (chybějí jen 4 kusy!). Zařazen je pod číslem 635 a je tak rozsáhlý, že se nám tu z něj nevejde ani malá ilustrace.

I v kapitolce přetiskové série jsou zařazeny položky, které katalogy neuvádějí, například rohový kus známky 50 h Štefánik s převráceným přetiskem (navíc smykovým – vypadajícím jako dvojitý!), s DČ 1. V této podobě jde možná o unikát!

Poprvé nabízíme i známku 3,50 Kč s červeným převráceným hlubotiskovým (!) přetiskem. I tady nezbylo než uvést – nabídněte.

To platí i o nevydané známce 50 h Košice 1938, Pof. 345, s modrým přetiskem, v levém dolním rohovém 4bloku (tedy z místa, kde bývá DČ) – i tady jde možná o unikát!

Neobyčejně pestrá je nabídka variant odlišného zoubkování u emise Hlinka, které jsme poprvé rozdělili podle toho, na které straně známky se nachází ta či ona perforace. Generální sběratelé se samozřejmě spokojí s kteroukoli, pro specializované, snažící se o kompletní soubor, to je ale důležitá informace.

Rozhodně neobyčejná je rohová známka 1 Ks s Řz 12 ½ : 10 ½ (C – varianta C4), katalog ji s tímto zoubkováním neuvádí a i my jsme se s ní setkali poprvé.

V tomto úseku začínají i nezoubkované známky, často v 2páskách, které se těší velké oblibě nejen u slovenských a českých sběratelů, ale i u řady zahraničních (například v USA, kde je velká krajanská komunita), takže jejich nízké vyvolávací ceny budou zřejmě značně překonány.

Na vyobrazení všech nezoubkovaných známek tu samozřejmě nemáme místo, tak alespoň populární série Železnice a Sport (obr. vlevo dole).

Samostatnou kapitolou je 4známkové nezoubkované meziarší 10 Ks Tiso, které máme v nabídce poprvé.

Nenápadná, ale hledaná je známka Léčebného fondu poštovních zaměstnanců, zvlášť když jde o rohový 4blok s deskovým číslem! Vyvolávací cena 500 Kč je v tomto případě spíše symbolická.

Unikátem je nejspíš blok dvou meziarší z 6 známek hodnoty 5 h Novinová II (1939), alespoň my o jiném nevíme.

Vzácné jsou nerozdělené dvojité odpovědní dopisnice (č. 733-6), odeslané doporučeně do protektorátu a odtud zase doporučeně zpět, z nichž některé vidíme vlastně poprvé.

Dlouho jsme váhali, zda přijmout do dražby dvě původní kovová příležitostná razítka s držadly: Prešov 1 / Valné shromaždenie Matice slovenskej 12. V. 1940, s nastavitelným datovým můstkem, a Bratislava 1 / Tretie výročie samostatnosti, s pevným datem 14. III. 1942, které nabídl významný slovenský sběratel. Nakonec jsme vyhověli, protože si přál, aby se o jejich existenci dozvěděla veřejnost a razítka tak možná nalezla cestu do nějaké muzejní či podobné instituce (nejlepší by samozřejmě bylo slovenské Poštovní muzeum), k archivním a výstavním účelům, a nemohla být zneužita k dodatečnému otiskování (otisky obou razítek jsou mimořádně vzácné, resp. se vůbec nevyskytují). Pro případ, že by je vydražila soukromá osoba, dal nám pokyn, abychom v rytině razítek provedli dostatečně razantní zásah (vrypy), který by odlišil případné dodatečné otisky. Myslíme si, že jde o korektní postup, rozhodně lepší, než aby o nich veřejnost nevěděla a sběratelé byli ohroženi jejich patisky. Po bezmála třech čtvrtinách století od zhotovení razítek už asi není možné zmapovat jejich osudy; v každém případě je tento přístup majitele naprosto ojedinělý (řekl nám, že odmítl výhodné nabídky na diskrétní prodej jednotlivcům) a my jsme se s ním setkali vlastně poprvé – na rozdíl od nemalého počtu obdobných pravých razítek, denních i příležitostných, z různých údobí, která se potají pohybují na trhu k bůhvíjakým účelům (samozřejmě nejčastěji k výrobě padělaných celistvostí či razítkování známek bez lepu), o nichž vlastně nic přesnějšího nevíme.

Kapitolu uzavírají čtyři sbírky neupotřebených známek současné SR, vesměs bez ohledu na katalogovou cenu nabízené za symbolickou cenu – méně než 10 haléřů za 1 Sk!

Autografy a autogramy

Rukopisy a podpisy známých osobností se sbírají mnohem déle než známky a mají mnoho zapálených obdivovatelů. Například ve Spojených státech je už tradicí kombinovat je s plakáty či fotografiemi a jako zarámované „koláže“ je nabízejí umělecké galerie a specializované obchody za pro nás astronomické ceny – často ve stovkách, a spíše v tisících dolarů (přitom jedinou skutečnou hodnotou je v nich právě podpis slavné osobnosti nebo kousek jejího rukopisu). Leckdy se vyskytují ve spojení s korespondencí, a tak vlastně patří i do našeho oboru. Sem tam jsme je nabízeli i v předchozích aukcích, nyní – poprvé – jim věnujeme samostatnou kapitolu, v níž jich jsou zařazeny bezmála tři desítky. Snažili jsme se ji sestavit co nejpestřeji, a podle výsledků, kterých dosáhneme, uvážíme, zda s jejich soustředěnou nabídkou budeme pokračovat i v budoucnu.

Kapitolka začíná trojicí losů spjatých s M. R. Štefánikem, jde o tak zajímavé a neobvyklé materiály, že jsem jim věnoval samostatný článek navazující bezprostředně na tento. To by si ale zasloužily i některé další položky, a člověka až zamrzí, že na to v časopisu nemáme místo. Pokud se chcete potěšit kreslířským uměním herce Jaroslava Vojty, vlastnoručně zachycenými myšlenkami Josefa a Karla Čapkových či Františka Langra (autora Filatelistických povídek), rukopisem Vrchlického dlouhé básně a rukopisy a kresbami dalších osobností, podívejte se na www.filatelie.cz, kde jsou vyobrazeny všechny losy.

Dvě položky z této kapitoly si ale neodpustím komentovat – osobně se mi totiž velmi líbí. První (los č. 769) tvoří 250 pohlednic, fotografií a obrázků známých zahraničních filmových herců a zpěváků, s jejich vlastnoručními podpisy (zastoupena je např. M. Mathieu, M. Vlady, S. Loren, Ch. Heston, D. Fairbanks jr., T. Selleck, A. Delon, P. Clark, J. Travolta, G. Depardieu, J. Bisset, C. Cardinale, M. York, G. Fröhlich, L. Bacall a mnoho a mnoho dalších). Jde o soubor českého sběratele, který jej tvořil od 70. let, novější podpisy získal korespondencí s těmito osobnostmi, starší (od 30. let) nákupy. Portréty řady z těchto osobností vyšly na poštovních známkách různých států. Druhý (los. č. 770) je sbírka více než 200 pohlednic, fotografií a obrázků známých českých divadelních, operních a filmových herců a zpěváků, s jejich vlastnoručními podpisy, většinou historické, který vytvořil stejný sběratel.

Nešlo přitom o nic snadného, zejména pokud jde o zahraniční umělce. Sám mi k tomu řekl: „Zájem o tuhle oblast se u nás víc rozšířil v uvolněnějším konci 60. let, ale v letech sedmdesátých to už nebylo nic snadného. Hranice byly uzavřeny, zbýval jen korespondenční styk. Člověk musel sehnat platné známky příslušného státu, na burzách, v Pofisu, nebo jako IRC kupon. Sehnat adresu umělce nebo jeho agenta či zastoupení. V 60. a 70. letech se objevovaly v polském filmovém časopisu, který byl k dostání v prodejně Polská kultura na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Něco vycházelo i v jiných filmových časopisech, které se daly občas sehnat ve specializované prodejně PNS. Taky bylo třeba sehnat fotografii toho herce, ty prodávala ČTK v Opletalově ulici, někdy dokonce i zahraniční, třeba v podobě pohlednic, ale nebylo to nic levného, české stály tak 3 koruny, ale cizí třeba i 20 nebo 30 Kčs. Kdo měl známého v propagaci filmového podniku, mohl od něj získat fotografie a obrázky z propagačních skříněk kin, kde se měnily každý týden. V nejhorším jsem obrázek sehnal v časopisu, vystřihl ho a nalepil na kartu. Když to člověk všechno sehnal, nadepsal na velkou obálku adresu herce, správně ji ofrankoval československými známkami, dovnitř vložil menší zpáteční obálku se svou adresou, vyplacenou známkami příslušného státu (radši víc, než míň, poštovné jsem odhadoval podle našeho a složitě přepočítával na tamní měnu), fotografii herce k podepsání a dopis s prosbou o podpis. Úspěšnost přitom nebyla velká, tak polovina zásilek se vrátila jako nedoručitelné (nesprávná adresa), z toho zbytku sem tam někdo odpověděl, že nepodepisuje (mně se to stalo například s Katherine Hepburnovou nebo Julií Newmar), odhadem čtvrtina zůstala bez reakce a méně než čtvrtina přinesla úspěch. Odpovědi chodily tak do tří týdnů, mezi moje první patřily autogramy Raqel Welchové a Alaina Delona. Ale i když obálka dorazila, nebylo vždycky vyhráno – taky přicházely vykradené, mně například od Barbry Streisandové nebo Lídy Baarové. Pokud odpověď nedorazila do čtvrt roku, bylo to většinou ztracené, ale ne vždycky. Za nejdelší dobu, za dlouhých sedm let, jsem dostal autogram od Giny Lollobrigidy. Až asi po sedmi letech mi přišla odpověď na žádost o autogram, kterou jsem poslal zpěvákovi jménem Gene Pitney z USA, měl kdysi hit Panenka z hadrů. Napsal jsem mu, odpověděl, po čase jsem sehnal lepší fotku a napsal mu znovu – a nic. Až po těch sedmi letech mi přišla moje obálka zpět, s jeho podepsanou fotografií, kterou mi poslal nový majitel domu. Připsal, že pan Pitney umřel a v jeho věcech po letech našel můj dopis, a protože tam byly jeho podepsané fotografie, jednu mi posílá. V 70. letech jsem napsal hvězdě němého filmu Pole Negri do Mexico City, poslal jsem jí v malé obálce dvě fotky, a protože jsem nebyl moc zkušený, tak bez zpátečního porta (tak naivní jsem byl ve svých začátcích – nenapadlo mě, že hvězdám chodí takových žádostí spousty a vyřízení něco stojí). Osm let se nedělo nic, zapomněl jsem na to, pak mi přišel dopis s mexickou známkou, na bleděmodrém papíře mi psal likvidátor pozůstalosti paní Negri, poslal mi moje fotky zpět, nepodepsané, a připsal: ´Promiňte, slečna Negri to měla dané stranou, ale onemocněla a zemřela, aniž by vám mohla vyhovět a odpovědět´. Za ta desetiletí jsem dal dohromady hezkou sbírku, a pořád ještě píšu, i když už ne tak často, jako dřív. S českými herci to bylo samozřejmě jednodušší, ale já jsem chtěl i ty staré, kteří už nežijí, tak jsem to sháněl po antikvariátech, kde se jednu dobu daly sem tam koupit hezké dobové pohlednice s jejich vlastnoručními podpisy. Těžko se mi teď s tím loučí, a přál bych si, aby to koupil někdo, koho budou ty vzdálené doteky se slavnými herci a zpěváky těšit.“

Cizina

V úvodu tohoto oddílu je nabídka deseti otisků původních rytin pro zahraniční bankovky, které pro londýnskou tiskárnu De La Rue zhotovil český rytec B. Heinz. Vyvolány budou po symbolické pětistovce, i když skutečná cena je pro sběratele bankovek jistě mnohem vyšší.

Následuje směs jednotlivých položek i sbírek a partií řady států, všechny stojí za prohlídku a skoro všechny jsou nabízeny za velmi výhodnou cenu. Řada z nich pochází z velmi staré sbírky, rozebrané na části, některé (zejména Jihoamerické) dědici původního majitele ani nepřebrali, takže nelze vyloučit pro pozorného kupujícího příjemné překvapení.

Zvlášť se musím zastavit u souboru Turecka, úžasné specializované sbírky známek z let 1863-1936, ve dvou původních albech (podle způsobu uspořádání pocházejí původně z Levanty – strany jsou řazeny obráceně), která obsahuje snad všechny drahé položky včetně rarit. Podle poznámek dávného majitele uvedených tužkou pod známkami byla tvořena nákupy od obchodníků už od roku 1910, takže většinu z těch starých známek vlastně tehdy kupoval jako novinky! Hrubým odhadem majitele činí katalogová cena lepších známek více než 100.000 Michel Euro (nekontrolováno), ale navíc je tu obsažen velký počet položek, u nichž je v katalogu cena proškrtnuta nebo nejsou uvedeny vůbec (nezoubkované, protichůdné dvojice, převrácené přetisky, zkusmé tisky apod.). Podle našeho názoru jde o soubor mezinárodní úrovně, rozhodně zdaleka nejlepší sbírka tohoto státu, se kterou jsme se kdy setkali, a zřejmě neopakovatelná příležitost! Vyvolávací cena nebyla stanovena, fantazii zájemců se meze nekladou.

Několik hodnotných a hledaných položek je zařazeno z Belgie, zejména nezoubkovaná série Červený kříž 1918 je u nás prakticky nesehnatelná, však ji Michel ani neuvádí!

Asi tři desítky losů jsou věnovány Číně, atraktivní je hned první položka, sestava starých známek na listech, nebo série pošty v Tibetu z roku 1911, vše vyvoláváno za lákavé ceny, nanejvýš dvě koruny za euro.

Své zájemce si jistě najde Finsko či Francie, nakonec svěží zelený letecký 50-frank nebo populární „Bankovka“ za dvě koruny za euro určitě stojí.

Jestliže jsme v minulé aukci nabídli vzácné starorakouské celistvosti, ze stejného zdroje nyní máme několik staroitalských. Úžasný dopis malého formátu z Církevního státu, vyplacený 3barevnou frankaturou 6, 8 a 50 (!) baj 1852, z Říma do USA (je vyobrazen na obálce tohoto čísla), asi u nás už neuvidíme. Dalšímu dopisu z roku 1870, odeslanému z Říma do Prahy slavným českým malířem Josefem Mánesem, jsem věnoval samostatný článek, který najdete v tomto čísle. Mimořádně vzácná je i dvojice dopisů Neapole se 4páskami 1/2 gr a 1 gr 1858, v katalogu Sassone má záznam 12.600 Eur! Klasickou a časem prověřenou raritou je Neapolská novinová známka 1/2 Tor Savojský kříž modrá z roku 1860, v katalogové ceně Sassone 19.000 Eur. Ještě vyšší záznam má Toskánský dopis vyplacený smíšenou toskánsko-sardinskou frankaturou 40 c karmínová 1860 a 20 c modrá 1855, odeslaný již v době sjednoceného Italského království – Sassone 25.000 Eur! U všech uvádíme poznámku: Nabídněte.

Následuje pětice vzácných neupotřebených toskánských známek, které se u nás prakticky nevyskytují, a sbírka staroitalských známek obsahujících mnoho materiálu včetně řady hodnotných kusů.

Staré Německo je zastoupeno řadou hodnotných známek, ale nade všechny vyčnívá celá průvodka s 3páskou populární známky 5 M Reichspost 1900, první taková celistvost, s jakou jsme se kdy setkali.

Z materiálů z údobí druh světové války bude nabídnut dopis z korespondence mezi vězni dvou koncentračních táborů (věc skoro neuvěřitelná), kterému jsem v tomto čísle věnoval samostatný článek.

Svého kupce si jistě najde velmi populární a hledaná známka 12 pf s nápisem POČTA azbukou, z roku 1945, zvlášť když je vyvolána za pouhé dvě koruny za Michel euro.

Velmi pěkné položky jsou nabízeny ze starého Nizozemí, přitažlivé však jsou i ty modernější, konkrétně letecká série 15 a 25 guldenů (což byly pro většinu filatelistů astronomicky vysoké hodnoty!) z roku 1951; u nás v naprosté většině sbírek beznadějně chybí. Nyní bude nabídnuta hned třikrát, dvě svěží (z toho jedna s okrajem) a razítkovaná.

S klasickým Rakouskem jsme tentokrát nedělali velké štráchy, po minulém úspěchu jsme se rozhodli nabídnout nádhernou sestavu více než 300 celistvostí v krabici, většina z nich by přitom mohla tvořit samostatné aukční losy. Uvidíme, kam až zájemci vyženou její cenu. Kde se bude začínat, záleží na vás – u losu je opět poznámka Nabídněte.

Samostatně jsme ale nabídli neobyčejnou celinovou obálku dofrankovanou (z obou stran) na čtyřbarevnou (!) včetně známky 50 kr VI. emise, která je v této podobě možná unikát!

Z řady modernějších hodnotných rakouských položek zmiňme aršík WIPA 1933, bezvadném stavu, s vyvolávací cenou pouhopouhých 8.000 Kč, nebo svěží 10šilink Dolfuss za 2.800 Kč! Přitažlivé jsou i známky s kupony nebo rovnou spojky z aršíků Renner, ale i celé aršíky – za vyvolávací cenu 10.000 Kč.

Z dávných skladů známého obchodníka Kosiny pochází série Dětem 1949 v celých 50kusových přepážkových arších, jeho pozůstalí ji prodali do Pofisu v polovině 80. let a teď se tedy objevila na trhu znovu. Cena? Samozřejmě – Nabídněte!

Před nějakou dobou jsme v naší aukci prodali dvojici čtyřbloků hodnot 5 a 10 K Doplatní 1911, na jejichž horním okraji byla slabá stopa po nálepce. Už to byla senzace, protože ve čtyřbloku se tyto známky prakticky nevyskytují (není divu, vždyť celková nominální cena 60 korun odpovídala 6 zlatým rakouským desetikorunovým mincím!). Nyní jsme získali další, tentokrát ovšem zcela svěží pár (jde o jiné kusy, což lze snadno poznat podle centrování), v nádherné jakosti, který ten předchozí dosaženou cenou jistě překoná.

Oblíbené a málo vídané série jsou zařazeny i v oddílu Feldpost a Bosna a Hercegovina.

Poslední skupinu tvoří položky USA, počínaje sérií Kolumbus (má číslo rovný tisíc), přes Omahu po Zepelínové.

Málo se u nás vidí kompletní série US pošty v Číně, tahle pochází ze staré sbírky, nejvyšší hodnoty jsou zkoušeny Köhler.

Závěr nabídky tvoří desítka sestav a partií, od zásobníku po velké tašky Ikea plné alb a zásobníků, každá za symbolických 500 korun.

Ať už se o aukce zajímáte, nebo ne, jistě bylo povzbudivé vidět tolik dobrého materiálu, a současně to bylo poučné – leccos jsme se díky němu dozvěděli. Nezapomeňte si tedy zaškrtnout v kalendáři sobotu 22. listopadu, kdy se sejdeme v hotelu Olympik-Tristar. Nemusíte tam hned přijít jako kupující, rádi vás uvidíme i jako diváky, vždyť kde jinde načerpat informace o skutečných tržních cenách? A pokud byste chtěli nabídnout něco k prodeji prostřednictvím naší příští aukce, rádi se s vámi domluvíme!