Články

Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství

Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství (PDF, 671 kB)

František Beneš

Malířů u nás bylo a je mnoho, ale jen málo jich získalo takový obdiv a lásku, jako Josef Mánes. Vedle romantického díla to jistě byly i jeho smutné osudy, jimž tolikrát porobený národ rozuměl a dokázal s nimi soucítit. Až dosud nám Mánesa ve filatelii připomínaly známky, s jeho portrétem nebo s jeho díly. Dnes si ale ukážeme jiný, autentičtější doklad, přímo svázaný s neblahým Mánesovým koncem. Continue reading Historické osobnosti ve světle korespondence Josef Mánes – na prahu šílenství

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle (PDF, 1 027 kB)

František Beneš

Se závěrem roku přichází emise, která je výkladní skříní naší známkové tvorby – letos už popadesáté! Její základy položil grafik a rytec Jiří Švengsbír roku 1965 Tizianovou Toaletou mladé ženy, a i když tehdy ještě v rámci vydání Obrazárna Pražského hradu, šlo o bezprostředního předchůdce série Umění 1966, podle mne nejkrásnější a dodnes nepřekonané. Jistě, roli v tomto hodnocení hrají vzpomínky, jako vykulený mladý filatelista jsem tehdy ohromeně zíral na pro mě nedostupné malé přepážkové listy o čtyřech známkách, vystavené na burze U Nováků, nad nimiž vedli vzrušené debaty sběratelé, kteří je nedostali v novinkové službě. Continue reading Emise Umění 2014 – aneb není každý den neděle

Zajímavosti v podzimní aukci Profil

PDF verze -> Zajímavosti v podzimní aukci Profil (PDF, 5 378 kB)

František Beneš

S tímto číslem Filatelie jste obdrželi i katalog 42. mezinárodní aukce Profil, která se bude konat v pražském hotelu Olympik-Tristar v sobotu 22. listopadu. Mezi více než tisícovkou položek, které v ní budou nabídnuty, je i řada zajímavostí, kterých stojí za to si povšimnout, i když se třeba nebudeme snažit je získat. Leckdy stačí se potěšit pohledem na pěknou věc, a možná se i poučit o něčem, co jsme dosud neznali a nevěděli. Continue reading Zajímavosti v podzimní aukci Profil

Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

PDF verze -> Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie (PDF, 678 kB)

František Beneš

Mám na mysli údobí protektorátu, s nacistickými represemi vůči našemu obyvatelstvu, týráním a individuálními i masovými vraždami, koncentračními tábory a věznicemi, utrpením jednotlivců i celých skupin. Rány z tehdejší doby se nezhojily dodnes – i když obětí a pamětníků ubývá, nad šesti lety teroru prostě nemohou zavřít oči ani další generace. Ve filatelii nám tuto neblahou minulost připomíná dochovaná korespondence, a vznikl dokonce samostatný obor, který se věnuje písemnému styku s věznicemi, koncentračními tábory a ghetty. Continue reading Zajímavost ze smutné kapitoly poštovní historie

Vánoce – letos šestadvacetkrát!

PDF verze -> Vánoce – letos šestadvacetkrát! (PDF, 245 kB)

František Beneš

Přesnější by bylo říci 1 + 25x, protože vedle výplatní známky s Ladovým Betlémem (věnujeme se jí na další stránce) Česká pošta k Vánocům připravila i sérii takzvaných Vlastních známek, tedy vydání mimo emisní plán (sběratelé se nemusejí děsit – nemají běžná samostatná katalogová čísla a do generální sbírky nepatří). Upraveny jsou do podoby adventního kalendáře – list jich obsahuje 25, a pokud byste měli tolik příbuzných a přátel, mohli byste každý den, od 1. do 25. prosince, sloupnout jednu a nalepit ji na Vánoční přání (to uvádím jen teoreticky, přání se samozřejmě obvykle posílají v kratším časovém rozmezí). Tolik pohlednic ale většina z nás nejspíš odesílat nebude, doufejme tedy, že známky na poštách budou ochotni prodávat i po menších množstvích (odstřihnout z archu pásku nebo blok by jistě nebyl problém).

Continue reading Vánoce – letos šestadvacetkrát!

Nové katalogy MICHEL

PDF verze -> Nové katalogy MICHEL (PDF, 361 kB)

František Beneš

Dnes se seznámíme s rovnou desítkou nových katalogů největšího evropského vydavatele filatelistické literatury Schwaneberger. Evropská řada Michel je dokončena díly 4 – 7 a doplňuje ji jednosvazkové Německo. V nové podobě se představily speciály Švýcarska a Lichtenštejnska (poprvé každý v samostatném svazku), na dva svazky je nyní rozdělen i šestý díl Zámoří. Pro tematické sběratele vychází námětový katalog Ptáci – Evropa. Continue reading Nové katalogy MICHEL