Články

Není masopust jako Masopust

Není masopust jako Masopust

František Beneš

Název emise: Masopust
Den vydání: 20. ledna 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1106 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Jiří Slíva
Druh tisku: OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: zn. 2x 50, SL 6x (8 + /2 + 2/K)
Náklad: 500 tis. + 12 tis. SL
FDC: nebyla vydána

Continue reading Není masopust jako Masopust

Václav Zapadlík – jedním slovem Maestro!

Václav Zapadlík – jedním slovem Maestro!

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby – Václav Zapadlík
Den vydání: 20. ledna 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1104 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Netopil
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: zn. 2x 50, SL 6x (8 + /2 + 2/K)
Náklad: 500 tis. + 12 tis. SL
FDC: digitální tisk; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Václav Zapadlík – jedním slovem Maestro!

Sčítání lidu – pro někoho fajn brigáda, pro jiného pohroma?

Sčítání lidu – pro někoho fajn brigáda, pro jiného pohroma?

František Beneš

Název emise: Sčítání lidu
Den vydání: 20. ledna 2021
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1105 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Jan Ungrád a Jan Moucha
Druh tisku: OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: zn. 2x 50
Náklad: 500 tis.
FDC: nebyla vydána

Continue reading Sčítání lidu – pro někoho fajn brigáda, pro jiného pohroma?

Rarita z ciziny, aneb nic se nemá odkládat

Rarita z ciziny, aneb nic se nemá odkládat

František Beneš

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla se na našem trhu objevil nebývalý dopis skautské pošty – obálka vyplacená dvojicí známek 10 a 20 h s přítiskem Příjezd presidenta Masaryka, z toho hodnota 10 h je ve světle modré barvě. Dopis byl zakoupen v nedávné aukci v Německu, je k němu připojen fotoatest známého švýcarského znalce Mikulskiho a kupující za něj zaplatil opravdu vysokou cenu. I proto se neprodleně obrátil na znalce SČF, aby se ujistil, že dopis je skutečně pravý.
Continue reading Rarita z ciziny, aneb nic se nemá odkládat

Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

František Beneš

Když ve Filatelii 2/2018 vyšel katalog POFIS Česká republika – vlastní známky, řada čtenářů se pozastavila nad vynechanou položkou č. 49, u níž byla uvedena lakonická poznámka „nebylo vydáno“. K jaké příležitosti byly tyto vlastní známky připravovány, na čí objednávku, a proč k jejich vydání nakonec nedošlo? Díky studiu dokladů z archivu Poštovní tiskárny cenin můžeme na uvedené otázky po letech odpovědět.
Continue reading Záhadné číslo VZ TL 49 – Papež František

Nevydaný aršík prezident Ludvík Svoboda 1975

Nevydaný aršík prezident Ludvík Svoboda 1975

František Beneš

Před šesti týdny uplynulo 125 let od narození Ludvíka Svobody a pětačtyřicet let od vydání aršíku k jeho 80. narozeninám, Ten byl postupně připraven ve dvou podobách, s prezidentskou standartou za portrétem, a když Svoboda přestal být hlavou státu, byla standarta nahrazena mapou cesty čs. armádního sboru v SSSR z Buzuluku do Prahy. Změnu provedl autor rytin aršíku Ladislav Jirka.

O obou podobách aršíku přinesla obsáhlý článek Filatelie 9/97, tehdy ale vycházela jen černobíle, a tak jsme z něj dnes zařadili výtah doplněný o několik zajímavých ilustrací v barvě. Původní článek si můžete přečíst na internetu1). Je v něm popsán postupný vývoj podoby aršíku – se standartou a pak bez ní, doložený obrázky variant návrhů a zkusmých tisků.
Continue reading Nevydaný aršík prezident Ludvík Svoboda 1975

Zdánlivě nudná krabice…

Zdánlivě nudná krabice…

František Beneš

I když rok 2020 pro častá a dlouhá protiepidemiologická opatření nepřál návštěvám sběratelů v Poradenské službě Domu filatelie, i tak jsme v ní členům Klubu Filatelie nějaké bezplatné konzultace poskytli a vedle toho prakticky denně (a většinou dokonce vícekrát) radili e-mailem na základě zaslaných dotazů s přiloženými vyobrazeními. Většinou šlo o běžnou agendu, ale některé případy byly přece jen zajímavější, a z těch se teď na jeden podíváme.
Continue reading Zdánlivě nudná krabice…

Modrásek, žluťásek – a teď babočka

Modrásek, žluťásek – a teď babočka

František Beneš

Název emise: Babočka (výplatní poštovní známka)
Den vydání: 25. listopadu 2020
Hodnota: 23 Kč – č. 1103 (ČP)
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměr známkového obrazu: 23 x 19 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA po 100 ks
Náklad: 1.2 mil. ks (prvotní náklad ke dni vydání)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Modrásek, žluťásek – a teď babočka

900 let tichých bílých bratří

900 let tichých bílých bratří

František Beneš

Název emise: 900. výročí Premonstrátského řádu
Den vydání: 25. listopadu 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč) – č. 1102 (ČP)
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA po 50 ks
Náklad: 500.000 ks
Výtvarný návrh a rytec FDC: Martin Srb
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 4.900

Continue reading 900 let tichých bílých bratří

Pražský Hrad – známky krásné, aršík krapet s rozpaky

Pražský Hrad – známky krásné, aršík krapet s rozpaky

František Beneš

Název emise: Pražské motivy
Den vydání: 25. listopadu 2020
Hodnota aršíku: 84 Kč (o 2 zn + 2 K); č. A1100/1
Hodnoty známek: E (ke dni vydání 39 Kč), Z (45 Kč)
„E”- rytina v barvě modré – č. 1100 (ČP)
„Z”- ofset v barvě hnědé – č. 1101 (ČP)
Motiv obou známek je stejný: netradiční pohled na Pražský hrad od Národního divadla
Výtvarný návrh: Martin Srb
Rytec známky „E” a FDC: Martin Srb
Rozměr aršíku: 102 x 150 (známk. obrazů: 50 x 40 mm)
Druh tisku: OTp + OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: AP 2 známky a 2 kupony
Náklad: 32.000 aršíků
FDC: OTp; Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 sérií

Continue reading Pražský Hrad – známky krásné, aršík krapet s rozpaky