Články

Něco málo o Hongkongu (3)

Něco málo o Hongkongu (3)

František Beneš

Náš miniseriál o starých známkách exotického Hongkongu se chýlí ke konci. V jeho předchozích dvou částech jsme se stručně seznámili s historií této někdejší britské kolonie a zabývali se jejími známkami s obrazem královny Viktorie. Dnes se podíváme na poštovní razítka, která se na starých hongkongských známkách vyskytují, na perfiny a jiná firemní označení, na kolky použité jako známky a na vydání s králem Edvardem VII., příště téma ukončíme přehledem známek s obrazem krále Jiřího V.

Continue reading Něco málo o Hongkongu (3)

Místo, kde vznikají nové známky pro Českou poštu

Místo, kde vznikají nové známky pro Českou poštu

František Beneš

V minulém čísle jsme přinesli informaci o novém dodavateli poštovních známek pro Českou poštu – Tiskárně Hradištko. Současně jsme se dotázali, zda by vás – naše čtenáře – zajímalo, dozvědět se o tomto podniku více. Byla to samozřejmě spíše řečnická otázka, protože kdo by se nechtěl o tak zajímavém tématu dozvědět víc? A tak jsme nelenili a do Hradištka vyrazili.

Obec Hradištko leží nad soutokem Vltavy a Sázavy, v tradiční rekreační oblasti, kam už za starého Rakouska a pak za první republiky na letní byt nebo jen tak na výlet vyráželi Pražané všech sociálních vrstev. Ti nejbohatší měli v některém z okolních letovisek vlastní dům, ostatní si pronajali byt nebo pokoj, a trampové jeli na chatu, pod stan, nebo spali prostě pod širákem. Z písniček posledně jmenovaných známe názvy míst, kterými po cestě projíždíte – Měchenice, Davle, Štěchovice, Pikovice … abychom jmenovali alespoň pár nejznámějších.
Continue reading Místo, kde vznikají nové známky pro Českou poštu

Něco málo o Hongkongu (2)

Něco málo o Hongkongu (2)

František Beneš

V minulém čísle jsme se stručně seznámili s historií Hongkongu a začali se zabývat emisemi jeho známek s obrazem královny Viktorie. K tomu dnes k nim připojíme některé podrobnosti. V jejich přehledu budeme pokračovat i příště, a období svázané s touto panovnicí uzavřeme zajímavou oblastí poštovních kolků.
Continue reading Něco málo o Hongkongu (2)

Pozapomenuté výročí – sto let od konce Těšínské krize

Pozapomenuté výročí – sto let od konce Těšínské krize

František Beneš

Minulý měsíc uplynulo rovné století od ukončení sporu o území Těšínského Slezska, vedeného mezi nově vzniklými státy Československem a Polskem. V našem oboru na něj máme upomínku v podobě emisí s přetiskem SO 1920, které vydaly obě strany. Československá vydání jsou z filatelistického hlediska dobře popsána v 5. dílu Monografie čs. známek, zajímavé je však i hledisko historické, které si alespoň ve stručnosti nyní připomeneme.
Continue reading Pozapomenuté výročí – sto let od konce Těšínské krize

Smutný osud první dopisnice České republiky

Smutný osud první dopisnice České republiky

František Beneš

Název emise: Poděkování bojovníkům s pandemií
1. ledna roku 1993 vznikl nový stát – Česká republika, a o tři týdny později vyšla i jeho první známka. Se vznikem nových poštovních cenin se přitom nemuselo spěchat – pošta měla dostatečné zásoby známek a dopisnic československých, které v České republice platily ještě plných devět měsíců, do konce září 1993.

Do té doby u nás vyšlo dvaadvacet poštovních známek, ale jen dvě dopisnice, a i ty poměrně pozdě, až 3. srpna 1993. Obě měly nominální hodnotu 2 Kč a jedna známku Hora Říp (pro běžný provoz) a druhá Poštovní posel (pro přítisky). Mají tedy katalogové číslo CDV 1 a 2, přes toto označení však nejde o úplně první dopisnice nového státu. Toto prvenství totiž patří jiné dopisnici, o níž si teď řekneme více.

Continue reading Smutný osud první dopisnice České republiky

Prostě a jasně – Díky!

Prostě a jasně – Díky!

František Beneš

Název emise: Poděkování bojovníkům s pandemií
Den vydání: 24. června 2020
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Záchranáři a pošťáci – č. 1081 (ČP)
B – Hasiči a policisté – č. 1082 (ČP)
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Rozměry známkových obrazů: 30 x 23 mm
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x (25 + 25 známek v šachovnicovém uspořádání); Papír: fl-an-OF
Náklad: 375 tis. sérií známek – prvotní náklad
FDC: nebyly vydány

Continue reading Prostě a jasně – Díky!

Josef Liesler – fantaskní realista

Josef Liesler – fantaskní realista

František Beneš

Název emise: Josef Liesler
Den vydání: 17. června 2020
Hodnoty: B, E resp. Z (ke dni vydání 19, 39 resp. 45 Kč)
B – Jak se Vám líbím, když se šklebím – č. 1078
E – Variace na staromistrovské téma I – č. 1079
Z – Variace na staromistrovské téma II – č. 1080
Grafická úprava: Martin Srb
Rozměry známkových obrazů: 40 x 50 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 4
Papír: fl-an-OF; Náklad: 33 tis. PL (aršíků)
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad FDC: 2.900 sérií

Continue reading Josef Liesler – fantaskní realista

Další ptáci – a opět krásní!

Další ptáci – a opět krásní!

František Beneš

Název emise: Zpěvní ptáci v našem okolí: Krkavcovití a Drozdovití
Den vydání: 17. června 2020
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Krkavcovití – č. 1076 (ČP)
B – Drozdovití – č. 1077 (ČP)
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměry známkových obrazů: 23 x 40 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: společně PA 50 (1076) + PA 50 (1077)
Papír: fl-an-OF; Náklad: 500 tis. sérií
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad FDC: 2.900 sérií

Continue reading Další ptáci – a opět krásní!

Něco málo o Hongkongu (1)

Něco málo o Hongkongu (1)

František Beneš

Ne všichni naši sběratelé se věnují tuzemským známkám, řada z nich se zajímá o známky ciziny, a to nejen o ty z blízkých států, ale i ze zemí vzdálených, které po dlouhá údobí filatelistické historie nebylo u nás snadné získávat. Devizová omezení po vzniku první republiky a pak před jejím zánikem, samozřejmě temná doba protektorátu se zastaveným poštovním stykem s nepřátelskou cizinou, hospodářské potíže po osvobození, silně omezená zahraniční výměna za socialismu, to všechno kladlo tvorbě sbírek velké překážky.
Continue reading Něco málo o Hongkongu (1)

Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost

Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost

František Beneš

Název emise: Arcibiskupství pražské – Brandl Petr
Den vydání: 12. května 2020
Hodnota: 30 Kč; č. 1075
Rozměr známk. obrazu: 40 x 50 mm
Druh tisku: OF; Hradištko, sro.
Papír: fl-an-OF; Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 64.000 ks (16 tis. PL)
FDC: černý digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 ks

Continue reading Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost