Jeden málem zničil druhý, teď spolu na jednom aršíku

Jeden málem zničil druhý, teď spolu na jednom aršíku

František Beneš

Název: Krásy naší vlasti: Hornický region Krušnohoří
Den vydání: 6. června 2021
Hodnoty:
26 Kč – Státní zámek Jezeří – Pof. č. 1122
27 Kč – Skalnatá rokle Vlčí jáma – Pof. č. 1123
Rozměr známkových obrazů: 40 x 26 mm
Rozměr aršíku: 70 x 107 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Liniová rozkresba Pof. č. 1122 a rytiny obou FDC: Martin Srb
Druh tisku: OF, Pof. č. 1122 s liniovou rozkresbou
Tisková forma: 12 aršíků; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Náklad: 30 tis. aršíků
FDC: OTp; barva – tmavě zelená (1122), hnědá (1123)
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700 sérií

Hornický region Krušnohoří, kraj řady protikladů, protivenství i spolupráce, aréna česko-německého usilování i soupeření, území spějící ke zkáze a zachráněné v hodině dvanácté. Kdyby to někdo nevěděl, rozkládá se kolem historické česko-saské hranice, u nás tedy v severozápadních Čechách. Více než osm set let tu po obou stranách Krušných hor havíři dobývali rudy a později i uhlí. Zbylo tu po nich nesčetně památek a upomínek, některé doslova hrozivé.

Příkladem jsou Vlčí jámy vyobrazené na známce s nominální hodnotou 27 Kč, tedy hluboké kaňony, které však nevznikly jako dílo přírody, ale jde o propadlé důlní prostory po těžbě cínu. V průběhu doby se v nich vyvinulo specifické mikroklima, s trvale zmrzlým ledem a sněhem, v němž se vyskytují ohrožené rostliny a živočichové. Důlní činnost na Krušnohorsku probíhala vlastně až do konce minulého století, ukončena byla v roce 1997 uzavřením železnorudného dolu Měděnec.

Plánovaná těžba uhlí málem pohltila zámek Jezeří, vyobrazený na známce s nominální hodnotou 26 Kč. Skoro všichni nad už tak zchátralou stavbou zlomili hůl a vypadalo to, že ji nic nemůže zachránit. Spásu přineslo až zjištění, že poddolování ostrohu, na němž zámek stojí, by mohlo způsobit tak rozsáhlý sesuv půdy, že by došlo k zavalení hnědouhelného velkolomu. Zámek byl tedy ušetřen, ale nikoli zachráněn. Po roce 1990 jej v restituci dostali zpět původní majitelé Lobkowiczové, kteří ho však zanedlouho tváří v tvář deprimující devastaci darovali státu. Pak teprve započaly snahy o rekonstrukci, provázené ojedinělým projektem, kdy je zámek zpřístupněn veřejnosti ve stavu, v jakém se postupně nachází, a návštěvníci tedy mohou sledovat, jak se opravy vyvíjejí.

Na jednom aršíku se nám tedy sešla dvě témata – obě úzce související s hrozivými důsledky důlní činnosti. Ta v minulosti zdevastovala krajinu a ohrozila významnou stavební památku, nyní však, společným česko-německým úsilím, se snad všechno postupně v dobré obrátí a území bude sloužit turismu. Je to samozřejmě záměr na velmi dlouhou dobu, ale dobrou zprávou je, že jej podpořilo UNESCO, které Hornický region Krušnohoří – Erzgebirge před dvěma lety zapsalo na Seznam světového dědictví.

Emise je dílem sehrané autorské dvojice Absolon-Srb což zaručuje tradičně vysokou výtvarnou úroveň. Aršík je rozměrem malý, ale hezký (tenhle kompaktní formát je mi velmi sympatický, na nic si nehraje a nehoní si triko nadměrným rozměrem). Horní známce znamenitě prospěla rytecká rozkresba, škoda, že Srb podobnou neudělal i pro známku spodní, i té by to velmi prospělo!
Úžasné jsou obě rytiny na obálkách dne vydání, přesně v duchu nejlepších tradic naší známkové tvorby, čisté a přesné, doslova radost pohledět!

Razítko na první FDC obsahuje renesanční ornament z jezeřského zámku, na druhé historického horníka u jámy, a obě nesou domicil nejblíže ležící pošty.