250 let od narození tvůrce moderní češtiny

250 let od narození tvůrce moderní češtiny

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Josef Jungmann
Den vydání: 14. červen 2023
Hodnota: „B“ (= 23 Kč ke dni vydání); č. 1219
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Renáta Fučíková
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Tisk: Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.300


Název obce Hudlice, uvedený jako domicil v razítku FDC nové emise, zná leckdo asi v souvislosti se starou a oblíbenou komedií českých lidových loutkářů Posvícení v Hudlicích. My si jej však nyní připomínáme jako rodiště Josefa Jakuba Jungmanna, básníka a lingvisty, jednoho z čelných obrozenců a spolu s Josefem Dobrovským tvůrce moderní češtiny. Pocházel z velké rodiny ševce – měl devět sourozenců. Při takovém počtu dětí nebylo pro rodiče v malé křivoklátské vísce snadné zajistit jim vyšší vzdělání. Přesto se to několika podařilo. Josef se stal ředitelem gymnázia v pražské Štěpánské ulici, později dokonce děkanem filosofické fakulty pražské University. Jeho bratr Antonín se stal lékařem a universitním profesorem, bratr Jan knězem a členem Řádu křižovníků.

Je až neuvěřitelné, jak z prostých poměrů dosáhli úžasných a pro národ, nebo alespoň jeho část důležitých výsledků synové hudlického ševce. Sám Josef Jungmann se zpočátku protloukal jen stěží, jako student dával kondice, později zdarma vyučoval češtinu na litoměřickém gymnáziu a byl prvním středoškolským učitelem českého jazyka v Českých zemích. Horoval proti užívání němčiny, běžnému tehdy mezi „lepšími“ lidmi. Pro modernizaci a rozšíření českého jazyka udělal opravdu mnoho, a tak je právem jeho jméno zapsáno pod okny Národního muzea a je po něm pojmenována pražská ulice, v níž tři desítky let bydlel.

Známku, kresbu na FDC a razítko navrhla osvědčená autorka řady našich emisí Renáta Fučíková, mezinárodně ceněná výtvarnice a vysokoškolská pedagožka. Emisi pojala nezaměnitelně osobitě, že jde o její dílo, lze poznat už na první letmý pohled.

Na okraj zmiňme kuriózní skutečnost, že za pouhé dva týdny od jejího vydání se nominální cena známky zvýšila o 4 Kč, tedy o více než 15 %.