450 let od založení nejstarší moravské univerzity

450 let od založení nejstarší moravské univerzity

František Beneš

Název emise: Univerzita Palackého v Olomouci
Den vydání: 18. října 2023
Hodnota: „B“ (= 27 Kč ke dni vydání); kat. č. 1235
Rozměry známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Josef Dudek
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Náklad: 2.300; Tisk: Hradištko, sro.


Tovaryšstvo Ježíšovo mnozí dodnes vidí optikou Jiráskova románu Temno – a nutno říct, že v mnohém oprávněně. Ale každá mince má dvě strany a jezuitům lze k dobru přičíst, že v roce 1573 stáli u počátků vysokého učení v Olomouci, vzešlého ze semináře, který tu založili o sedm let dříve. Až k tak dávným dobám tedy sahá rodokmen dnešní Univerzity Palackého. Za půl pátého století tu studovalo nebo vyučovalo mnoho významných osobností, od nestarších k současným zmiňme třeba svatého Jana Sarkandra, Albrechta z Valdštejna, Bohuslava Balbína, J. G. Mendla, Františka Tomáška či Bohdana Pomahače. Pro nás není bez zajímavosti, že profesorem anglistiky a amerikanistiky je tu známý filatelista a znalec Marcel Arbeit, autor řady článků v našem časopisu.

Za dlouhou dobu od svého založení olomoucké vysoké učení prošlo dobami dobrými i zlými, a jeho existenci dokonce někteří nepovažují za nepřerušovanou. Pravdou je, že v dobách stavovského povstání (1618-20) byla jeho činnost přerušena, později byla univerzita přenesena do Brna a pak zase vrácena zpět, různé bylo i formální určení jejího statutu a měnil se i počet fakult. Ale ať to bylo jakkoli, vždy alespoň jedna (většinou teologická) v Olomouci působila. V současnosti jich tu je osm a studuje na nich více než dvacet tisíc studentů!

Ponechejme teď stranou otázku, zda kvůli leckdy pohnuté historii olomoucké vysoké školy nepřipadá co do stáří moravské prvenství spíše Masarykově universitě v Brně (která byla založena až po vzniku Republiky československé, v roce 1919) a podívejme se na novou známku.

Na webu České pošty se o ní píše: „Do plochy známky je šikmo vsazen panel, ve kterém stojí postava s brýlemi pro práci s virtuální realitou a rozpíná ruce od hromádky knih vlevo, přes panorama historického centra města Olomouce ke spirální mlhovině vpravo. Šikmá plocha virtuální reality směřující zleva doprava symbolizuje dynamický vývoj od klasického způsobu studia a bádání, přes vědeckou současnost k budoucnosti.“

Při tvorbě návrhu známky autor použil přístup, na který popravdě nejsme zrovna zvyklí, a já jsem z výsledku trošku rozpačitý. Je to ale těžká věc, na jedné straně slýcháme volání po nových postupech ve známkové tvorbě, na straně druhé, když něco opravdu jiného přijde, těžko se s tím smiřujeme. O nové známce tak lze bez nadsázky říci, že ve sbírce rozhodně nebude vypadat nudně a šedě.