Architekt, do jehož budovy jsem chodil do školy

Architekt, do jehož budovy jsem chodil do školy

František Beneš

Název emise: Osobnosti – Jan Kotěra
Den vydání: 10. listopadu 2021
Hodnota: 52 Kč; č. A1143
Rozměr známkového obrazu: 40 x 26 mm
Rozměr aršíku: 81 x 118 mm
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 12 AP
Náklad: 30 tis. aršíků
FDC: sítotisk; Náklad: 2.700
Tisk: Hradištko, sro.

Řeč je o právnické fakultě University Karlovy v Praze, v jejíchž prostorách jsem strávil pět let řádného studia a další roky při přípravě rigorózní práce. Měl jsem tedy příležitost si ji za tu dobu prohlédnout opravdu pořádně, a také jsem to rád udělal. Stojí na krásném místě na břehu Vltavy a je překvapivě moderní, uvážíme-li, že její první návrh pochází už z roku 1907. U projektu od počátku stál zakladatel české moderní architektury Jan Kotěra, osobnost, které osud dopřál jen krátkou životní dráhu (1871-1923), přesto v ní dokázal vytvořit pozoruhodné dílo. Ve své práci kladl důraz především na funkčnost, dekorativnost u něj byla až na druhém místě. To jistě nebylo lehké prosadit v době, která si naopak ve zdobnosti libovala. Přesto byl od počátku úspěšný, hned po studiích získal významnou mezinárodní cenu, díky níž mohl absolvovat delší studijní pobyt v Itálii. Už před třicítkou se stal profesorem na UMPRUM (jeho žákem byl například slavný architekt Josef Gočár, rovněž připomenutý na známce), ve čtyřiceti byl jmenován profesorem architektury na Akademii výtvarných umění, kde pak několikrát zastával i funkci rektora. Je autorem dlouhé řady pozoruhodných staveb, z nichž si každý může vybrat svou nejoblíbenější. Pro mě je to moje Alma mater, a tak jsem rád, že je zpodobněna na známce vydané na počest jejího tvůrce. Ten se však zahájení výstavby nedočkal, k tomu došlo rok po jeho smrti. Projekt pak dokončil Kotěrův žák Ladislav Machoň.

Emise je pokračováním dobře založené řady aršíků věnovaných významným architektům. Zatím vyšly tři, všechny ve šťastně zvoleném komorním rozměru. Ten letošní se mi z nich líbí nejvíc, Jan Kavan do jeho známky a dvou kuponů zakomponoval reprezentativní ukázky Kotěrových prací tak dovedně, že je na něj radost pohledět.

Kresebnou výzdobu FDC, zhotovenou zlatě sítotiskem, tvoří ústřední detail výzdoby Okresního domu v Hradci Králové (ve skutečnosti ale není zlatý, je tvořen béžovým štukem – zlaté jsou pouze obě koruny, pozadí znaku je rudé). V razítku s návrhem lampy je vepsáno Brno, tedy Kotěrovo rodiště.