Ukázka ze sbírky dávného pošťáka – filatelisty

Ukázka ze sbírky dávného pošťáka – filatelisty (836KB)

František Beneš

Mezi filatelisty se už od pradávna vyskytovali i pracovníci pošty, za císařství a za první republiky byl asi nejznámějším poštovní oficiál J. Lešetický, po druhé světové válce zase pracovník pražské hlavní pošty K. F. Pešák, v sedmdesátých a osmdesátých letech úředník ministerstva spojů A. Mysliveček a příkladů bychom mohli uvést mnohem více. Jedno jméno z těch už pozapomenutých si dnes připomeneme. Continue reading Ukázka ze sbírky dávného pošťáka – filatelisty

Některé etické a právní otázky v našem oboru (5)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (5) (1.291KB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu jste se mohli seznámit s protokoly a záznamy z konce 70. let, souvisejícími s případy krádeží známek a makulatury v tiskárně známek, na něž se přišlo v souvislosti s vyšetřováním výskytu nevydaných aršíků L. Svoboda s prezidentskou standartou, a dále s protokoly souvisejícími s výrobou a prodejem takzvaných Lojdových patisků – ty si dnes ukážeme. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (5)

Jaroslav Goldschmied: 125 – 90 – 60

Jaroslav Goldschmied: 125 – 90 – 60 (201KB)

František Beneš

Tři čísla uvedená v titulku nejsou míry, ale jubilea, která si letos připomínáme v souvislosti s životem a tvorbou „dělníka rytiny“, jak byl někdy nazýván, prvního českého tvůrce, který ryl poštovní známky do oceli, Jaroslava Goldschmieda. Jeho dílo na poli grafickém je dosud známo jen zčásti, a ještě méně se toho ví o jeho osobním životě a o prostředí a okolnostech, v němž a za nichž tvořil. Nepochybně to souvisí se skromností, která byla jeho výraznou vlastností, a s láskou k práci, která ho naplňovala natolik, že necítil potřebu se prosazovat. Continue reading Jaroslav Goldschmied: 125 – 90 – 60

Znalecké značky: vznik – používání – konec

Znalecké značky: vznik – používání – konec (201KB)

František Beneš

Naprostá většina znalců v našem oboru používá při ověřování známek a dalších materiálů znalecké značky. Ty se dělí na dvě hlavní skupiny – značku obsahující jméno znalce, a značky přídavné, jimiž jsou na ověřovaný materiál uváděny důležité doplňující informace. Sběratelé se obvykle setkávají s otisky těchto značek, aby však mohly vzniknout, musejí samozřejmě existovat i značky kovové, vlastně jakási miniaturní razítka. Jejich používání je důležitou součástí znalecké práce, a proto si o nich dnes řekneme více. Continue reading Znalecké značky: vznik – používání – konec

Poštovní schránky mezi Indickým a Tichým oceánem

Poštovní schránky mezi Indickým a Tichým oceánem (201KB)

František Beneš

V našem nepravidelném seriálu o poštovních schránkách jsme se podívali do mnoha koutů světa. Dnes se budeme pohybovat kolem rovníku, mezi dvěma oceány, na západě Indickým a na východě Tichým. Od nejjižnějšího výběžku Asie se tu směrem k Austrálii táhne šikmý pruh tisíců ostrovů a rozkládá řada současných států i zaniklých známkových zemí.
Continue reading Poštovní schránky mezi Indickým a Tichým oceánem

Stavebnice našeho dětství

Stavebnice našeho dětství (201KB)

František Beneš

Název emise: EUROPA – Hračky – stavebnice Merkur
Den vydání: 6. 5. 2015
Hodnota: 25 Kč; kat. č. 848
Rozměr obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: Pavel Sivko
Tisk: PTC Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 12x 6
Náklad: 138.000
FDC: OTp v barvě hnědočerné; vytiskla PTC Praha; Rytec: Jaroslav Tvrdoň

Continue reading Stavebnice našeho dětství

Králíci z klobouku – v zimě i v létě

Králíci z klobouku – v zimě i v létě (201KB)

František Beneš

Název emise: Bob a Bobek sportují; sešitkové vydání
Den vydání: 29. 4. 2015
Hodnota: A (ke dni vydání 13 Kč);
kat. č. 846 (zimní) a 847 (letní)
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Alex Dovis (s použitím postaviček Vladimíra Jiránka)
Tisk: PTC Praha; Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 6x sešitek se soutiskem obou známek
Náklad: 200.000 sešitků (tisk neukončen)
FDC: (pro každou známku) plnobarevný OF; PTC Praha

Continue reading Králíci z klobouku – v zimě i v létě

Některé etické a právní otázky v našem oboru (4)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (4) (201KB)

František Beneš

V minulém pokračování našeho seriálu na téma proč se mezi našimi sběrateli, badateli a znalci už po několik generací (prakticky od vzniku ČSR) projevuje značná tolerance k materiálům „nejasného“ původu, jsme skončili u případů odcizených materiálů z tiskárny známek a takzvaných Lojdových patisků. Uvedli jsme, že se jejich objasnění věnovala Federální kriminální ústředna, která na základě vyšetřování vypracovala velmi podrobnou zprávu, s níž je pro nás zajímavé se seznámit. Continue reading Některé etické a právní otázky v našem oboru (4)

K materiálům „nejasného původu“, popsaným v dubnovém čísle

K materiálům „nejasného původu“, popsaným v dubnovém čísle (201KB)

František Beneš

V minulém čísle vyšla třetí část mého článku Některé etické a právní otázky v našem oboru, zabývajícího se materiály „nejasného“ původu. Byly v něm popsány některé konkrétní případy, na něž i tentokrát několik čtenářů reagovalo ve svých dopisech a mailech, proto se na ně teď podíváme blíže. Continue reading K materiálům „nejasného původu“, popsaným v dubnovém čísle