Znalecká práce kdysi a dnes (2)

PDF verze -> Znalecká práce kdysi a dnes (2) (PDF, 700 kB)

František Beneš

Obsáhlý článek s tímto názvem přinesla dubnová Filatelie v roce 2011 a po třech letech se k tématu vracím. Podnětem mi byla nedávná (mimochodem, mimořádně zdařilá) výstava známek ve Svitavách, na kterou mě pořadatelé pozvali, abych zde pronesl přednášku ze znaleckého oboru. Když jsem uvažoval o jejím tématu, napadlo mě, že než nějaký konkrétní příklad odhalených padělků – o kterých se zájemci beztak pravidelně dozvídají na stránkách rubriky Znalecká hlídka – by možná bylo zajímavější zabývat se otázkou znalectví obecněji. Continue reading Znalecká práce kdysi a dnes (2)

Sto let od konce německé kolonizace v Pacifiku

PDF verze -> Sto let od konce německé kolonizace v Pacifiku (PDF, 600 kB)

František Beneš

To, že Německé císařství mělo kolonie, filatelisté samozřejmě dobře vědí. Vždyť v každé klukovské sbírce byla alespoň jedna zelená nebo červená známka s kouřící válečnou lodí, malý obdélníček na výšku, a kdo měl jinou barvu, nebo dokonce větší obdélník na šířku, ten už měl něco! Názvy v záhlaví vyvolávaly romantické představy, nejvíce ty ze vzdálených tichomořských ostrovů Německá Nová Guinea, Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy nebo Samoa. Jejich německá kolonizace započala před 130 lety a neměla dlouhého trvání – prakticky skončila v roce 1914, krátce po vypuknutí Velké války, de iure pak Versailleskou smlouvou o pět let později. Continue reading Sto let od konce německé kolonizace v Pacifiku

Kvalitní mikroskop za hubičku

PDF verze -> Kvalitní mikroskop za hubičku (PDF, 439 kB)

František Beneš

V rubrice Znalecká hlídka jsme už vícekrát psali o mikroskopech, které lze využít při studijní a znalecké práci v našem oboru. Například ve F1/2011 jsme ukázali dokonalé mikroskopy binokulární, s možností připojení webové kamery, v cenách nad deset tisíc korun, i mnohem menší a přitom podobně užitečný digitální mikroskop za patnáct set korun z Tchiba. Continue reading Kvalitní mikroskop za hubičku

Ceniny Léčebného fondu veřejných zaměstnanců

PDF verze -> Ceniny Léčebného fondu veřejných zaměstnanců (PDF, 337 kB)

František Beneš

Už vícekrát jsme psali o známkách Léčebného fondu poštovních zaměstnanců (LFPZ), které sice s vlastním poštovním provozem přímo nesouvisejí, ale využívali je zaměstnanci pošty, distribuovány byly v jejím systému, tiskly se stejně jako poštovní známky (a vypadaly obdobně), a tak se o ně filatelisté tradičně rovněž zajímají. Podrobněji se jimi zabýval např. V. Feldmann ve F4/2012 na s. 29, zařazeny jsou i v novém katalogu protektorátu ČaM (Pofis 2013). Continue reading Ceniny Léčebného fondu veřejných zaměstnanců

Vejprtské padělky i u známek Rakouského císařství?

PDF verze -> Vejprtské padělky i u známek Rakouského císařství? (PDF, 1 101 kB)

František Beneš

Pozoruhodnou vytrvalost a tvrdošijnost už po několik let projevuje zapálený sběratel pan Josef Moravec z Tišnova. Někteří čtenáři si možná vzpomenou na jeho inzerát v rubrice Malý oznamovatel, ve kterém před časem hledal podporu pro svou snahu prokázat, že dvě jím objevené rakouské známky z roku 1916 jsou dosud nepopsanými padělky ke škodě pošty. Continue reading Vejprtské padělky i u známek Rakouského císařství?

Nedotisk na sešitku Švejk – zajímavá vada nebo padělek?

PDF verze -> Nedotisk na sešitku Švejk – zajímavá vada nebo padělek? (PDF, 807 kB)

František Beneš

Jakékoliv odchylky na nových známkách České republiky budí velkou pozornost specializovaných i studijních sběratelů a badatelů, z níž pak často vyplývají i poměrně vysoké ceny, kterých tyto speciality dosahují na našem trhu. Dokonce se dá říci, že ve srovnání s obdobnými zajímavostmi z období ČSR I a II jsou ceny materiálu České republiky leckdy i vyšší, což je způsobeno tím, že zájem o ně často převyšuje nabídku. Continue reading Nedotisk na sešitku Švejk – zajímavá vada nebo padělek?

Nový a poměrně nebezpečný padělek čs. celiny

PDF verze -> Nový a poměrně nebezpečný padělek čs. celiny (PDF, 424 kB)

František Beneš

V naší rubrice Znalecká hlídka jsme se dosud zabývali otázkami pravosti především u známek, popř. u známek na celistvostech. To však rozhodně neznamená, že by sběratelům ostatních skupin filatelistického materiálu nehrozilo ze strany padělatelů žádné nebezpečí. V tomto směru jsou ohroženi stejně – ba dokonce možná ještě víc, protože otázkám pravosti například u celin, celistvostí, výstřižků, razítek, známkových sešitků, pamětních listů, příležitostných a výsadních tisků a dalšího filatelistického materiálu věnují znalci (i odborné časopisy a zpravodaje) přece jen méně pozornosti, takže sběratelé často ani netuší, jaká nebezpečí je ohrožují. Na jeden z takových méně známých a přitom nebezpečných padělků se proto dnes společ ně podívejme. Continue reading Nový a poměrně nebezpečný padělek čs. celiny

Opět padělky ověřené našimi znalci?

PDF verze -> Opět padělky ověřené našimi znalci? (PDF, 948 kB)

František Beneš

Jeden skandál s padělanými dopisy ještě neskončil (padělky celistvostí, na které nedávno upozornil znalec J. Stupka) a už je tu další – a bohužel ještě mnohem větší! Jak jsme se totiž mohli přesvědčit, jsou v poslední době na zahraničních aukcích v řadě případů nabízeny padělky vzácných československých známek a celistvostí, v jejichž popisu je uváděno, že jsou ověřeny našimi předními znalci nebo dokonce mají mít i jejich atesty pravosti. Nejnověji jsme tyto padělky zaznamenali v listopadové dražbě firmy Feldman ve švýcarské Ženevě, tedy v jedné z nejvýznamnějších světových aukcí, honosící se řadou světových rekordů ve výši dosažených cen, v níž byla mimo jiné před lety například rozprodána i světová sbírka slavných známek ostrova Mauricius. Continue reading Opět padělky ověřené našimi znalci?