Články

Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu

Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách – Jiří Kolář
Den vydání: 12. 5. 2020
Hodnota: 47 Kč; kat. č. 1073
Rozměr známkového obrazu: 50 x 40 mm
Výtvarný návrh: Milan Jaroš
Autor rytiny: Martin Srb
Druh tisku: OTp+OF; PTC Praha
Papír: fl-an-OF
Tisková forma: PL 4
Náklad: 72.000 ks (18 tis. PL)
FDC: OTp v barvě černé
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.000 ks

Continue reading Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu

Jedovaté houby a nový autor v naší známkové tvorbě

Jedovaté houby a nový autor v naší známkové tvorbě

František Beneš

Název emise: Jedovaté houby
Den vydání: 22. 4. 2020
Hodnota: 190 Kč (sešitek 5x 2 ks samolepicích písmenových známek „B“ = 19 Kč)
„B“ – Muchomůrka červená; kat. č. 1071
„B“ – Hřib satan; kat. č. 1072
Rozměr známkového obrazu: 23 x 30 mm
Rozměry sešitku: 185 x 84 mm
Výtvarný návrh: Mikuláš Kavan
Druh tisku: plnobarevný OF; PTC Praha
Papír: samolepicí fl-an-OF
Tisková forma: 6x (5x 2 známky)
Náklad: 150.000 sešitků (prvotní náklad)
FDC: nebyly vydány

Continue reading Jedovaté houby a nový autor v naší známkové tvorbě

Poštovní cesty, aneb když PostEurop neví, kdy přestat

Poštovní cesty, aneb když PostEurop neví, kdy přestat

František Beneš

Název emise: EUROPA: Poštovní cesty
Den vydání: 22. dubna 2020
Hodnota: „E“ (ke dni vydání 39 Kč); č. 1070
Výtvarný návrh: Jan Maget
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF
Tisková forma: 12x 6 známek
Papír: fl-an-OF; Náklad: 108 000 známek
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.100

Continue reading Poštovní cesty, aneb když PostEurop neví, kdy přestat

Značky na okrajích archů některých německých známek

Značky na okrajích archů některých německých známek

František Beneš

V minulém čísle jsme se v rubrice Znalecká hlídka zabývali otázku, kterou mi položil jeden z návštěvníků středeční bezplatné poradenské služby Domu filatelie. Šlo o „vynechané“ místo v obrazu starorakouské známky 60 h 1908, které se po prohlídce ukázalo jako podoba standardní, zatímco místo nevynechané jako důsledek tiskové nahodilosti. Středeční porady jsou v důsledku epidemie samozřejmě přerušeny, ale témat z těch předchozích máme v zásobě tolik, že nám vydrží i na delší dobu. Dnes se podíváme na jedno, které jako „problém“ naše sběratele asi překvapí – jde o tisková označení na okrajích archů známek starých emisí Německa. Překvapí proto, že na našich známkách těmto označením věnujeme pozornost jaksi samozřejmě, a tak nás udiví, že tomu tak v zahraničí leckde není.
Označení tiskových desek jsou stará vlastně jako známky samy – nesly ho už archy první známky světa, britské Black Penny, a to „klasicky“ umístěné v levém dolním rohu archu.
Continue reading Značky na okrajích archů některých německých známek

Sympatický pracant – včela medonosná

Sympatický pracant – včela medonosná

František Beneš

Název emise: Včela medonosná
Den vydání: 25. března 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1069 (ČP)
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměr známkového obrazu: 33 x 26 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OF; TR: TA (= PA) 40 známek
Papír: samolepicí fl-an-OF
Náklad: 4 mil. známek (prvotní náklad)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Sympatický pracant – včela medonosná

Zpěvní ptáci padnou do noty snad každému

Zpěvní ptáci padnou do noty snad každému

František Beneš

Název emise: Zpěvní ptáci v našem okolí: Pěnkavovití a Sýkorovití
Den vydání: 11. března 2020
Hodnoty: B (ke dni vydání 19 Kč)
B – Pěnkavovití – č. 1067 (ČP)
B – Sýkorovití – č. 1068 (ČP)
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Rozměry známkových obrazů: 23 x 40 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OF; Tiskové formy: obě 4x 50 známek
Papír: fl-an-OF; Náklady: po 1 mil. známek
FDC: digitální tisk
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.000 sérií

Continue reading Zpěvní ptáci padnou do noty snad každému

Josef Gočár ≠ jen Dům U Černé Matky Boží v Praze

Josef Gočár ≠ jen Dům U Černé Matky Boží v Praze

František Beneš

Název emise: Josef Gočár a architektura
Hradce Králové – aršík
Den vydání: 11. března 2020
Hodnoty:
23 Kč Gočárovy stavby – č. 1065 (ČP)
45 Kč Gočárův portrét – č. 1066 (ČP)
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Rozměry známkových obrazů: 40 x 26 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OF; Tisková forma: 8x A2
Papír: fl-an-OF; Náklad: 36 tis. aršíků
Rytec FDC: Václav Fajt
FDC: OTp; obě v barvě černohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.200 sérií

Continue reading Josef Gočár ≠ jen Dům U Černé Matky Boží v Praze

Karlova Hora Absolona a Srba opět ofsetem – a zase výtečně

Karlova Hora Absolona a Srba opět ofsetem – a zase výtečně

František Beneš

Název emise: Hrad Kašperk
Den vydání: 11. března 2020
Hodnota: 27 Kč – č. 1064 (ČP)
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Tisk: Poštovní tiskárna cenin, Praha
Druh tisku: OF; Tisková forma: 8x PL8
Papír: fl-an-OF; Náklad: 120 tis.
Rytec FDC: Martin Srb
FDC: OTp; v barvě černohnědé
Tisk: PTC Praha; Náklad FDC: 3.000

Continue reading Karlova Hora Absolona a Srba opět ofsetem – a zase výtečně

Novinka na poli písmenových známek

Novinka na poli písmenových známek

František Beneš

Sdělovacími prostředky před časem proběhla zpráva, že Česká pošta zavádí dvourychlostní doručování listovních zásilek – tedy přístup, který už po léta používá řada pošt v zahraničí.

Tradici má do jisté míry i u nás, a dokonce ji můžeme doložit filatelisticky – stačí si v katalogu nalistovat takzvané spěšné známky sloužící k úhradě příplatku za rychlejší doručení tiskovin. Jiným případem, a dokonce ze současnosti, je dvojí možnost přepravy časopisů – jednak jako hromadně podané tzv. novinové zásilky za značně snížené poštovné (ty jsou doručeny podle místních možností, pošťáci lidově říkají „až se doručovatelce vejde do brašny“), a jednak jako jednotlivě podané zásilky listovní, samozřejmě za plný tarif. Nyní tedy budeme mít volbu i u běžných psaní do hmotnosti 50 g, přepravených v takzvaném ekonomickém režimu. Pro ně je od 1. února určen dosavadní tarif 19 Kč, nemusejí být nijak označeny a pošta uvádí, že doručeny budou zpravidla druhý pracovní den po dni podání (jde o trošku nesrozumitelnou formulaci, předpokládám, že ve skutečnosti je myšleno D+2, lidově tedy „pozítří“). Pro jejich vyplácení bylo nově zavedeno označení nominální hodnoty „B“, s nímž vyšlo pět různých poštovních známek, které nyní představíme.

Vedle nové písmenové nominální hodnoty je spojuje i ofsetová technika, jíž byly vytištěny; za technikami s účastí ocelotisku se tedy nejspíš (doufejme, že ne definitivně) zatahuje opona.

Kolo Favorit – vtipný úvod do nové kategorie

Název emise: Kolo Favorit
Den vydání: 1. února 2020
Hodnota: B (ke dni vydání 19 Kč); č. 1059 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Druh tisku: OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 6,25 mil. k datu vydání
FDC: nebyla vydána
Continue reading Novinka na poli písmenových známek

Středeční zajímavosti – tentokrát z ciziny

Středeční zajímavosti – tentokrát z ciziny

František Beneš

Pokud jsem v Praze, už mnoho let skoro každou středu po obědě věnuju dvě hodiny bezplatné poradenské službě pro členy Klubu Filatelie, kdy jim odpovídám na otázky ohledně pravosti, jakosti a ceny jejich známek a dalších filatelistických materiálů. Tradice se tak vžila, že sem přicházejí i nefilatelisté, kteří se o téhle možnosti dozvěděli od některého člena KF a také se chtějí poradit o známkách, jež mají doma. Na jednu zajímavost z minulé středy, týkající se staré rakouské známky, se teď společně podívejme.
Continue reading Středeční zajímavosti – tentokrát z ciziny