Články

Zděnek Mézl – poslední žijící trilobit techniky zvané dřevoryt

Zděnek Mézl – poslední žijící trilobit techniky zvané dřevoryt

František Beneš

Název emise: Tradice české známkové tvorby – Zdeněk Mézl
Den vydání: 20. ledna 2024
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1239
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tiskové formy: 2x PA 50, SL 6x (8 + /2 + 2/ K)
Náklad: 400 tis. známek + 8 tis. SL
Tisk FDC: DT; Tiskárna Hradištko; 2.300 kusů

Continue reading Zděnek Mézl – poslední žijící trilobit techniky zvané dřevoryt

Petr Brandl – Příběh bohéma

Petr Brandl – Příběh bohéma

František Beneš

Po více než půl století máme u nás opět možnost prohlédnout si soubornou výstavu děl nejvýznamnějšího českého barokního malíře – Petra Brandla. Uspořádala ji Národní galerie v Praze v malostranské Valdštejnské jízdárně. Jsou na ní představeny Brandlovy malby dvou tematických okruhů. Jednak monumentální, vesměs oltářní obrazy, a pak jeho práce méně rozměrné, často portréty významných osobností, a dokonce dva umělcovy autoportréty. V československé a pak české známkové tvorbě bylo Brandlovi věnováno po jedné zdařilé známce, v roce 1967 to byl jeho slavný autoportrét v rytecké transpozici Jiřího Švengsbíra, v roce 2000 ohromující Simeon s Ježíškem v kongeniálně dramatické rytině Václava Fajta. Oba obrazy jsou na výstavě zastoupeny. Chybí předloha známky třetí (portrét F. F. Khünburga), vydané v roce 2020. Není ale divu, předjímal to už výmluvný titulek ve Filatelii 6/2020 „Škoda – a zase škoda, aneb promarněná příležitost“. Jde totiž o práci zdaleka nedosahující kvalit jiných Brandlových obrazů.
Continue reading Petr Brandl – Příběh bohéma

40 let obchodníkem s poštovními známkami a znalcem

40 let obchodníkem s poštovními známkami a znalcem

František Beneš

Prvního února to bude rovných čtyřicet let ode dne, kdy jsem poprvé jako zaměstnanec vkročil do rohové budovy v Praze 1, Na příkopě 13, kde sídlila Poštovní filatelistická služba, známá spíše pod zkratkou POFIS. Nebyl to můj první pracovní vztah s poštou, už o deset let dříve jsem si přivydělával jako doručovatel na obvodní poště v Praze 6, v Kafkově ulici, a poště jsem po většinu času zůstal věrný i po studiích – v Pofisu, na federálním ministerstvu spojů a pak znovu v Pofisu, kde „jednou nohou“ působím dodnes – spolu s Profilem a časopisem Filatelie se totiž začlenil do Domu filatelie.
Continue reading 40 let obchodníkem s poštovními známkami a znalcem

Sbohem! Já jsem malíř smutnej!

Sbohem! Já jsem malíř smutnej!

František Beneš

Název emise: Umělecká díla na známkách – Toyen
Den vydání: 8. listopadu 2023
Hodnota: 44 Kč; kat. č. 1238
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Grafická úprava známky a FDC: Otakar Karlas
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 48.000 (= 12.000 PL)
FDC: digitální tisk; 2.300; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Sbohem! Já jsem malíř smutnej!

Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu

Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu

František Beneš

Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu
Název emise: Umělecká díla na známkách – Ladislav Sutnar
Den vydání: 8. listopadu 2023
Hodnota: 34 Kč; kat. č. 1237
Rozměr známkového obrazu: 40 x 50 mm
Grafická úprava známky a FDC: Kamil Knotek
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x PL 4
Náklad: 48.000 (= 12.000 PL)
FDC: digitální tisk; 2.300; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Nelze se podbízet obecnému, ve skutečnosti infantilnímu vkusu

Perleťovec stříbropásek – další krásný motýl na naší poštovní známce

Perleťovec stříbropásek – další krásný motýl na naší poštovní známce

František Beneš

Název emise: Perleťovec (výplatní poštovní známka)
Den vydání: 18. října 2023; Hodnota: 5 Kč; kat. č. 1236
Rozměry známkového obrazu: 23 x 19 mm
Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 100
Náklad: 700.000 (k datu vydání)
FDC: nebyla vydána

Continue reading Perleťovec stříbropásek – další krásný motýl na naší poštovní známce

450 let od založení nejstarší moravské univerzity

450 let od založení nejstarší moravské univerzity

František Beneš

Název emise: Univerzita Palackého v Olomouci
Den vydání: 18. října 2023
Hodnota: „B“ (= 27 Kč ke dni vydání); kat. č. 1235
Rozměry známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Josef Dudek
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x PA 50; Náklad: 400.000
FDC: DT; Náklad: 2.300; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading 450 let od založení nejstarší moravské univerzity

Trosečník na kře ledové

Trosečník na kře ledové

František Beneš

Název emise: František Běhounek
Den vydání: 18. října 2023
Hodnota: 72 Kč; kat. č. A1234
Rozměry známkového obrazu: 40 x 50 mm
Rozměry aršíku: 109 x 144 mm
Výtvarný návrh: Milan Bauer
Rytec známky i FDC: Václav Fajt
Druh tisku: OTp+OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP
Náklad: 23.000 aršíků
FDC: OTp; Náklad: 2.300; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Trosečník na kře ledové

100 let od historického předělu v naší známkové tvorbě

100 let od historického předělu v naší známkové tvorbě

František Beneš

V tomto měsíci si připomínáme sté výročí významného předělu v naší známkové tvorbě – zavedení ušlechtilé a bezpečné tiskové techniky, plastického tisku z hloubky. Ten ji provází až do současnosti, v průběhu doby napomohl vytvořit charakteristickou podobu našich známek a jistě má podíl na tom, že řada z nich skončila na předních místech ve světových soutěžích o nejkrásnější známku nebo si dokonce odnesly palmu vítězství.
Přísně vzato, tiskem z hloubky je i neotypie, jíž byla v roce 1919 zhotovena polovina dobročinného vydání Sirotám po legionářích a v roce 1920 dvouznámková emise Husita. Z praktického hlediska však jde o tisk téměř plochý, při němž jsou tisknoucí místa v tiskové desce prohloubena jen nepatrně.
Continue reading 100 let od historického předělu v naší známkové tvorbě

Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt

František Beneš

Název emise: Společné vydání ČR a SR: 30. výročí vzniku České pošty a Slovenské pošty
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 63 Kč; Kat. č.: 1233
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, česká známka umístěna na poli vlevo)
Náklad: 30.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Jozef Česla
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.900 sérií
Den vydání: 2. října 2023
Hodnota: 3 €; Kat. č.: 803
Rozměry známky: 50 x 40 mm
Rozměry aršíku: 154 x 104 mm
Výtvarný návrh známky a FDC: Filip Heyduk
Rytec aršíku: Martin Činovský
Druh tisku: OTp; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 1 AP (dvě pole spojená kuponem uprostřed, slovenská známka umístěna na poli vpravo)
Náklad: 60.000 aršíků
FDC: OTp; Rytec FDC: Martin Činovský
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 3.300 sérií

Continue reading Poštovní holubi jako symbol obou nástupnických pošt