Články

Slavný strom uprostřed vody – Chudobínská borovice

Slavný strom uprostřed vody – Chudobínská borovice

František Beneš

Název: Ochrana přírody: Chudobínská borovice
Den vydání: 7. září 2022
Hodnota: „B“ (=19 Kč ke dni vydání); kat. č. 1174
Rozměr známkového obrazu: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Daněk
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 35; Náklad: 525.000
FDC: digitální tisk; 2.600 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Slavný strom uprostřed vody – Chudobínská borovice

Aršík Máchův kraj – jedním slovem: Dokonalé!

Aršík Máchův kraj – jedním slovem: Dokonalé!

František Beneš

Název emise: Ochrana přírody: Máchův kraj
Den vydání: 7. září 2022
Hodnoty:
23 Kč; kat. č. 1167 – lilie zlatohlávek a batolec duhový
26 Kč; kat. č. 1168 – labuť velká
27 Kč; kat. č. 1169 – jeřáb popelavý a kosatec sibiřský
30 Kč; kat. č. 1170 – hrad Bezděz
Rozměry známkových obrazů: 23 x 40 mm (1167),
50 x 40 mm (1168-70)
Rozměr aršíku: 175 x 120 mm
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Liniová kresba: Martin Srb
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 4 AP (4 známky + 2 kupony)
Náklad: 29.000 aršíků
FDC: digitální tisk
Tisk: Hradištko, sro.; Náklad: 2.700 sérií

Continue reading Aršík Máchův kraj – jedním slovem: Dokonalé!

Narodili se ve stejný den a prožili spolu celý život

Narodili se ve stejný den a prožili spolu celý život

František Beneš

Název emise: Emil Zátopek a Dana Zátopková
Den vydání: 7. září 2022
Hodnoty:
27 Kč; kat. č. 1171 – Dana Zátopková
33 Kč; kat. č. 1172 – Emil Zátopek
Rozměry známkových obrazů: 50 x 40 mm
Rozměr aršíku: 165 x 109 mm
Výtvarný návrh: Eva Hašková a Jan Maget
Druh tisku: OF; Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 6x AP 2; Náklad: 26.000 aršíků
FDC: digitální tisk; 2.600 kusů; Tisk: Hradištko, sro.

Continue reading Narodili se ve stejný den a prožili spolu celý život

„Krásný“ dopis legionářské pošty

„Krásný“ dopis legionářské pošty

František Beneš

V minulém čísle jsme otiskli dokonce dvě hádanky, první se věnujeme na jiném místě a tady se podíváme na druhou, věnovanou obálce údajně odeslané polní poštou čs. legií v Rusku. Jako její odesilatel je uveden kapitán Antonín Novotný, který stál v čele čs. polní pošty v Rusku, a jako adresát je uveden plukovník Vojtěch Klecanda, který byl na Sibiři Novotného nadřízeným ve funkci generálního ubytovatele čs. armádního sboru v Rusku, pod nějž spadala i čs. polní pošta. Zeptali jsme se Vás: „Jde o nádherný dobový doklad, nebo je to jinak?“.
Continue reading „Krásný“ dopis legionářské pošty

Britská královská sbírka poštovních známek

Britská královská sbírka poštovních známek

František Beneš

V souvislost s úmrtím britské královny Alžběty II. tisk na celém světě probírá i dědictví, které po sobě zanechala. Její závěť – stejně jako závěť jejího manžela Filipa – je sice neveřejná, ale komentátoři už rozebírají, co komu připadne z jejího rozsáhlého majetku. Alžběta totiž patřila k nejbohatším ženám světa, a i když mnohé z toho, co ji obklopovalo, patří ve skutečnosti státu, její soukromý majetek byl ohromující.
Continue reading Britská královská sbírka poštovních známek

Václav Fajt 70 – a půl století dobrého díla

Václav Fajt 70 – a půl století dobrého díla

František Beneš

Za umělce má mluvit jeho dílo – tuhle zásadu lze na rytce a malíře Václava Fajta vztáhnout takřka stoprocentně. Na internetu o něm naleznete jen velmi málo, dokonce nemá ani svou stránku na Wikipedii. S jeho pracemi se přitom můžeme setkávat každodenně, na poštovních známkách a na bankovkách.

Narodil se 4. srpna 1952 v Plzni, ale za své rodiště považuje Robčice, vesničku, odkud pochází jeho rodina. Jeho předkové z matčiny strany tu měli malé hospodářství, na kterém bylo pořád co dělat. Maminka Helena byla z pěti dětí a celý život se lopotila na poli nebo ve chlévě. Tatínek Václav byl dělníkem v plzeňské Škodovce, jako zámečník pracoval na lokomotivách. Po práci i on pomáhal mamince v hospodářství, však také do místního JZD vstoupili až z nezbytí a jako jedni z posledních, v roce 1958. To mimoděk vypovídá o vztahu rodiny k vládnoucímu režimu, který to samozřejmě nenechal bez odezvy, takže Václav ani po letech nemohl pomýšlet na studium na vysoké škole, i když předpoklady k tomu měl.
Continue reading Václav Fajt 70 – a půl století dobrého díla

Není značka jako značka – a atest to taky vždycky nevyřeší!

Není značka jako značka – a atest to taky vždycky nevyřeší!

František Beneš

Dnes bychom v rubrice Znalecká hlídka chtěli upozornit na méně obvyklé problémy, s nimiž se ale sběratelé rovněž mohou setkat. Jde o nevhodně používané otisky přídavných značek na zadní straně známek, o „exotické“ atesty, které se na našem trhu objevují čím dál častěji, a o dvě perličky nakonec.

Za první republiky bylo běžné, že filatelističtí obchodníci ve snaze předcházet sporům o záměně položek při případné reklamaci, a rovněž pro zvýšení důvěryhodnosti svého zboží (a obchodu jako takového – tedy i z důvodů reklamních), otiskovali na zadní stranu prodávaných známek svou značku. V 50. a 60. letech v tom pokračoval Pofis (i když ten i z jiných důvodů – například aby vázané hodnoty získané za nominál soukromě v novinkové službě personál nemohl prodávat v prodejnách s příplatkem za „Pofisové“ ceny), později však byla tato praxe opuštěna. Nyní se na Aukru objevily známky, které současný prodávající opatřuje nikoli svou značkou, ale značkami „přídavnými“, jimiž poukazuje například na druh a rozměr zoubkování, typ známky, známkové pole apod.
Continue reading Není značka jako značka – a atest to taky vždycky nevyřeší!

Novodobé padělky pamětních listů protektorátu (2)

Novodobé padělky pamětních listů protektorátu (2)

František Beneš

V březnovém čísle Filatelie jsme přinesli článek o relativně novém nebezpečí, číhajícím na sběratele materiálů z údobí nesvobody v letech 1939-45. Upozornili jsme na novodobé padělky pamětních listů vznikající pomocí moderní rozmnožovací techniky – kopírek a počítačových tiskáren. Stejným způsobem však padělatelé zhotovují i celistvosti, a to s příležitostnými i denními razítky. Několik příkladů, jak mi je přinesla znalecká praxe, si teď ukážeme.
Continue reading Novodobé padělky pamětních listů protektorátu (2)

Evropa jako úkol

Evropa jako úkol

František Beneš

Název emise: Předsednictví ČR
v Evropské unii
Den vydání: 15. června 2022
Hodnota: „E“ (=39 Kč ke dni vydání)
Kat. číslo: 1162
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Filip Heyduk
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 400 tis.
Tisk FDC: digitální tisk; Hradištko, sro.; Náklad: 2.800

Continue reading Evropa jako úkol