Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

Františkovy Lázně, kde poslední český král našel nevěstu

František Beneš

Název emise: Františkovy Lázně
Den vydání: 6. září 2023
Hodnota: „B“ (ke dni vydání 27 Kč); č. 1227
Rozměr známkového obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tiskové formy: 2x PA 50, SL 6x (8 + /2+2/K)
Náklad: 500 tis. známek + 8 tis. SL
Rytec FDC: Martin Srb; Náklad: 2.400
Tisk FDC: OTp; Tiskárna Hradištko


Západní Čechy jsou krajem slavných lázní, v historii spojených s řadou významných osobností, které se zde léčily, nebo tu jenom trávily dovolenou. Ty připomenuté na nové známce se jmenují po císaři Františku I., který před 230 lety založil zdejší město. Lázeňské prameny však byly známy už od 15. století a voda z nich byla vyvážena především do blízkého Bavorska, Saska a Durynska. Lázeňský provoz zde byl zahájen ve druhé polovině 18. století a léčivou vodu a slatinné koupele sem přijížděli využívat hosté z celé Evropy. Asi nejznámějším byl Ludwig van Beethoven, který sem zavítal na celý měsíc na sklonku léta roku 1812. Bydlel v domě U Dvou zlatých lvů, na němž je pamětní deska připomínající jeho pobyt. Řada životopisců uvádí, že se zde přátelil s Antonií Brentano, která snad měla být onou milenkou, kolem jejíž identity se dodnes vedou spory.

Naproti tomu bezpečně víme, že se ve františkolázeňském hotelu Imperial v roce 1909 seznámil Karel I., budoucí císař a poslední český král, se Zitou Bourbonsko-Parmskou, svou budoucí ženou. Měli pak spolu osm dětí, což bychom snad s trochou fantazie mohli připsat i známým pozitivním účinkům zdejší slatiny na plodnost.
Na známce, kuponech, kresebné výzdobě FDC a titulu sešitku jsou vyobrazeny nejznámější stavby zdejších lázní, na jeho zadní straně pak jejich symbol – bronzová soška chlapce Františka, k němuž se váže legenda, že pokud mu lázeňská pacientka pohladí špičku levé nohy, zaručeně otěhotní.