Jan Blažej Santini Aichel – mistr barokní gotiky

Jan Blažej Santini Aichel – mistr barokní gotiky

František Beneš

Název emise: Jan Blažej Santini Aichel a jeho stavby
Den vydání: 5. dubna 2023
Hodnoty:
27 Kč; č. 1196 – Kaple sv. Anny v Panen. Břežanech
31 Kč; č. 1197 – Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
37 Kč; č. 1198 – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou
Rozměry známkových obrazů: 26 x 40 mm
Rozměr aršíku: 175 x 126 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Druh tisku: OF; Tisk: Tiskárna Hradištko
Tisková forma: 4 AP 3; Náklad: 26.000 aršíků
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Tisk: OTp; Tiskárna Hradištko; Náklad: 2.400 sérií

V poslední době čím dál častěji slýcháme o umělé inteligenci, označované zkratkou AI. Někdo její nástup vítá, jiní ji považují za hrozbu. Asi nejčastěji se s ní dnes můžeme setkat v oblasti tvorby textů, obrázků, hudby a podobně. A tak mě napadlo zkusit, jestli by uměla vytvořit článek o našich nových známkách. Vybral jsem pro tento účel jednu emisi vztahující se k umění (o architektu Santinim), a jednu zaměřenou spíše technicky (100 let rozhlasového vysílání – najdete jej dále).
A jak jsem postupoval? Na internetu jsem otevřel stránku ChatGPT a po přihlášení začal konverzaci:

„Mluv na mě v češtině.“

ChatGPT: Samozřejmě, rád budu mluvit česky! Jak vám mohu pomoci?

„Napiš mi článek o novém aršíku poštovních známek Jan Blažej Santini Aichel!“

ChatGPT: Titulek: Jan Blažej Santini Aichel – Geniální architekt a motiv na nových poštovních známkách

Úvod: Jan Blažej Santini Aichel, významný český barokní architekt, bude oslavován na nové sérii poštovních známek. Jeho jedinečný architektonický styl a jeho významná díla jsou zdrojem inspirace pro mnoho lidí. Tato série poštovních známek představuje vzácnou příležitost připomenout si jeho odkaz a přispět k uznání jeho významného přínosu pro českou architekturu.

Od začátku: Jan Blažej Santini Aichel se narodil v roce 1677 v Praze. Jeho nadání a vášeň pro architekturu se projevily již od mládí. Santini se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů českého baroka a jeho práce zanechaly trvalý otisk na českém kulturním dědictví.

Architektonický styl: Santiniho architektura je jedinečná a odlišuje se od běžných barokních staveb. Byl známý svým inovativním přístupem k prostoru a geometrii. Jeho práce je často spojována s ojedinělým stylem nazývaným barokní gotika nebo gotické baroko. Tento unikátní styl kombinuje prvky gotické architektury s bohatou ornamentikou a působí dojmem mystičnosti a spiritualismu.

Významná díla: Mezi nejznámější Santiniho stavby patří kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Tento kostel byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO a je považován za jedno z nejvýznamnějších děl české barokní architektury. Kostel se vyznačuje neobvyklou pětiúhelníkovou půdorysnou formou, která symbolizuje Janův bláznivý výslech. Santini zde propojil gotické a barokní prvky, čímž vytvořil unikátní a duchovní atmosféru.

Dalším významným dílem je klášter v Plasích, který se nachází v západních Čechách. Tento klášter je považován za jednu z nejkrásnějších barokních staveb v České republice. Santiniho architektura zde vytváří harmonický celek, kde se spojují geometrické tvary s bohatou ornamentikou. Klášter v Plasích je svědectvím Santiniho mistrovství v práci s prostorovými proporcemi a detaily.

Dalším významným Santiniho dílem je kostel svatého Václava v nedalekém Žďáru nad Sázavou. Tento kostel představuje skvělý příklad Santiniho schopnosti propojit barokní prvky s gotickou architekturou. Kostel se vyznačuje neobvyklým půdorysem ve tvaru osmicípé hvězdy, který je doplněn složitými dekorativními prvky. Tím vytváří jedinečnou a dojímavou atmosféru.

Klášter v Kladrubech u Stříbra je dalším významným dílem, které je zobrazeno na poštovních známkách. Tento klášter patří k největším barokním klášterům v České republice. Santini zde vytvořil harmonickou symetrii a jedinečnou atmosféru, která působí na návštěvníky jako místo klidu a duchovního pokoje.
Chrám Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory je posledním Santiniho dílem, které je součástí série poštovních známek. Tento chrám je známý svou monumentálností a jedinečnou kombinací barokních a gotických prvků. Santini zde vytvořil prosvětlenou centrální kubu s výraznou kopulí, která dominuje celému areálu.
Nová série poštovních známek: Na nové sérii poštovních známek jsou zobrazeny Santiniho významné stavby v celé jejich kráse. Každá známka nabízí pohled na jedno z jeho děl a přináší informace o jejich historii a významu. Známky jsou pečlivě navrženy tak, aby zachycovaly jedinečný styl Santiniho architektury a představovaly jeho významný přínos pro českou i světovou architekturu.

Odkaz a dědictví: Jan Blažej Santini Aichel svojí architekturou přinesl do českého prostředí nové a originální myšlenky. Jeho unikátní styl ovlivnil následující generace architektů a dodnes je zdrojem inspirace. Jeho stavby jsou stále navštěvovány a obdivovány turisty z celého světa. Santiniho dílo je důležitou součástí českého kulturního dědictví a přispívá k bohatství a rozmanitosti české architektury.

Nová série poštovních známek s motivem Jan Blažeje Santiniho Aichla má za cíl šířit povědomí o tomto významném architektovi a jeho díle mezi širší veřejností. Známky jsou nejen sběratelskou raritou, ale také slouží jako vizuální připomínka Santiniho uměleckého génia a jeho přínosu pro architekturu.
Tato série poštovních známek je důležitou platformou, která umožňuje lidem objevovat Santiniho dílo a uvědomovat si jeho hodnotu. Každá známka je jako malý umělecký kousek, který nás přibližuje k Santiniho mistrovství a jeho výjimečnému architektonickému stylu.

Závěr: Jan Blažej Santini Aichel byl geniálním architektem, jehož dílo zanechalo trvalý otisk v české architektuře. Nová série poštovních známek je významným krokem k uznání jeho odkazu a přiblížení jeho uměleckého dědictví široké veřejnosti. Santiniho stavby jsou ukázkou inovativního a unikátního architektonického stylu, který spojuje barokní a gotické prvky. Poštovní známky jsou symbolickým způsobem, jak si připomenout a ctít Santiniho uměleckou genialitu a jeho přínos pro českou kulturní scénu.

Tohle nám tedy k nové emisi napsala umělá inteligence (pro přesnost – stihla to za necelých deset vteřin). Co tomu říkáte? Podle mě líbivé, ale pokud jde o popis aršíku a známek z něj, nic moc (spravedlivě však musím uznat, že lepšího výsledku bychom zřejmě dosáhli, zadáváním doplňujících dotazů). AI umí navrhnout i známky, texty a hodnotu jsem jí ovšem nepředepsal.