Ještě k razítku I. výročí SNP

PDF verze -> Pof. 766 – Je tu Krtek a dýchlo na nás dětství… (PDF, 477 kB)

František Beneš

Ve Filatelii 1/2010 jsem se zabýval rozšířeným padělkem pamětního razítka k I. výročí Slovenského národního povstání, jehož otisk(y) činí z jinak poměrně běžného stejnojmenného aršíku hledaný a ceněný materiál. Tehdy šlo o padělek poměrně dokonalý, lišící se zejména barvou, u nějž není jasné, zda dokonce nejde o otisky razítka pravého, provedené dodatečně a neoprávněnou osobou (tedy vlastně „patisky“).

Dnes si ukážeme padělek očividnější, který přesto po léta přebýval ve specializované sbírce, jejíž majitel jej nepochybně považoval za pravý a dobový (obr. vlevo). Barva tohoto padělaného razítka neodpovídá barvě otisků pravých (je tmavší), odlišná je i jeho kresba (tlustší kružnice, linky i písmena, ta jsou navíc zkomolená). Na rozdíl od padělku popsaného ve F1/10 však padělatel otisky provedl v pootočené poloze, jak se to často vyskytuje u razítek pravých. To by mohlo napovídat, že vycházel z podoby aršíku s pravými razítky, z nějž (nebo z jiného materiálu) jej zkopíroval a nechal zhotovit štoček, kterým pak „zhodnocoval“ neupotřebené aršíky. Vzhledem k rozdílu v ceně (v katalogu zhruba 1 : 10, ve skutečnosti ale ještě výrazně většímu) šlo o činnost výnosnou, a že s ní měl úspěch, dokazuje i vyobrazený exemplář.