Nebezpečí hrozí samozřejmě i v zahraničí

PDF verze -> Nebezpečí hrozí samozřejmě i v zahraničí (PDF, 358 kB)

František Beneš

Padělky československých a protektorátních poštovních známek se samozřejmě nevyskytují jen u nás – setkat se s nimi můžeme i ve sbírkách zahranič­ních filatelistů a nabídkách tamních obchodníků. Vzhle­dem ke snadnosti, s jakou lze ve státech Evropské unie nakupovat a převážet zboží, tedy i poštovní známky, musíme být připraveni na to, že se řada takových padělků může dříve či později objevit i na našem trhu.

Nejde však o jediné nebezpečí. Setkat se můžeme i s exempláři nesprávně ověřenými jako vzácné varianty, i když tomu tak ve skutečnosti není. Například vyobra­zenou upotřebenou známku 10 h Spěšná 1919 znalec Möbs nesprávně označil, jako by měla bílý papír, i když jde o běžný papír žlutý. Při zběžném pohledu má sice poněkud světlejší odstín (nezkoumal jsem, zda v důsledku nesprávného uložení, odbarvení, nebo prostě náhodně), ale v průhledu jí zcela chybí typická „plás­tev“ – rastr tvořený šikmo postavenými řadami prosví­tajících bodů. Struktura papíru je naopak homogenní a odpovídá standardní podobě papíru běžného odstínu (tedy žlutého). Přesto se známka vícekrát prodala jako pravá. Rozdíl v ceně je přitom propastný – běžný exemplář se s bídou prodá za korunu, vzácný nejmé­ně tisíckrát dráž. Nemluvě o tom, že jako razítkovanou tuto hodnotu na bílém papíru katalog Pofis ani nevede….

V katalogu Pofis je uvedeno, že všechny dosud předložené upotřebené aršíky měly dodatečně provedený nebo padělaný otisk razítka, aby se zakryla skutečnost, že mají poškozený lep, nebo jsou dokonce zcela bez lepu (v důsledku přilepení při nevhodném uložení). Je tedy povzbudivé, že ke stejnému závěru došel i znalec Pfeiffer (BPP), a aukční firma jej zařadila do popisu.

Rozhodně by bylo zajímavé vidět avizovaný Gilbertův atest, aby se dalo posoudit, zda je skutečně pravý a původní, nebo zda jde o atest padělaný, o jejichž výskytu jsme před časem psali. A samozřejmě by bylo užitečné zjistit, v jakém stavu je zadní strana tohoto exempláře. Na obojí jsme se proto aukcionáře zeptali, pokud odpoví, budeme vás informovat.