K ministerským známkovým albům – rarity a unikáty

K ministerským známkovým albům – rarity a unikáty

František Beneš

Miroslav Bachratý nás na předchozích stránkách seznámil s tématem, o němž sběratelé leccos věděli, většinou však jen útržkovitě, jak se čas od času s alby vydávanými ministerstvem pošt setkávali na výměnných schůzkách, burzách, a v posledních letech v nabídkách internetových obchodů a v aukcích. S takto zevrubně zpracovaným soupisem a popisem se však setkáváme poprvé. Bude zajímavé sledovat, zda to zvýší zájem sběratelů o tato alba a zda budou zahrnuta do katalogu. Vedle popsané skupiny alb však vznikala a dochovala se i alba další, zhotovená v nepatrném počtu, nebo dokonce v jediném exempláři.

Jde o dárková alba zhotovovaná na objednávku ministerstva pošt a určená pro nejvyšší představitele státu, nebo dokonce jen pro prezidenta republiky. Zabýval jsem se jimi před sedmi lety v článku K materiálům „nejasného původu“ (F4/2015), ze kterého cituji:

Ministerská alba z přelomu 40. a 50. let

Pozornost čtenářů vzbudila i existence tisků, které ministr pošt Neumann nechával zhotovovat pro prezidenta Gottwalda a ministra Čepičku. Na ukázku jsme vyobrazili titulní stranu jednoho z nich, nyní můžete nahlédnout, jak vypadaly uvnitř. V některých byly obsaženy nezoubkované známky vytištěné přímo na listy knížky (nejspíš šlo o otisky původních rytin).

Takových exkluzivních publikací byl zhotovován jen nepatrný počet, o čemž svědčí dopis, který odeslal ministr Neumann rytci Goldschmiedovi (jeho jméno uvádí nesprávně „Goldschmidt“) v roce 1949. Vyplývá z něj, že prezidentovi k narozeninám „odevzdal darem tři unikátní alba se zvláštními otisky československých poštovních známek z poslední doby“. Vzhledem k výrazu „unikátní“ lze soudit, že šlo o tři různá alba, z nichž každé bylo zhotoveno jen v jediném provedení.

Není divu, že „Pan president byl touto pozorností neobyčejně potěšen“; jen pro zajímavost, každé z těchto alb má dnes cenu přes půl milionu korun…

Vedle alb s otisky rytin byla zhotovována ve stejné nebo obdobné úpravě alba s vlepenými známkami v běžné podobě, opět ale v nepatrném počtu, nebo jen v jediném exempláři. Na rozdíl od alb popsaných M. Bachratým zjevně nemá smysl snažit se o jejich přesný soupis (těžko je bude někdo sbírat), přiblížíme si tedy na ukázku alespoň několik exemplářů věnovaných K. Gottwaldovi nebo A. Čepičkovi.

Rozdíly mezi jednotlivými skupinami ministerských alb jsou i v jejich knihařské úpravě. Alba popsaná v článku M. Bachratého ji mají jednoduchou, jsou spojena jen šňůrkou, nebo brožovaná, nebo jde o jednoduché destičky. Alba určená prominentům režimu jsou obvykle v pevné plátěné vazbě (obr. na předchozí straně), nebo dokonce vázané v kůži (obr. nahoře).

Pokud jde o velikost, běžnější alba mají většinou rozměr cca A5 nebo o něco větší, výjimkou jsou alba k výstavám z let 1955 a 1962 s rozměrem cca A4. Alba pro prominenty zhotovená v nepatrných počtech jsou někdy výrazně rozměrnější, aby se do nich vešly větší části archů (obr. nahoře), nebo dokonce archy celé (obr. dole).